Cross-funkční

Charakteristické pro tým, který má k dispozici, že všechny dovednosti potřebné k úspěšnému vytvoření uvolnitelného přírůstku v sprinte jsou k dispozici v rámci týmu, kde je uvolnitelný odkaz na zpřístupnění softwaru ve výrobě.


Cross-functional

Characteristic of a team holding that all the skills required to successfully produce a releasable Increment in a sprint are available within the team, where releasable refers to making the software available in production.

Použito v metodice