Firewall

Hardware a nebo softwarová technologie, která chrání síťové zdroje před neoprávněným přístupem. Firewall povoluje nebo zakazuje počítačovou komunikaci mezi sítěmi s různými úrovněmi zabezpečení na základě souboru pravidel a dalších kritérií.


Firewall

Hardware and / or software technology that protects network resources from unauthorized access. The firewall permits or prohibits computer communication between networks with different security levels based on a set of rules and other criteria.

Použito v metodice