Pověřenec ochrany osobních údajů

Akreditovaný kurz nejen pro Pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer). Metodika principy a povinnosti demonstrujeme na praktických příkladech. Získáte zkušenosti, které spolu s GDPR vzory pomohou každému, kdo chce být v souladu s GDPR.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Filtrování nabídky kurzů

Měna | EUR

24Srpen 2020Pondělí
Místo Virtuální třída neboPraha
Délka 2 dny
Obsazenost 50 %
Jazyk Česky
Cena před slevou 14 929 Kč
Cena bez DPH 11 000 Kč
29Září 2020Úterý
Místo Virtuální třída neboPraha
Délka 2 dny
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena před slevou 14 929 Kč
Cena bez DPH 11 000 Kč
26Říjen 2020Pondělí
Místo Virtuální třída neboPraha
Délka 2 dny
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena před slevou 14 929 Kč
Cena bez DPH 11 000 Kč
23Listopad 2020Pondělí
Místo Virtuální třída neboPraha
Délka 2 dny
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena před slevou 14 929 Kč
Cena bez DPH 11 000 Kč

Cílová skupina

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro řadu společností nová role. Je na zodpovědnosti každé firmy či organizace, aby si zajistila takového pověřence, který bude schopen plnit stanovený rozsah povinností při správě osobních údajů.

Evropský Úřad na ochranu osobních údajů však doporučuje zřídit funkci Pověřence i u těch organizací, na které tato povinnost přímo nespadá. Jaké to bude mít pro vás do budoucna výhody si můžete přečíst zde

GDPR navíc výslovně nařizuje "včasné zapojení pověřence" a nařizuje, aby si správce vyžádal jeho posudek v souvislosti s Posouzením vlivu na ochranu osobních údajů.

Cílová skupina

Na jakých pozicích kurz využijete

Díky své komplexnosti je vhodný nejenom pro Pověřence na ochranu osobních údajů. Stejně tak získané znalosti a dovednosti využijí Zpracovatelé osobních údajů: fyzické i právnické osoby.

Mimo uvedené pozice je kurz otevřen i všem zájemcům o komplexní problematiku z pohledu v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

Např. jde o malé a střední firmy, nemocnice, orgány veřejné moci a další subjekty, kteří zpracovávají osobních údaje. Na koho se vztahuje EU nařízení ukazuje GDPR infografika >

Nejčastěji jsou absolventi na těchto pozicích
Na jakých pozicích kurz využijete

Cíle kurzu

 • Připravit vás na výkon role Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Vysvětlit implementaci na praktických scénářích a best practice řešení
 • Ukázat přístup ke splnění právních, provozních a technických aspektů
 • Vytvořit si RoadMapu  (Data Audit, nastavení procesů, GDPR Compliance)

Kdy a proč jmenovat DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů | Data Protection Officer

Obecné nařízení v článku 37, odst. 1 požaduje jmenovat pověřence ve 3 případech. Pokyny pro Pověřence GDPR si můžete zdarma stáhnout zde > 

 • Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt;
 • Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů;
 • Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů, nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů;

Organizaci, která nechce dobrovolně jmenovat pověřence a nemá k tomu ani zákonnou povinnost, nebrání nic v najmutí zaměstnanců nebo externích konzultantů pro úkoly související s ochranou osobních údajů;

Kdy a proč jmenovat DPO

V čem je vyjímečný

 • Zpracování osobních údajů a jeho pravidla na příkladech
 • Činnosti Správce, Pověřence a jejich výstupy, včetně dokumentace
 • Jaké má ÚOOÚ požadavky na GDPR a jejich způsob doložení organizací
 • Cu musí mít dokumentace vedená společností pro případ kontroly ÚOOU

