Hodnocení

Analýza bezpečnosti a efektivity s přihlédnutím ke stávajícím a plánovaným aktivitám hodnotící rizika, náklady/přínosy, připravenost pro transformaci a podobně.


Rating

Analysis of safety and effectiveness, taking into account existing and planned activities evaluating risks, costs / benefits, preparedness for transformation, and so on.

Použito v metodice