ZokbZoKB Auditor §181/2014 Sb.

Intenzivní 1 denní kurz. Naučíte se auditovat kybernetické systémy pro výkon role Auditora, dle Zákona o Kybernetické Bezpečnosti (ZoKB), který vychází z ISMS (Information Security Management System) resp. ISO/IEC 27001. Akreditovaný kurz, zakončený certifikací, v souladu s požadavky §181/2014Sb.

+100
Absolventů
+90
Organizací
99%
Doporučuje
Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Filtrování nabídky kurzů

Měna | EUR

19Únor 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena před slevou 18 070 Kč
Cena bez DPH 13 900 Kč
19Březen 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena před slevou 18 070 Kč
Cena bez DPH 13 900 Kč
16Duben 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena před slevou 18 070 Kč
Cena bez DPH 13 900 Kč
21Květen 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena před slevou 18 070 Kč
Cena bez DPH 13 900 Kč
18Červen 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena před slevou 18 070 Kč
Cena bez DPH 13 900 Kč

Komu je určen

Role Auditora Kybernetické Bezpečnosti

Auditor kybernetické bezpečnosti vykonává svoji roli nestranně a výkon jeho role je oddělen od výkonu role Manažera ZoKB, Architekta ZoKB i Garanta ZoKB. Samozřejmostí je i nezávislost auditora vůči předmětu auditu!

Role auditora kybernetické bezpečnosti je neslučitelná s výkonem rolí manažera kybernetické bezpečnosti, architekta kybernetické bezpečnosti, provozovatele komunikačních a informačních systémů ani rolí garanta aktiv.

Funkce a úkoly auditora kybernetické bezpečnosti:

 • Ve spolupráci s Manažer ZoKB se podílí na plánování auditu;
 • Hodnotí soulad realizovaných bezpečnostních opatření s požadavky;
 • Poskytuje nezávislou zpětnou vazbu o účinnosti systému bezpečnosti informací;
 • Na základě zjištění v průběhu auditu zpracovává závěry a dokumentuje výsledky.
Komu je určen

Co se naučíte

 • Plánovat a připravit audit
 • Vyhodnotit získané výstupy a implementovat opatření
 • Vypracovat auditní zprávu a realizovat nápravná opatření
 • Zpracovat rozdílovou analýzu IS vůči požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti

Přínosy pro organizaci

Více než 80% nejdůležitějších a aktuálních dat se dnes nachází právě u koncových uživatelů

Zákon nepředstavuje nic jiného, než srozumitelný manuál proaktivní bezpečnosti. Největší změny jsou v přístupu k ochraně aktiv. Bezpečnost je nutné vnímat jako součást komplexního systému řízení organizace.

Splnění legislativních požadavků nemusí nutně znamenat investice do nových bezpečnostních produktů a technologií. Zákon vyžaduje implementaci a pravidelné audity systému ISMS (Information Security Management System), tedy řízení informační bezpečnosti. Klíčovým pilířem je správné nastavení bezpečnostní politiky a následně její uplatňování / auditování napříč organizací. 

Přínosy pro organizaci

Váš bezpečnostní tým

Níže uvedené role ušetří firmám i organizacím čas + náklady spojené s implementací požadavků ZoKB. Srozumitelná implementace požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti krok za krokem. Celý projekt tak hravě zvládnete sami.

Manažer ZoKB
Potřebujete vědět ne odkuk přiletí, ale kam bude mířit a proti tomu adekvátně řídit kybernetickou ochranu.

Architekt ZoKB
Proaktivní bezpečnost (zavedená a funkční) je méně nákladná, než reaktivní. Naučte se budovat  architekturu.

Auditor ZoKB
Interní audity udržují lepší ochranu před kybernetickými útoky. Získejte know-how Auditora ZoKB.

Harmonogram

 • 09:00 – 10:30

  ISMS

  • Audit kybernetické bezpečnosti
  • Vyhodnocení účinností přijatých opatření
  • Posouzení kontrol, auditů a dopadů incidentů na systém
  • Aktualizace zprávy o hodnocení rizik, bezpečnostní politiky a dalších plánů

  Řízení rizik

  • Identifikace a hodnocení aktiv
  • Stanovení kritérií pro hodnocení hrozeb
  • Prohlášení o aplikovatelnosti, plán zvládání rizik, přínosy opatření

  Bezpečnostní požadavky

  • Politika
  • Organizační bezpečnost
  • Ssmluvní podmínky a doporučení
  • Role dodavatelů při rozvoji, provozu a správy IS

  Řízení aktiv

  • Audit ochrany aktiv
  • Závislost primárních a podpůrných aktiv
 • 10:30 – 10:45

  Coffee Break

 • 10:45 – 12:15

  Bezpečnost lidských zdrojů

  • Audit rolí
  • Práva a povinnosti
  • Kontrola politiky ze strany uživatelů, administrátorů

  Řízení provozu a komunikací

  • Analýza práv a povinností osob
  • Audit a vyhodnocení získaných informací
  • Posouzení dopadů reaktivních opatření na IS

  Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů (A)

  • Audit přístupu k systémům
  • Výsledky zranitelností a potenciálních zneužití

  Analýza, vývoj a údržba

  • Identifikace, hodnocení a řízení rizik
  • Postupy hodnocení a řízení rizik, metodika
  • Bezpečnostní testování změn před spuštěním do provozu
 • 12:15 – 13:15

  Oběd | Lunch menu

 • 13:15 – 15:00

  Zvládání kybernetických událostí a incidentů

  • Prošetření a příčiny incidentů
  • Klasifikace incidentů a událostí

  Řízení kontinuity činností

  • Prošetření a příčiny incidentů

  Audit kybernetické bezpečnosti

  • Dokumentace, politiky a výsledky
  • Audit osobou s odbornou kvalifikací
  • Kontrola zranitelnosti a vyhodnocení
 • 15:00 – 15:15

  Coffee Break

 • 15:15 – 16:00

  Závěr

  • Shrnutí
  • Doplňující dotazy
 • 16:00 – 17:00

  Certifikace

  • Zkouška Auditor ZoKB 181/2014Sb. 

