SBB

Řešení Building Block

Kandidátské řešení, které odpovídá specifikaci stavebního bloku architektury (ABB).


SBB

Solution Building Block

A candidate solution which conforms to the specification of an Architecture Building Block (ABB).

Použito v metodice