Certified Compliance Officer

Předáváme zkušenosti, jak aplikovat opatření pro ochranu ekonomických a etických zájmů organizace. Pokud je celý soubor opatření a metod nastaven správně, tak ve své optimální podobě slouží také jako prevence před trestní odpovědností právnických osob (TOPO).

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Praktický výklad zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO). Ten zavádí metodiku compliance. Ukážeme, jak chránit sebe a společnost s ISO 19600 a ISO 37001.

Komu je CCO určen

Certified Compliance Officer (CCO)

Odpovědní zástupci firem a korporací pozor: tyto znalosti potřebujete!

Kurz Vás atraktivní formou praktických příkladů zasvětí do problematiky Compliance management systému, který chrání firmu jak před trestněprávní odpovědností, tak i před ekonomickými a etickými škodami způsobenými jejími zaměstnanci a pověřenými osobami.

Absolventi Compliance akademie jsou:

 • majitelé firem
 • statutární orgány, právnické osoby
 • interní compliance management / officer
Certified Compliance Officer (CCO) TAYLLORCOX

Pro firmy

Na základě dlouholetých zkušeností z praxe ukážeme

Jak se na každodenní firemní život dívat zdravě kritickým pohledem, vnímat prvotní signály závadového jednání, dokázat je identifikovat, pojmenovat a efektivně řešit. Co Vám může Compliance management system nabídnout?

Nenechte ohrozit svou firmu, které jste věnovali úsilí, čas a finanční prostředky, tím, že ponese následky za nezodpovědné a lehkovážné jednání druhých.

Pro firmy

Co vás kurz naučí

 • Soudní praxe vs. Compliance
 • Certifikace ISO 19600 Compliance Management System
 • Tipy pro implementaci 37001 Anti-Bribery Management System
 • Přínosy certifikace (zákon č. 418/2011 Sb.) o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO)

3 tématické bloky

Jestli Vám není lhostejná budoucnost Vaší firmy a chcete se naučit novým a užitečným dovednostem, které využijete i v běžném životě, je tento kurz určen přímo pro Vás. Kurz se zabývá třemi tematickými bloky, které vycházejí z mezinárodních norem ISO 19600 (CMS) a ISO 37001 (ABMS).

Praktické příklady možných nežádoucích jevů:

 • Máte pocit, že zaměstnanec profituje na úkor firmy?
 • Šokovalo Vás, že Váš vedoucí pracovník náhle podal výpověď?
 • Chcete mít přehled, co se děje ve firmě, kterou jste léta budoval?
 • Zklamalo Vás, že se ve firmě nectí etika a společenská odpovědnost?
 • Měl jste pocit, že se ve firmě děje něco nekalého a nemohl to prokázat?
 • Trápí Vás, že je Vaše konkurence bez zjevných příčin vždy o krok před Vámi?
 • Přemýšlíte často nad tím, jak si může Váš pracovník dovolit žít na tak vysoké noze?
 • Byl jste svědkem nějakého protiprávního jednání ve firmě a nevěděl jste, jak to citlivě řešit?
 • Setkal jste s nestandardními finančními požadavky na firemní výdaje od klíčových zaměstnanců?

Další životní situace, která patří do TOP 3 základních pilířů Compliance Management System je nastavení a prevence rizik plynoucích z obchodních vztahů. Praktické příklady možných nežádoucích jevů:

 • Víte, s kým zamýšlíte dělat byznys?
 • Máte přehled o aktivitách spřízněných firem?
 • Záleží Vám na Vašich dobrých dlouhodobých obchodních vztazích?
 • Víte, v jaké finanční kondici jsou Vaši klíčoví dodavatelé a odběratelé?
 • Jste schopni rozeznat potenciální problémy u Vašich obchodních partnerů?
 • Víte, jakými vnitřními standardy a normami se řídí, jaká je jejich firemní kultura?
 • Máte nastavený systém, který by Vás upozorňoval na možné problémy stávajících či budoucích obchodních partnerů?

Věděli jste, že každý rok je v ČR stíháno několik stovek právnických osob?

Nejrozšířenější trestné činy páchané odpovědnými pracovníky firem jsou z oblasti veřejných zakázek, daní, podvodů, zpronevěr, praní špinavých peněz a další. Praktické příklady možných nežádoucích jevů:

 • Máte jistotu, že klientelismus neprorostl Vaší firmou?
 • Jednají Vaši zaměstnanci tak, aby se nedopouštěli trestné činnosti?
 • Máte objektivní (nikoliv formální) přehled o finančních tocích ve Vaši firmě?
 • Jsou odpovědné osoby seznámeny s okolnostmi, které mohou vyplynout z jejich jednání?
 • Setkal jste se situací, která by mohla trestněprávně ohrožovat Vaši firmu a nevěděl jste jak toto řešit?
 • Víte, že mezi Vašimi pracovníky a třetími stranami probíhá transparentní komunikace a profesionální vztahy?

Harmonogram CCO

09:00 – 10:30

Úvod do CMS

 • ISO 19600
 • ISO 37001
 • Best Practice

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Procesy

 • Klíčové procesy
 • Trestní odpovědnost (TOPO)

Požadavky

 • Ochrana TOPO
 • CMS vs ABMS
 • Vyjmutí odpovědnosti

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 14:45

Implementace

 • CMS
 • ABMS
 • Oborové rozdíly
 • Odlišnosti dle velikosti firmy

Systém

 • Řízení
 • Kontroly
 • Analýza a revize rizik

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 17:00

Prevence

 • Návrh opatření
 • Implementace

Rizika

 • Minimalizace škod
 • Detekční mechanismy
 • Problémy v procesech

Incidenty

 • Jak reagovat
 • Protiprávní jednání
 • Ohrožení právnické osoby

Máme dlouholeté zkušenosti z praxe a nebojíme se je ukázat. Ukážeme, jak se na každodenní firemní život dívat zdravě kritickým pohledem, vnímat prvotní signály závadového jednání, dokázat je identifikovat, pojmenovat a efektivně řešit. 

Vše se staví a prezentuje na příkladech z praxe. S čím se lidé v byznysu mohli setkat a také na příkladech ze soudní praxe.

Cílem je zábavnou a záživnou formou na příkladech, případových studiích a diskuzi (žádný formalizmus) zajistit účastníkům vhled do problematiky CMS / TOPO.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 8 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ne
 • Předpoklady

  Nejsou

Benefity

"...Já jsem to neznal, kdybych to věděl dříve.. Proč jsem to neřešil!"

Investice, která se vyplatí. Získejte know-how dříve, než bude pozdě. Chráníme majitele firem před škodami.

1 CMS/TOPO

Co funguje a nefunguje. Ukážeme soubor opatření pro Compliance podle
ISO 19600, ISO 37001.

2Praxe

Těšit se můžete na bohatou diskusi bez advokátního formalismu. A o to cenější znalosti si odnesete. 


3 Hodnota

Hodnota informací v compliance academy představuje právnické know-how, za zlomek ceny. 

Jak nás hodnotí

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?