Historické informace

Dokumenty a údaje o předchozích projektech, včetně projektových souborů, záznamů, korespondence, uzavřených smluv a uzavřených projektů.


Historical Information

Documents and data on prior projects including project files,records, correspondence, closed contracts, and closed projects.

Použito v metodice