Komunikační technologie

Technologie nebo metody pro přenos informací mezi zúčastněnými stranami projektu.

Použito v metodice