Manažer kybernetické bezpečnosti

Manažer kybernetické bezpečnosti zodpovídá za kybernetickou bezpečnost jako celek. Naučíte se, jak zvládnout bezpečnostní situace, tj. řízení rizik, hrozeb a „přepnou“ z reaktivní polohy k proaktivním činům.  Role není slučitelná s rolemi odpovědnými za provoz informačního a komunikačního systému a s dalšími provozními či řídicími rolemi.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určen

Manažer kybernetické bezpečnosti  §181/2014 Sb.

Podle zákona nese odpovědnost za návrh a realizaci bezpečnostních opatření v rámci organizace. Tento kurz je zakončený certifikační zkouškou a vyhovuje všem požadavkům Zákona o Kybernetické Bezpečnosti. Absolventi kurzu tak řádně splnili legislativní povinnost ZoKB.

V praxi je manažer ISMS jakýmsi mezistupněm mezi nejvyšším vedením – výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti (strategickou úrovní managementu) a operativní úrovní. 

Funkce a úkoly manažera informační bezpečnosti:

 • Realizuje nezbytná bezpečnostní opatření;
 • Dohlíží na plnění úkolů stanovené plánem zvládání rizik;
 • Monitoruje účinnost opatření a výsledky projednává s výborem;
 • Informuje o incidentech, neshodách výbor kybernetické bezpečnosti;
 • Připravuje podklady pro přezkoumání bezpečnosti vedením organizace.
Manažer kybernetické bezpečnosti §181/2014 Sb.

Klíčové činnosti role

Tento kurz obsahuje doporučené požadavky pro výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní role uvedené v § 6 a 7. Osvojíte si tak klíčové činnosti potřebné pro výkon role Manažer kybernetické bezpečnosti, které definuje:

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

 • Odpovědnost za řízení systému řízení bezpečnosti informací.
 • Pravidelný reporting pro vrcholové vedení povinné osoby.
 • Pravidelná komunikace s vrcholovým vedením povinné osoby.
 • Předkládání Zpráv o hodnocení aktiv a rizik, Plánu zvládání rizik a Prohlášení o aplikovatelnosti výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti.
 • Poskytování pokynů pro zajištění bezpečnosti informací při vytváření, hodnocení, výběru, řízení a ukončení dodavatelských vztahů v oblasti ICT.
 • Komunikace s GovCERT/CSIRT. Podílení se na procesu řízení rizik. Koordinace řízení incidentů. Vyhodnocování vhodnosti a účinnosti bezpečnostních opatření.
Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní role

Cíle kurzu

 • Získat kvalifikaci pro výkon role dle ZoKB 181/2014Sb.
 • Ušetřit náklady spojené s implementací požadavků zákona
 • Ukázat metodiku pro kybernetický manuál pro řízení organizace
 • Realizovat administrativní, procesní a řídící opatření (řízení ZoKB projektu)
 • Provedení seznamu aktiv (primární a podpůrná) pro IS, které jsou regulované ZKB

Proč kurz od TAYLLORCOX

Získáte potřebné znalosti a zkušenosti, které vyžaduje vyhláška vyhláška č. 82/2018 Sb.

Budete ovládat požadavky normy řady ISO/IEC 27000 a obdobné normy z oblasti bezpečnosti a ICT. Získáte přehled v oblasti ICT (operační systémy, databáze, aplikace, datové sítě) s důrazem na bezpečnost a řízení rizik. 

Ukážeme vám, jak na řízení kontinuity činností. Naučíte se také relevantní právní a regulatorní požadavky, zejména zákon a kontext povinné osoby

 • Zvládnete řízení rizik v rámci povinné osoby
 • Porozumíte definicím rizik a rizikovým scénářům
 • Naučíte se prosazovat systému řízení bezpečnosti informací
 • Dokážete interpretovat výsledky řízení rizik a koordinovat zvládání rizik
Vyhláška č. 82/2018 Sb.

Harmonogram

09:00 – 10:30

ISMS dle ZoKB

 • Stanovení rozsahu, aktiv
 • Bezpečnostní dokumentace
 • Organizační a technická opatření

Bezpečnostní politika

 • Vypracování politiky
 • Soulad se zákonem 181/2014Sb.

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Řízení rizik

 • Plán zvládání rizik, opatření
 • Prohlášení o aplikovatelnosti
 • Kritéria hrozeb a zranitelností

Org. bezpečnost

 • Stanovení rolí
 • Odpovědnosti
 • Manažer, Auditor, Architekt

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 15:00

Bezpečnostní požadavky

 • Audit dodavatelů
 • Analýza požadavků
 • Role dodavatelů, provoz IS

Řízení aktiv

 • Identifikace
 • Evidence, vazby, aktivity

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 16:00

Závěr

 • Shrnutí
 • Dotazy, tipy

16:00 – 17:00

Zkouška

 • Certifikace Manažer ZoKB §181/2014Sb.

Kurz akreditovaný dle ISO/IEC 27001, standardu pro plnění legislativních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti č.181/2014 + informačních Systémů Veřejné Správy č. 365/2000Sb.

Certifikační zkouška probíhá v rámci školení poslední den kurzu. Kandidáti, kteří se účastní kurzu formou virtuální třídy, absolvují certifikační zkoušku rovněž online.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 8 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Základní znalost systému řízení informační bezpečnosti ISMS (Information Security Management System) dle ISO/IEC 27001, nebo absolvování ISMS Intro >

Váš bezpečnostní tým

Níže uvedené role ušetří firmám i organizacím čas + náklady spojené s implementací požadavků ZoKB. Srozumitelná implementace požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti krok za krokem. Celý projekt tak hravě zvládnete sami.

