Hybatel

Externí nebo vnitřní stav, který motivuje organizaci, aby definovala své cíle. Příkladem externího řidiče je změna pravidel nebo pravidel pro dodržování předpisů, které například vyžadují změny způsobu fungování organizace. tj. Sarbanes-Oxley v USA.


Driver

An external or internal condition that motivates the organization to define its goals. An example of an external driver is a change in regulation or compliance rules which, for example, require changes to the way an organization operates; i.e., Sarbanes-Oxley in the US.

Použito v metodice