Auditor kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní role odpovědná za provádění auditu kybernetické bezpečnosti, přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací.  Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č.82/2018 Sb.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Filtrování nabídky kurzů

Měna | EUR

23Červenec 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Poslední volná místa
Jazyk Česky
Cena bez DPH 18 864 Kč
20Srpen 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena bez DPH 18 864 Kč
17Září 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena bez DPH 18 864 Kč
22Říjen 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena bez DPH 18 864 Kč
19Listopad 2019Úterý
Místo Praha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena bez DPH 18 864 Kč

Komu je určen

Role Auditora Kybernetické Bezpečnosti

Auditor kybernetické bezpečnosti vykonává svoji roli nestranně a výkon jeho role je oddělen od výkonu role Manažera ZoKB, Architekta ZoKB i Garanta ZoKB. Samozřejmostí je i nezávislost auditora vůči předmětu auditu!

Role auditora kybernetické bezpečnosti je neslučitelná s výkonem rolí manažera kybernetické bezpečnosti, architekta kybernetické bezpečnosti, provozovatele komunikačních a informačních systémů ani rolí garanta aktiv.

Funkce a úkoly auditora kybernetické bezpečnosti:

 • Ve spolupráci s Manažer ZoKB se podílí na plánování auditu;
 • Hodnotí soulad realizovaných bezpečnostních opatření s požadavky;
 • Poskytuje nezávislou zpětnou vazbu o účinnosti systému bezpečnosti informací;
 • Na základě zjištění v průběhu auditu zpracovává závěry a dokumentuje výsledky.
Komu je určen

Co se naučíte

 • Plánovat a připravit audit
 • Vyhodnotit získané výstupy a implementovat opatření
 • Vypracovat auditní zprávu a realizovat nápravná opatření
 • Zpracovat rozdílovou analýzu IS vůči požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti

Klíčové činnosti role

Tento kurz obsahuje doporučené požadavky pro řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní role uvedené v § 6 a 7. Osvojíte si tak klíčové činnosti potřebné pro výkon role Auditor kybernetické bezpečnosti, které definuje:

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

a) Metodologie a rámce auditu informační bezpečnosti.
b) Procesy a postupy interního auditu.
c) Role a funkce interního auditu.
d) Proces provádění auditu ICT bezpečnosti.
e) Strategické a taktické řízení ICT.
f) Akvizice, vývoj a nasazení ICT.
g) Řízení provozu, údržby a služeb ICT. h) Ochrana aktiv.
i) Hodnocení kybernetické bezpečnosti, metody testování a vzorkování.
j) Relevantní právní předpisy.
k) ICT bezpečnost.

Klíčové činnosti role kybernetické bezpečnosti

Přínosy pro organizaci

Více než 80% nejdůležitějších a aktuálních dat se dnes nachází právě u koncových uživatelů

Zákon nepředstavuje nic jiného, než srozumitelný manuál proaktivní bezpečnosti. Největší změny jsou v přístupu k ochraně aktiv. Bezpečnost je nutné vnímat jako součást komplexního systému řízení organizace.

Splnění legislativních požadavků nemusí nutně znamenat investice do nových bezpečnostních produktů a technologií. Zákon vyžaduje implementaci a pravidelné audity systému ISMS (Information Security Management System), tedy řízení informační bezpečnosti. Klíčovým pilířem je správné nastavení bezpečnostní politiky a následně její uplatňování / auditování napříč organizací. 

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních

Váš bezpečnostní tým

Níže uvedené role ušetří firmám i organizacím čas + náklady spojené s implementací požadavků ZoKB. Srozumitelná implementace požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti krok za krokem. Celý projekt tak hravě zvládnete sami.

Manažer ZoKB
Potřebujete vědět ne odkuk přiletí, ale kam bude mířit a proti tomu adekvátně řídit kybernetickou ochranu.

Architekt ZoKB
Proaktivní bezpečnost (zavedená a funkční) je méně nákladná, než reaktivní. Naučte se budovat  architekturu.

Auditor ZoKB
Interní audity udržují lepší ochranu před kybernetickými útoky. Získejte know-how Auditora ZoKB.

Harmonogram

 • 09:00 – 10:30

  ISMS

  • Audit kybernetické bezpečnosti
  • Vyhodnocení účinností přijatých opatření
  • Posouzení kontrol, auditů a dopadů incidentů na systém
  • Aktualizace zprávy o hodnocení rizik, bezpečnostní politiky a dalších plánů

  Řízení rizik

  • Identifikace a hodnocení aktiv
  • Stanovení kritérií pro hodnocení hrozeb
  • Prohlášení o aplikovatelnosti, plán zvládání rizik, přínosy opatření

  Bezpečnostní požadavky

  • Politika
  • Organizační bezpečnost
  • Ssmluvní podmínky a doporučení
  • Role dodavatelů při rozvoji, provozu a správy IS

  Řízení aktiv

  • Audit ochrany aktiv
  • Závislost primárních a podpůrných aktiv
 • 10:30 – 10:45

  Coffee Break

 • 10:45 – 12:15

  Bezpečnost lidských zdrojů

  • Audit rolí
  • Práva a povinnosti
  • Kontrola politiky ze strany uživatelů, administrátorů

  Řízení provozu a komunikací

  • Analýza práv a povinností osob
  • Audit a vyhodnocení získaných informací
  • Posouzení dopadů reaktivních opatření na IS

  Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů (A)

