Od začátku - do konce

Logický vztah, v němž je dokončení nástupní činnosti závislé na zahájení činnosti předchůdného plánu.


Start-to-Finish

The logical relationship where completion of the successor schedule activity is dependent upon the initiation of the predecessor schedule activity. See also logical relationship.

Použito v metodice