Logická data

Vymezující vrstva, která zapouzdřuje související datové entity do logických bloků. 


Logická data

Vymezující vrstva, která zapouzdřuje související datové entity do logických bloků. 

Použito v metodice