Máme jeden lék na všechny potíže s GDPR

V čem jsou naše GDPR kurzy unikátní a odlišné? Díky akreditované osnově kurzu získáte přesně ty informace, které potřebujete pro vypořádání se s požadavky GDPR. Mezi hlavní benefity dále patří

eCF
EU Akreditace

Evropská akreditace dle frameworku 
e-CF

RoadMapa
Implementace

Know-how v podobě GDPR RoadMap implementace

Právo
GDPR v legislativě ČR

Jsme kompetentní tým advokátů i auditorů

Best Practice
Praktické scénáře

Základem jsou reálné scénáře a best-practice řešení

360°
Komplexní přístup

Splnění právních, technických a provozních částí

Case Study
GDPR scenario

 Analýza dopadů, audit a nastavení procesů

Legislativní standardizace do ČR

Akreditovaný program standardizovaný do českého právního prostředí

V rámci akreditace jsme využili GDPR Cross Reference Model, který mapuje požadavky Evropského nařízení na aktuální platné zákony, nařízení a vyhlášky.

V čem je tento kurz unikátní?

 • GDPR je komplexní projekt IT, Procesů a Práva
 • Oblasti ochrany osobních údajů se věnujeme 10+ let
 • Jsme členy legislativní rady vlády pro implementaci GDPR
 • Zapojili jsme se do pracovní skupiny ÚOOÚ pro akreditaci a certifikaci GDPR
Legislativní standardizace do ČR

e-Competence Framework (e-CF)

Kurzy EU GDPR akreditované dle European e-Competence Framework (e-CF) jsou zárukou splnění specifických požadavků pro kompetenci definovanou  Evropským Nařízením a Radou EU: General Data Protection Regulation

 • kurzy homologované do češtiny
 • autorizace dle evropského (e-CF)
 • akreditace v souladu s ISO/IEC 17024
e-Competence Framework (e-CF)

Naše kvalifikace v GDPR

Máme obrovský kompetení náskok. Díky přesahu do dalších oblastí, které s GDPR souvisí, nebo se dokonce staly základem pro toto Evropské Nařízení.

Problematice ochrany osobních údajů se věnujeme více než 10let (nikoliv poslední rok, jako většina "expertů). Jde o jednu z vůbec prvních akreditací, kterou jsme získali. Máme široké portfolio referencí a zkušeností z realizovaných projektů.

Jmenovitě jde zejména o zákon 101/200Sb., M_o_R (Řízení rizik ochrany osobních údajů), ISMS (bezpečnost informací a informačních toků) dle ISO/IEC_27001 & ZoKB_181/2014Sb. (zákon o kybernetické bezpečnosti), eIDAS (obdoba GDPR pro elektronickou identifikace a důvěryhodné služby), BS10012 Personal Information Management System (standard, který poskytl framework pro GDPR), ISVS (Informační Systémy Veřejné Správy) a další..

Naše kvalifikace v GDPR

Proč je nejvyšší čas začít?

EU Nařízení zavádí princip “odpovědnosti”.

Je povinností správců a zpracovatelů osobních dat implementovat procesní změny, organizační opatření, záznamy o činnostech a spolupráci s dozorovým orgánem.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů na poslední chvíli nevyřešíte: GAP Analýza, Mapování Datových toků, Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, Analýza rizik GDPR... 

Významně urychlit zajištění souladu vám pomůže i GDPR Akcelerátor Toolkit™ Ale pospěšte si! Práce je více než dost.

Proč je nejvyšší čas začít?

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

 • 09:00 – 10:30

  Co je GDPR

  • Základy GDPR
  • Práva a povinnosti
  • Působnost a vyjímky

  Právní úprava ochrany osobních údajů

 • 10:30 – 10:45

  Coffee Break

 • 10:45 – 12:15

  Osobní údaje

  • Právní tituly zpracování
  • Zvláštní kategorie (citlivé údaje)

  Práva subjektů údajů, změny a dopady

 • 12:15 – 13:15

  Oběd | Lunch menu

 • 13:15 – 15:00

  Bezpečnost osobních údajů

  • Technická
  • Organizační
 • 15:00 – 15:15

  Coffee Break

 • 15:15 – 16:45

  DPO

  • Povinnosti správce a zpracovatele
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Sankce za nesplnění povinností dle GDPR
 • 16:45 – 17:00

  Závěr

  • Shrnutí
  • Další dotazy

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

 • 09:00 – 10:30

  GDPR Compliance

  • Kroky správce pro zajištění compliance
  • Cross reference § 101/2000Sb. vs. GDPR
 • 10:30 – 10:45

