RM

Referenční model

Abstraktní rámec pro pochopení důležitých vazeb mezi entitami a pro vývoj konzistetních standardů a specifikací. Referenční model je založen na malém počtu sjednocujících konceptů a může být použit jako základ pro vzdělávání a vysvětlení standardů pro nespecialisty. Referenční model není přímo spojen s implementačními detaily, standardy a technologiemi, ale poskytuje jednotnou sémantiku pro různé implementace.


RM

Reference Model

A reference model is an abstract framework for understanding significant relationships among the entities of [an] environment, and for the development of consistent standards or specifications supporting that environment.

A reference model is based on a small number of unifying concepts and may be used as a basis for education and explaining standards to a non-specialist. A reference model is not directly tied to any standards, technologies, or other concrete implementation details, but it does seek to provide common semantics that can be used unambiguously across and between different implementations.

Použito v metodice