Získat projektový tým

Proces získání lidských zdrojů potřebných k dokončení projektu.


Acquire Project Team

The process of obtaining the human resources needed to complete the project.

Použito v metodice