Co je ZoKB

Přijďte se seznámit se změnami v ZoKB a jejich promítnutím do současné dokumentace a procesů v rámci organizace. V našich kurzech se věnujeme výhradně novým povinnostem a změnám. Základem Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) jsou standardy ISMS (Information Security Management System), resp. ISO/IEC 27000, zák. 181/2014 Sb. a vyhlášky 82/2018 Sb.

  Co je ZoKB

  Podstatou Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) je §181/2014 a vyhláška č. 316

  Zákon č. 181 ze dne 23. července 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

  Vyhláška č. 316 ze dne 19. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

  Vyhláška 82/2018 Sb

  Novela zákona č. 181/2014 Sb.

  Významné změny v Zákoně o Kybernetické bezpečnosti:

  Novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZKB“) významně rozšiřuje svoji působnost. V současné době klade většinu povinností správcům Významných a Kritických informačních systémů. Nově jsou do působnosti ZKB zařazeny

  Základní služby

  Služba závislá na komunikačních sítích nebo informačních systémech a její narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení klíčových společenských nebo ekonomických činností v odvětví Energetika, Doprava, Bankovnictví, Infrastruktura finančních trhů, Zdravotnictví, Dodávky a rozvody pitné vody, Digitální infrastruktura, Chemický průmysl a Veřejná správa.

   Digitální služby informační společnosti

   • Internetové vyhledávače;
   • Cloud computingu, jež umožňuje přístup rozšiřitelnému a přizpůsobitelnému úložišti výpočetních zdroj, jež je možno sdílet.
   • Poskytování služby elektronického tržiště, jež umožňuje uzavírat on-line služby s prodávajícím a to prostřednictvím internetové stránky;
   Novela zákona č. 181/2014 Sb

   Zásadní změny

   Zdravnotnictví

   Novinkou je zejména zařazení oblasti Zdravotnictví, které bylo v současné verzi ZKB zařazeno pouze u zdravotnických zařízení s kapacitou 2500 akutních lůžek.

   Digitální infrastruktura

   Dále je novou oblastí digitální infrastruktura internetových vyhledávačů, poskytovatelů eShopů a cloudových služeb (vyjma mikropodniků a malých podniků).

   Povinnost zabezpečení

   Všechny uvedené společnosti mají povinnost zajišťovat bezpečnost informačních systémů využívaných pro zajištění Digitální služby nebo Základní služby.

   Významné a kritické systémy

   Součástí změny vyhlášky jsou rovněž změny či významné doplnění požadavků kladených na stávající provozovatele významných a kritických informačních systémů.

   Nové školení pro role

   Manažer Auditor a Architekt ZoKB dle 181/2014 a vyhlášky č. 82/2018 Sb

   Vzhledem k tomu, že povinností všech bezpečnostních rolí podle vyhlášky č. 82/2018 Sb. je vzdělávání, doporučujeme kurzy všem zúčastněným, jelikož by měli znát všechny nové požadavky.

   Manažer ZoKB dle 181/2014 a vyhlášky č. 82/2018 Sb
   Architekt ZoKB dle 181/2014 a vyhlášky č. 82/2018 Sb
   Auditor ZoKB dle 181/2014 a vyhlášky č. 82/2018 Sb

   Aktuálně o kybernetické bezpečnosti

   Váš dream job díky zákonu 181/2014Sb.

   Váš dream job díky zákonu 181/2014Sb.

   ISO/IEC 27001 - mezinárodní cyber security standard se rychle stává základním pilířem budování kybernetické bezpečnosti. ČR jej využila i jako páteř zákona §181/2014Sb.

   Zobrazit celý článek

   Management of Risk (MoR)

   Management of Risk (MoR)

   Téměř 2 firmy z 10 poskytujících finanční služby plánují v následujících dvou letech zvýšit své investice do správy rizik.

   Zobrazit celý článek

   Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

   Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

   Přinášíme vám otisk zajímavého rozhovoru s vedoucím auditorem kybernetické bezpečnosti. Zákon č. 181/2014 Sb. a vzdělání bezpečnostních manažerů.

   Zobrazit celý článek

   Aplikace pro ZoKB

   Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

   Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

   Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

   • PRINCE2®, MSP®, MoP®
   • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
   • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

   iOS, Android slovník >

   Aplikace pro ZoKB

   Chcete získat dárek k narozeninám?