Metamodel

Model, který popisuje, jak a jakou architekturu bude popsán strukturovaným způsobem.


Metamodel

A model that describes how and with what the architecture will be described in a structured way.

Použito v metodice