RM

Referenční model

Abstraktní rámec pro pochopení důležitých vazeb mezi entitami a pro vývoj konzistetních standardů a specifikací. Referenční model je založen na malém počtu sjednocujících konceptů a může být použit jako základ pro vzdělávání a vysvětlení standardů pro nespecialisty. Referenční model není přímo spojen s implementačními detaily, standardy a technologiemi, ale poskytuje jednotnou sémantiku pro různé implementace.

Použito v metodice