LAN

Lokální síť

Počítačová síť pokrývající malou oblast, často budovu nebo skupinu budov.


LAN

Local Area Network

A computer network covering a small area, often a building or group of buildings.

Použito v metodice