  • Audit přístupu k systémům
  • Výsledky zranitelností a potenciálních zneužití

  Analýza, vývoj a údržba

  • Identifikace, hodnocení a řízení rizik
  • Postupy hodnocení a řízení rizik, metodika
  • Bezpečnostní testování změn před spuštěním do provozu
 • 12:15 – 13:15

  Oběd | Lunch menu

 • 13:15 – 15:00

  Zvládání kybernetických událostí a incidentů

  • Prošetření a příčiny incidentů
  • Klasifikace incidentů a událostí

  Řízení kontinuity činností

  • Prošetření a příčiny incidentů

  Audit kybernetické bezpečnosti

  • Dokumentace, politiky a výsledky
  • Audit osobou s odbornou kvalifikací
  • Kontrola zranitelnosti a vyhodnocení
 • 15:00 – 15:15

  Coffee Break

 • 15:15 – 16:00

  Závěr

  • Shrnutí
  • Doplňující dotazy
 • 16:00 – 17:00

  Certifikace

  • Zkouška Auditor ZoKB 181/2014Sb. 

Základem zákona o kybernetické bezpečnosti je ISMS (Information Security Management System), resp. Systém řízení ionformační bezpečnosti.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 8 hodin
 • Občerstvení + veganská strava zdarma
 • Zkouška + certifikát Auditor ZoKB §181/2014Sb.
 • Předpoklady

  Základní znalost systému řízení informační bezpečnosti ISMS (Information Security Management System) dle ISO/IEC 27001, nebo absolvování ISMS Intro >

Vít Lidinský

 • Od roku 2012 vykonává praxi soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací na informační systémy a ochranu osobních údajů.
 • Více jak 5 let byl vedoucí odd. a vrchní ředitel na Ministerstvu Informatiky, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Státní pokladně Centrum sdílených služeb (odbory ICT).
 • Vystudoval Provozně Ekonomickou fakultu, obor informační managemen - ČZU. Zde získal postupně magisterský (Ing.) a doktorský titul (Ph. D.)

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Marek Mitáček

Akreditovaný trenér, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodik a TAYLLORCOX Toolkitů (sady šablon a vzorových formulářů) pro oblast IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetické bezpečnosti dle ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vůbec prvních IT auditorů v ČR. Jeho bohatá praxe začala v roce 1996 ve spol. GiTyNásledně strávil téměř 10 let na pozici implementátora ITIL v Českém Telekomu a od roku 2007 je klíčovým auditorem, akreditovaným trenérem u certifikačnícho orgánu TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interní Auditor / Consultant

LinkedIn

Jan Cuřín

Absolvent ČVUT FEL, následně poradce s mezinárodním přesahem v oblasti implementace a optimalizace systému řízení informační (ITSM) a kybernetické (ISMS) bezpečnosti. Získané zkušenosti aplikuje z pozice akreditovaného Lead Auditora v oblastech IT Service Managementu, ISMS a GDPR.

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Luboš Trojan

Své bohaté zkušenosti získával na auditorských, manažerských a vedoucích pozicích ve společnostech, jako je

 • Kapsch
 • Český Telecom
 • Lucent Technologies a další..

Certifikace

Auditor kybernetické bezpečnosti | ISO 17024 akreditace

Certifikační zkouška

Přípravný kurz včetně certifikace, kterou definuje vyhláška č. 82/2018 Sb.

Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č.82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

V rámci certifikace musí prokázat praktické znalosti a dovednosti auditovat ISMS (Information Security Management System) tak, aby splňoval legislativní požadavky a zároveň bylo v souladu se standardem ISO/IEC 27001 v aktuální platné verzi.

Informace ke zkoušce

 • Otázek: 30
 • Min. úspěšnost: 60%
 • Platnost certifikátu: 3 roky, jazyk zkoušky čeština

Vše o certifikaci ZoKB >

auditor kybernetické bezpečnosti

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

aplikacxe pro bezpečnostní specialisty

Zajímavosti o kybernetické bezpečnosti

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

Věděli jste, že máte povinnost na vyžádání předložit GDPR Dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů, v rámci principu doložitelné odpovědnosti?

Zobrazit celý článek

GDPR Audit Tool

GDPR Audit Tool

Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

Zobrazit celý článek

Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

Přinášíme vám otisk zajímavého rozhovoru s vedoucím auditorem kybernetické bezpečnosti. Zákon č. 181/2014 Sb. a vzdělání bezpečnostních manažerů.

Zobrazit celý článek

Jak kurz hodnotí absolventi?

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • GDPR Anonymizováno
 • 22.05.19
 • BDO

Stručný výtah problematiky.

 • GDPR Anonymizováno
 • 22.05.19
 • F.S.C. Bezpečnostní poradenství

Skvělý lektor, spousta informací z praxe. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 22.05.19
 • AEC

Praktické příklady z praxe. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 25.02.19
 • Česká pošta
Výborný kurz.

 • GDPR Anonymizováno
 • 25.02.19
 • O2
Splnil očekávání s ohledem na intro úroveň. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 30.07.18
 • Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Výborný kurz.

 • GDPR Anonymizováno
 • 30.07.18
 • CyberGym Europe

Velmi přínosný kurz pro seznámení se s požadavky na vykonání auditu a uvedení do problematiky.

 • GDPR Anonymizováno
 • 30.07.18
 • Freelancer

Kurz splnil má očekávání.

 • Radek. K.
 • 30.07.18
 • 2K Consulting

Kurz splnil moje očekávání. 

 • Luděk O.
 • 14.05.18
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna

Výborný lektor.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?