LF

Pozdější datum ukončení

V metodě kritické cesty je nejaktuálnější možný časový okamžik, kdy může být plánovaná činnost dokončena na základě plánovací logiky sítě, datum dokončení projektu a veškeré omezení přiřazené plánovacím aktivitám, aniž by došlo k narušení časového omezení nebo zpoždění dokončení projektu . Pozdní termín dokončení je určen při výpočtu zpětné propustnosti sítě plánovaných projektů.


LF

Late Finish Date

In the critical path method, the latest possible point in time that a schedule activity may be completed based upon the schedule network logic, the project completion date, and any constraints assigned to the schedule activities without violating a schedule constraint or delaying the project completion date. The late finish dates are determined during the backward pass calculation of the project schedule network.

Použito v metodice