Riziko využití biometrických dat: Balancování bezpečnosti, ochrany soukromí a regulace

Na trhu je řada řešení pro biometrickou autentizaci. Slibují zvýšenou bezpečnost a právní jistotu. Vyvolávají ale rovněž obavy o soukromí uživatelů a dodržování příslušných regulací. Jako v kauze Worldcoin.

Portugalský úřad pro ochranu údajů nařídil projektu Worldcoin (patřící Samu Altmanovi, CEO OpenAI), který shromažďuje biometrická data výměnou za kryptoměnu, sběr dat na 90 dní pozastavit. Regulátor uvedl, že důvodem jsou zejména rizika pro práva občanů na ochranu soukromí a osobních údajů, o kterých se dozvěděl ze stížnosti dotčených osob, a na nedostatku informací poskytnutých subjektům údajům. 

Worldcoin naproti tomu tvrdí, že předpisy na ochranu osobních datdodržuje, ale diskuze s dozorovými úřady a opatření proti nepřiměřeným zásahům do soukromí probíhají i jinde, např. např. ve Španělsku a Keni. Projekt, podporovaný významnými venture kapitálovými firmami, si klade za cíl vytvořit globální síť identity a financí, zatím ale spíše čelí výzvám v oblasti ochrany osobních údajů.

Význam biometrických dat

Biometrické data jako otisky prstů, skeny obličeje a hlasové vzorky nabízejí unikátní metody ověřování napříč různými sektory. Jejich jedinečnost a citlivost představuje značné výzvy v ochraně proti zneužití a úniku těchto dat. Jaká jsou hlavní rizika?

  • Obavy o soukromí a bezpečnost: Soukromé společnosti mohou mít nedostatečná opatření k ochraně dat, což zvyšuje riziko neoprávněného přístupu a zneužití biometrických dat. Obavy zahrnují využití dat pro cílenou reklamu a jejich sdílení/prodej třetím stranám.

  • Krádeže identity a sledování: Nezměnitelná biometrická data způsobují, že jednotlivci jsou vystaveni vyššímu nebezpečí krádeže identity.

Regulatorní výzvy Worldcoinu

Nedávné akce dozorových úřadů, včetně příkazů k zastavení sběru biometrických dat v Portugalsku a zákazů ve Španělsku a Keni, odrážejí rostoucí obavy o zneužívání biometrických dat. Ambice Worldcoinu vybudovat "identitní a finanční síť" čelí zvýšenému dozoru právě kvůli obavám o soukromí dotčených osob.

Jak tomu zabránit?

Pro ochranu biometrických dat před neoprávněným přístupem je důležité implementovat robustní šifrovací metody. Zde jsou některé průmyslové osvědčené postupy, které je třeba implementovat:

  • Volba silných šifrovacích algoritmů: Vyberte šifrovací algoritmy (jako např. AES-256), známé svými odolnými bezpečnostními funkcemi.

  • Zajištění bezpečné správy klíčů: Uložte dešifrovací klíče odděleně od dat a omezte přístup pouze na autorizované osoby. Měly by být prováděny pravidelné audity k zabránění neoprávněnému přístupu k šifrovacím klíčům a udržení jejich integrity.

  • Implementace dvoufaktorové autentizace (2FA): Zvyšte bezpečnost zavedením 2FA, kombinací něčeho, co uživatel zná (heslo), s něčím, co vlastní nebo čím je (biometrická data). Tato dodatečná vrstva autentizace významně snižuje riziko neoprávněného přístupu ke chráněným informacím.

  • Průběžné monitorování a testování: Pravidelně monitorujte a testujte šifrovací systémy k identifikaci zranitelností a jejich okamžitému řešení. To zahrnuje provádění penetračních testů, hodnocení zranitelnosti a udržování informovanosti o nejnovějších bezpečnostních hrozbách a protiopatřeních.

K robustním bezpečnostním protokolům, transparentním datovým praktikám a uživatelsky orientovaným přístupům je nezbytné vykonávat také pravidelné audity, mít zavedené jasné zásady ochrany soukromía mechanismy souhlasu uživatelů, které podporují důvěru a odpovědnost.

Dodržováním těchto osvědčených postupů mohou organizace efektivně šifrovat biometrická data, zajistit jejich důvěrnost a integritu a zároveň dodržovat předpisy o ochraně dat.

Biometrická autentizace? Ano, ale správně

Biometrická autentizace může přinést vyšší bezpečnost a důvěru pro online jednání, ale vyžaduje opatření k ochraně soukromí a dodržování regulací. Nedávné události kolem Worldcoinu zdůrazňují potřebu zavedení dostatečných opatření pro ochranu biometrických dat. Důsledné šifrování a dodržování osvědčených postupů jsou klíčové pro ochranu citlivých informací a zajištění důvěry v digitálním prostředí.

Článek je také vydán na doméně gdpr.cz.

Chcete získat dárek k narozeninám?