Od začátku - do konce

Logický vztah, v němž je dokončení nástupní činnosti závislé na zahájení činnosti předchůdného plánu.

Použito v metodice