Manažer ZoKB
Potřebujete vědět ne odkuk přiletí, ale kam bude mířit a proti tomu adekvátně řídit kybernetickou ochranu.

Architekt ZoKB
Proaktivní bezpečnost (zavedená a funkční) je méně nákladná, než reaktivní. Naučte se budovat  architekturu.

Auditor ZoKB
Interní audity udržují lepší ochranu před kybernetickými útoky. Získejte know-how Auditora ZoKB.

Marek Mitáček

Akreditovaný trenér, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodik a TAYLLORCOX Toolkitů (sady šablon a vzorových formulářů) pro oblast IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetické bezpečnosti dle ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vůbec prvních IT auditorů v ČR. Jeho bohatá praxe začala v roce 1996 ve spol. GiTyNásledně strávil téměř 10 let na pozici implementátora ITIL v Českém Telekomu a od roku 2007 je klíčovým auditorem, akreditovaným trenérem u certifikačnícho orgánu TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interní Auditor / Consultant

LinkedIn

Vít Lidinský

 • Od roku 2012 vykonává praxi soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací na informační systémy a ochranu osobních údajů.
 • Více jak 5 let byl vedoucí odd. a vrchní ředitel na Ministerstvu Informatiky, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Státní pokladně Centrum sdílených služeb (odbory ICT).
 • Vystudoval Provozně Ekonomickou fakultu, obor informační managemen - ČZU. Zde získal postupně magisterský (Ing.) a doktorský titul (Ph. D.)

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Jan Cuřín

Absolvent ČVUT FEL, následně poradce s mezinárodním přesahem v oblasti implementace a optimalizace systému řízení informační (ITSM) a kybernetické (ISMS) bezpečnosti. Získané zkušenosti aplikuje z pozice akreditovaného Lead Auditora v oblastech IT Service Managementu, ISMS a GDPR.

Certifikace

Manažer kybernetické bezpečnosti | ISO 17024 akreditace

Certifikační zkouška

Přípravný kurz včetně certifikace, kterou definuje vyhláška č. 82/2018 Sb.

Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č.82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

V rámci certifikace musí prokázat praktické znalosti a dovednosti implementovat ISMS (Information Security Management System) tak, aby splňovalo legislativní požadavky a zároveň bylo v souladu se standardem ISO/IEC 27001 v aktuální platné verzi.

Informace ke zkoušce

 • Otázek: 40
 • Min. úspěšnost: 60%
 • Platnost certifikátu: 3 roky, jazyk zkoušky čeština

Vše o certifikaci >

splňuje požadavky ISO 17024.

Aplikace pro bezpečnostní role

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, tAndroid slovník >

aplikace pro zákon o kybernetické bezpečnosti

To nejzajímavější o bezpečnosti

Váš dream job díky zákonu 181/2014 Sb.

Váš dream job díky zákonu 181/2014 Sb.

ISO/IEC 27001 - mezinárodní cyber security standard se rychle stává základním pilířem budování kybernetické bezpečnosti. ČR jej využila i jako páteř zákona §181/2014Sb.

Zobrazit celý článek

Téma měsíce: Business Continuity

Téma měsíce: Business Continuity

Stále větší počet organizací závislých na dostupnosti služeb považuje za jeden z klíčových problémů vytvoření imunity a odolnosti (resilience) organizace. 

Zobrazit celý článek

Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

Přinášíme vám otisk zajímavého rozhovoru s vedoucím auditorem kybernetické bezpečnosti. Zákon č. 181/2014 Sb. a vzdělání bezpečnostních manažerů.

Zobrazit celý článek

Jak kurz hodnotí absolventi?

Excelentní hodnocení od 359 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Radomír Š.
 • 29.01.24

Pan Cuřín je zkušený odborník na svém místě. Přivítal bych v budoucnu rozdílový kurz na NIS2

 • Petr K.
 • 29.01.24

S kurzem jsem byl nadmíru spokojený. Pan Cuřín je očividně špička v oboru, jeho projev celkově je velice příjemný, srozumitelný, dobře uchopený. I tak dlouhý výklad tedy "nenudí" a neuspává. Pravidelně nechává prostor pro dotazy a má hodně zkušeností z praxe (to je dle mého hodně důležitý parametr u každého školení)

 • GDPR Anonymizováno
 • 18.12.23

Přehledný úvod do dané problematiky.

 • GDPR Anonymizováno
 • 18.12.23

Spokojenost, rád bych měl ve věku školitele stejnou mentální kapacitu i schopnosti.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11.12.23

Rychle, přehledně i pro někoho kdo se potřebuje zorientovat v české legislativě.

 • GDPR Anonymizováno
 • 21.11.23

Výborné, školitel vysvětlil problematiku  a na praktických příkladech ilustroval jak použít v praxi.

 • Pael D.
 • 20.11.23
 • mBank S.A.

Výborné školení, splnilo očekávání.

 • Daniel H.
 • 20.11.23
 • More IT s.r.o.

Přínosný kurz s výborným lektorem.

 • Vladimír J.
 • 20.11.23

Výborný kurz.

 • GDPR Anonymizováno
 • 20.11.23

Skvělé školení, nemám co vytknout.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?