Komunikační technologie

Technologie nebo metody pro přenos informací mezi zúčastněnými stranami projektu.


Communications Technology

Technologies or methods for transferring information between project stakeholders.

Použito v metodice