Doména poruch

Jedná se o jednu z domén v rámci programu Cynefin. Jedná se o nebezpečnou etapu a prioritou by mělo být vyjít z této oblasti, protože buď nerozumíme, nebo nedokážeme pochopit situaci, ve které se nacházíme.


Disorder Domain

This is one of the domains in the Cynefin framework. This is a dangerous stage, and the priority should be to come out of this domain because we either don't understand or can't make sense of the situation we are in.

Použito v metodice