Výbor ZoKB

Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti

Nejvýše postavená role, která je na pozici managementu. Výbor je pověřený komplexním řízením a rozvojem informačních a komunikačních systémů kritické infrastruktury, nebo významných invormačních systémů.

Zákon o kybernetické bezpečnosti, ani vyhlášky a prováděcí předpisy nespecifikují kompetence a kvalifikace tohoto týmu. 

Nicméně je doporučeno, aby tým disponoval znalostí ISMS (Information Security Management System). Doporučená certifikace: ISO 27001 Foundation

Výbor ZoKB

Manažer ZoKB

Manažer kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 316/2014 Sb.

Certifikační zkouška je koncipována tak, aby prověřila všechny potřebné znalosti a schopnosti, které souvisí s touto rolí. Jde zejména o znalost systému řízení kybernetické bezpečnosti z pohledu návrhu a implementace. Řízení rizik, reporting výboru a managementu, řízení operativní úrovně atd..

Úspěšní absolventi, kteří řádně dokončí kurz a složí certifikační zkoušku získají certifikát Manažer ZoKB 181/2014Sb., který je vydán pod záštitou RCB (Registered Certification Bodie) TAYLLORCOX - mezinárodního certifikačního orgánu se specializací na ISMS (Information Security Management System) podle standardů ISO 27000 a požadavků Zákona o Kybernetické Bezpečnosti (§ ZoKB).

Manažer ZoKB

Chcete získat dárek k narozeninám?