Host site

Místo, kde probíhá projektová práce (například kancelář nebo staveniště).


Host site

A site where project work is being undertaken (for example, an office or construction site).

Použito v metodice