Základem zákona o kybernetické bezpečnosti je ISMS (Information Security Management System), resp. Systém řízení ionformační bezpečnosti.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 8 hodin
 • Občerstvení + veganská strava zdarma
 • Zkouška + certifikát Auditor ZoKB §181/2014Sb.
 • Předpoklady

  Základní znalost systému řízení informační bezpečnosti ISMS (Information Security Management System) dle ISO/IEC 27001, nebo absolvování ISMS Intro™ >

Vít Lidinský

 • Od roku 2012 vykonává praxi soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací na informační systémy a ochranu osobních údajů.
 • Více jak 5 let byl vedoucí odd. a vrchní ředitel na Ministerstvu Informatiky, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Státní pokladně Centrum sdílených služeb (odbory ICT).
 • Vystudoval Provozně Ekonomickou fakultu, obor informační managemen - ČZU. Zde získal postupně magisterský (Ing.) a doktorský titul (Ph. D.)

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Vit lidinsky approved trainer tx

Marek Mitáček

Akreditovaný trenér, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodik a TAYLLORCOX Toolkitů (sady šablon a vzorových formulářů) pro oblast IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetické bezpečnosti dle ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vůbec prvních IT auditorů v ČR. Jeho bohatá praxe začala v roce 1996 ve spol. GiTyNásledně strávil téměř 10 let na pozici implementátora ITIL v Českém Telekomu a od roku 2007 je klíčovým auditorem, akreditovaným trenérem u certifikačnícho orgánu TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interní Auditor / Consultant

LinkedIn

Rackmultipart20190111 32097 1t7kz6m

Jan Cuřín

Absolvent ČVUT FEL, následně poradce s mezinárodním přesahem v oblasti implementace a optimalizace systému řízení informační a kybernetické bezpečnosti. Získané zkušenosti aplikuje z pozice akreditovaného Lead Auditora v oblastech ISMS a GDPR.

 • Autor standardů pro Cyber Security
 • Lead Auditor ISMS ISO/IEC 27001
 • Approved Trainer & Lead Auditor GDPR (EU 2016/679) dle ISO/IEC 17067

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Jan curin tx approved trainer

Luboš Trojan

Své bohaté zkušenosti získával na auditorských, manažerských a vedoucích pozicích ve společnostech, jako je

 • Kapsch
 • Český Telecom
 • Lucent Technologies a další..

Lubos trojan trainer auditor tx

Certifikace

ZoKB Auditor §181/2014 Sb. | ZoKB Accredited exam

ZoKB Auditor zkouška

Získejte správný certifikát

Certifikace v úrovni Auditor kybernetické bezpečnosti

Tento diplom obdrží absolventi, kteří řádně dokončili kurz, prokázali odbornou způsobilost a získali 50 či více procent správných odpovědí v testu. Akreditace kurzu „Auditor Kybernetické Bezpečnosti“ je pod záštitou RCB (Registered Certification Bodies), spol. TAYLLORCOX.

TAYLLORCOX je mezinárodním certifikačním orgánem se specializací na ISMS (Information Security Management System) podle standardů ISO 27000 a požadavků Zákona o Kybernetické Bezpečnosti (§ ZoKB).

Vše o certifikaci ZoKB >

ZoKB Auditor zkouška

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

To musíte mít

ZoKB blog aktuálně

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

Věděli jste, že máte povinnost na vyžádání předložit GDPR Dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů, v rámci principu doložitelné odpovědnosti?

Zobrazit celý článek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

Poptávka po odbornících v oblasti ochrany osobních údajů stále stoupá. V tomto roce jich bude chybět až 75tisíc.

Zobrazit celý článek

GDPR Audit Tool

GDPR Audit Tool

Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

Zobrazit celý článek

Jak kurz hodnotí absolventi?

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • GDPR Anonymizováno
 • 30.07.18
 • Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Výborný kurz.

 • GDPR Anonymizováno
 • 30.07.18
 • CyberGym Europe

Velmi přínosný kurz pro seznámení se s požadavky na vykonání auditu a uvedení do problematiky.

 • GDPR Anonymizováno
 • 30.07.18
 • Freelancer

Kurz splnil má očekávání.

 • Radek. K.
 • 30.07.18
 • 2K Consulting

Kurz splnil moje očekávání. 

 • Luděk O.
 • 14.05.18
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna

Výborný lektor.

 • Lukáš O.
 • 14.05.18
 • PGRLF

Výborně.

 • René M.
 • 14.05.18
 • Trades Fides

Skvělé.

 • Marina L.
 • 08.09.17
 • Freelancer

Individuální přístup.

 • K.
 • 08.09.17
 • Freelancer

Přínosné znalosti, využitelnost v praxi.

 • Lucie C.
 • 05.09.17
 • Ministerstvo obrany

Rozšířila jsem své znalosti a vědomosti, kladně hodnotím i, že kurz je uznávaný, certifikovaný a platný v zahraničí. Školitel byl zkušený auditor, soudní znalec. Praktický přínos vidím v tom, že v budoucnu se chci živit jako auditor, takže v podstatě z kurzu využiji vše co jsem se naučila.Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?