Auditor kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní role odpovědná za provádění auditu kybernetické bezpečnosti, přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací.  Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č.82/2018 Sb.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určen

Role Auditora Kybernetické Bezpečnosti

Auditor kybernetické bezpečnosti vykonává svoji roli nestranně a výkon jeho role je oddělen od výkonu role Manažera ZoKB, Architekta ZoKB i Garanta ZoKB. Samozřejmostí je i nezávislost auditora vůči předmětu auditu!

Role auditora kybernetické bezpečnosti je neslučitelná s výkonem rolí manažera kybernetické bezpečnosti, architekta kybernetické bezpečnosti, provozovatele komunikačních a informačních systémů ani rolí garanta aktiv.

Funkce a úkoly auditora kybernetické bezpečnosti:

 • Ve spolupráci s Manažer ZoKB se podílí na plánování auditu;
 • Hodnotí soulad realizovaných bezpečnostních opatření s požadavky;
 • Poskytuje nezávislou zpětnou vazbu o účinnosti systému bezpečnosti informací;
 • Na základě zjištění v průběhu auditu zpracovává závěry a dokumentuje výsledky.
Komu je určen

Co se naučíte

 • Plánovat a připravit audit
 • Vyhodnotit získané výstupy a implementovat opatření
 • Vypracovat auditní zprávu a realizovat nápravná opatření
 • Zpracovat rozdílovou analýzu IS vůči požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti

Klíčové činnosti role

Tento kurz obsahuje doporučené požadavky pro řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní role uvedené v § 6 a 7. Osvojíte si tak klíčové činnosti potřebné pro výkon role Auditor kybernetické bezpečnosti, které definuje:

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

a) Metodologie a rámce auditu informační bezpečnosti.
b) Procesy a postupy interního auditu.
c) Role a funkce interního auditu.
d) Proces provádění auditu ICT bezpečnosti.
e) Strategické a taktické řízení ICT.
f) Akvizice, vývoj a nasazení ICT.
g) Řízení provozu, údržby a služeb ICT. h) Ochrana aktiv.
i) Hodnocení kybernetické bezpečnosti, metody testování a vzorkování.
j) Relevantní právní předpisy.
k) ICT bezpečnost.

Klíčové činnosti role kybernetické bezpečnosti

Přínosy pro organizaci

Více než 80% nejdůležitějších a aktuálních dat se dnes nachází právě u koncových uživatelů

Zákon nepředstavuje nic jiného, než srozumitelný manuál proaktivní bezpečnosti. Největší změny jsou v přístupu k ochraně aktiv. Bezpečnost je nutné vnímat jako součást komplexního systému řízení organizace.

Splnění legislativních požadavků nemusí nutně znamenat investice do nových bezpečnostních produktů a technologií. Zákon vyžaduje implementaci a pravidelné audity systému ISMS (Information Security Management System), tedy řízení informační bezpečnosti. Klíčovým pilířem je správné nastavení bezpečnostní politiky a následně její uplatňování / auditování napříč organizací. 

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních

Váš bezpečnostní tým

Níže uvedené role ušetří firmám i organizacím čas + náklady spojené s implementací požadavků ZoKB. Srozumitelná implementace požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti krok za krokem. Celý projekt tak hravě zvládnete sami.

Manažer ZoKB
Potřebujete vědět ne odkuk přiletí, ale kam bude mířit a proti tomu adekvátně řídit kybernetickou ochranu.

Architekt ZoKB
Proaktivní bezpečnost (zavedená a funkční) je méně nákladná, než reaktivní. Naučte se budovat  architekturu.

Auditor ZoKB
Interní audity udržují lepší ochranu před kybernetickými útoky. Získejte know-how Auditora ZoKB.

Harmonogram

09:00 – 10:30

ISMS

 • Audit kybernetické bezpečnosti
 • Vyhodnocení účinností přijatých opatření
 • Posouzení kontrol, auditů a dopadů incidentů na systém
 • Aktualizace zprávy o hodnocení rizik, bezpečnostní politiky a dalších plánů

Řízení rizik

 • Identifikace a hodnocení aktiv
 • Stanovení kritérií pro hodnocení hrozeb
 • Prohlášení o aplikovatelnosti, plán zvládání rizik, přínosy opatření

Bezpečnostní požadavky

 • Politika
 • Organizační bezpečnost
 • Ssmluvní podmínky a doporučení
 • Role dodavatelů při rozvoji, provozu a správy IS

Řízení aktiv

 • Audit ochrany aktiv
 • Závislost primárních a podpůrných aktiv

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Bezpečnost lidských zdrojů

 • Audit rolí
 • Práva a povinnosti
 • Kontrola politiky ze strany uživatelů, administrátorů

Řízení provozu a komunikací

 • Analýza práv a povinností osob
 • Audit a vyhodnocení získaných informací
 • Posouzení dopadů reaktivních opatření na IS

Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů (A)

 • Audit přístupu k systémům
 • Výsledky zranitelností a potenciálních zneužití

Analýza, vývoj a údržba

 • Identifikace, hodnocení a řízení rizik
 • Postupy hodnocení a řízení rizik, metodika
 • Bezpečnostní testování změn před spuštěním do provozu

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 15:00

Zvládání kybernetických událostí a incidentů

 • Prošetření a příčiny incidentů
 • Klasifikace incidentů a událostí

Řízení kontinuity činností

 • Prošetření a příčiny incidentů

Audit kybernetické bezpečnosti

 • Dokumentace, politiky a výsledky
 • Audit osobou s odbornou kvalifikací
 • Kontrola zranitelnosti a vyhodnocení

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 16:00

Závěr

 • Shrnutí
 • Doplňující dotazy

16:00 – 17:00

Certifikace

 • Zkouška Auditor ZoKB 181/2014Sb. 

