Získejte projektový tým

Jedná se o proces potvrzení a zajištění týmu potřebného k dokončení projektu. Zkušenosti, a dostupnost zdrojů jsou důležitými parametry při získávání projektového týmu.


Acquire Project Team

It is the process of confirming and securing the team necessary to complete the a project. Skill, experience and availability of resources are important parameters considered while acquiring project team.

Použito v metodice