HCI

Hardware a software umožňující výměnu informací mezi uživatelem a počítačem.


HCI

Hardware and software allowing information exchange between the user and the computer.

Použito v metodice