Základem zákona o kybernetické bezpečnosti je ISMS (Information Security Management System), resp. Systém řízení informační bezpečnosti.

Certifikační zkouška probíhá v rámci školení poslední den kurzu. Kandidáti, kteří se účastní kurzu formou virtuální třídy, absolvují certifikační zkoušku rovněž online.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 8 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano - certifikát Auditor ZoKB §181/2014Sb.
 • Předpoklady

  Základní znalost systému řízení informační bezpečnosti ISMS (Information Security Management System) dle ISO/IEC 27001, nebo absolvování ISMS Intro™ >

Marek Mitáček

Akreditovaný trenér, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodik a TAYLLORCOX Toolkitů (sady šablon a vzorových formulářů) pro oblast IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetické bezpečnosti dle ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vůbec prvních IT auditorů v ČR. Jeho bohatá praxe začala v roce 1996 ve spol. GiTyNásledně strávil téměř 10 let na pozici implementátora ITIL v Českém Telekomu a od roku 2007 je klíčovým auditorem, akreditovaným trenérem u certifikačnícho orgánu TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interní Auditor / Consultant

LinkedIn

Vít Lidinský

 • Od roku 2012 vykonává praxi soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací na informační systémy a ochranu osobních údajů.
 • Více jak 5 let byl vedoucí odd. a vrchní ředitel na Ministerstvu Informatiky, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Státní pokladně Centrum sdílených služeb (odbory ICT).
 • Vystudoval Provozně Ekonomickou fakultu, obor informační managemen - ČZU. Zde získal postupně magisterský (Ing.) a doktorský titul (Ph. D.)

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Jan Cuřín

Absolvent ČVUT FEL, následně poradce s mezinárodním přesahem v oblasti implementace a optimalizace systému řízení informační (ITSM) a kybernetické (ISMS) bezpečnosti. Získané zkušenosti aplikuje z pozice akreditovaného Lead Auditora v oblastech IT Service Managementu, ISMS a GDPR.

Certifikace

Auditor kybernetické bezpečnosti | ISO 17024 akreditace

Certifikační zkouška

Přípravný kurz včetně certifikace, kterou definuje vyhláška č. 82/2018 Sb.

Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č.82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

V rámci certifikace musí prokázat praktické znalosti a dovednosti auditovat ISMS (Information Security Management System) tak, aby splňoval legislativní požadavky a zároveň bylo v souladu se standardem ISO/IEC 27001 v aktuální platné verzi.

Informace ke zkoušce

 • Otázek: 30
 • Min. úspěšnost: 60%
 • Platnost certifikátu: 3 roky, jazyk zkoušky čeština

Vše o certifikaci ZoKB >

auditor kybernetické bezpečnosti

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

aplikacxe pro bezpečnostní specialisty

Zajímavosti o kybernetické bezpečnosti

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

Věděli jste, že máte povinnost na vyžádání předložit GDPR Dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů, v rámci principu doložitelné odpovědnosti?

Zobrazit celý článek

GDPR Audit Tool

GDPR Audit Tool

Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

Zobrazit celý článek

Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

Přinášíme vám otisk zajímavého rozhovoru s vedoucím auditorem kybernetické bezpečnosti. Zákon č. 181/2014 Sb. a vzdělání bezpečnostních manažerů.

Zobrazit celý článek

Case study

Jak nás hodnotí

Excelentní hodnocení od 371 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • GDPR Anonymizováno
 • 27.03.24

Lidské vysvětlení problematiky, předání praktických rad a zkušeností. Pauza, odlehčení, důraz na řízení lektorem přiměřeně dle reakcí. Opravdu výborný kurz.

 • Kamila F:
 • 27.03.24
 • AGORS plus a.s.

Kurz je praktický zaměřený, školený člověkem, který dobře rozumí problematice.

 • GDPR Anonymizováno
 • 27.03.24

Rychlé, ale přínosné. Dobrý přehled.

 • Matouš P.
 • 27.03.24
 • Datacons s.r.o.

Velmi přátelský přístup školitele. Aktualizace vědomostí kybernetické bezpečnosti.

 • Helena N.
 • 27.03.24

Kurz splnil moje očekávání.

 • Petar S
 • 27.03.24
 • Aplis Solutions s.r.o.

Excelentní výklad velmi obsáhlé problematiky s důrazem na praktičnost a aplikovatelnost.

 • GDPR Anonymizováno
 • 27.03.24

Velmi dobrý vhled do problematiky auditu vztažený ke kybernetické bezpečnosti. Nemám co bych vytkl.

 • GDPR Anonymizováno
 • 18.10.23

Kurz OK, přínosné, fundovaný lektor - celkově skvělé.

 • Jan K.
 • 18.10.23
 • ČEZ

Skvělý výklad a praktické příklady z praxe, kladně hodnotím znalosti a přehled lektora a vstřícný přístup.

 • Jan Klášterka
 • 28.03.23
 • Všeobecná fakultní nemocnice

Skvělá praktická ukázka legislativy a perfektní zpětná vazba.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?