Sprint

Opakování práce, během které je implementován přírůstek funkčnosti produktu. V knize trvá iterace 30 dní. To je déle než u jiných agilních metod, které berou v úvahu skutečnost, že každý sprint musí produkovat funkční přírůstek produktu.


Sprint

An iteration of work during which an increment of product functionality is implemented. By the book, an iteration lasts 30 days. This is longer than in other agile methods to take into account the fact that a functional increment of product must be produced each sprint.

Použito v metodice