CPM

Metoda kritické cesty

Technika plánování rozvržení sítě používaná k určení množství flexibilní plánování (množství float) na různých logických síťových cestách v síti plánovaných projektů a určení minimální celkové trvání projektu.

Čas předčasného spuštění a ukončení se vypočítá pomocí forwardového průkazu s použitím stanoveného počátečního data. Údaje o pozdním zahájení a ukončení se vypočítávají pomocí zpětného průchodu, počínaje zadaným datem dokončení, což je někdy předčasný termín dokončení projektu stanovený při výpočtu forward passu.

Použito v metodice