  Coffee Break

 • 10:45 – 12:15

  DPO Prakticky

  • Data Protection Officer
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Postavení pověřenců a požadované znalosti
 • 12:15 – 13:15

  Oběd | Lunch Menu

 • 13:15 – 15:00

  Úkoly pověřenců

  • Poskytování informací
  • Zpracování osobních údajů v praxi
  • Jak být DPO: audit, komunikace,  činnosti
 • 15:00 – 15:15

  Coffee break

 • 15:15 – 17:00

  Závěr

  • Cvičné testy
  • Certifikace GDPR DPO

Absolventi kurzu budou připraveni plnit faktické dopady Evropské Nařízení v rámci svých pravomocí a odpovědnosti v organizaci

Kurz obsahuje pouze 20% teoretických informací a 80% praktických příkladů a scénářů, které patří do agendy Pověřence. Jmenovitě jde např. o: 

Zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů, pseudonymizaci, správu záznamů, nastavení komunikace s dozorovým orgánem atd..

Díky praktickému přesahu a kvalifikovaným expertům máte jedinečnou příležitost diskutovat vaše problémy přímo s GDPR Lead Auditorem!

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 16 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano

Vít Lidinský

Ing. Vít Lidinský, Ph.D. je vedoucí komise pro akreditaci GDPR v oblasti produktů, procesů, služeb a také personálních osvědčení Data Protection Officer

Aktivně působí jako Lead Auditor pro standardy ISO/IEC 27001 (Information Security Management System), BS 10012 (Personal Information System) GDPR a eIDAS. V neposlední řadě vykonává praxi soudního znalec v oboru.

 • Od roku 2012 vykonává praxi soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací na informační systémy a ochranu osobních údajů.
 • Více jak 5 let byl vedoucí odd. a vrchní ředitel na Ministerstvu Informatiky, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Státní pokladně Centrum sdílených služeb (odbory ICT).
 • Vystudoval Provozně Ekonomickou fakultu, obor informační managemen - ČZU. Zde získal postupně magisterský (Ing.) a doktorský titul (Ph. D.)

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Jan Cuřín

Absolvent ČVUT FEL, následně poradce s mezinárodním přesahem v oblasti implementace a optimalizace systému řízení informační (ITSM) a kybernetické (ISMS) bezpečnosti. Získané zkušenosti aplikuje z pozice akreditovaného Lead Auditora v oblastech IT Service Managementu, ISMS a GDPR.

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Luboš Trojan

Své bohaté zkušenosti získával na auditorských, manažerských a vedoucích pozicích ve společnostech, jako je

 • Kapsch
 • Český Telecom
 • Lucent Technologies a další..

František Nonnemann

Tématice práva a praxe zpracování a ochrany osobních údajů věnuje již déle než deset let. Po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil řadu let ve vedoucích pozicích na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mj. jako vedoucí právního oddělení. 

Podílel se rovněž na přípravě akreditovaného kurzu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, je autorem Příručky pro pověřence, věnuje se i rozvoji dalších GDPR služebvzorových dokumentů, metodik, vytvořil online bezplatný nástroj pro GDPR Audit a nyní spolupracuje v pracovní skupině pro certifikaci v rámci GDPR Compliance.

Nelze opomenout ani aktivní činnosti v evropských pracovních skupinách pro ochranu osobních údajů i na mezinárodních kontrolních aktivitách. Je spoluautorem komentáře k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i komentáře k GDPR, stejně jako řady odborných článků.

 • 2016 - nyní | TAYLLORCOX: GDPR Auditor
 • 2016 - nyní | Moneta: Pověřenec
 • 2009 - 2016 | ÚOOÚ: právní odd.
 • 2006 - 2009 | ÚOOÚ: tajemník dozoru
 • 2000 - 2006 | Právnická fakulta UK v Praze

Certifikace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zkouška je součástí 2 denního intenzivního kurzu. Účastníci v tomto školení získají informce na důkladnou přípravu k certifikaci. Přestože úspěšnost u certifikace je 96%, termíny zkoušek je možné po domluvě realizovat v náhradní termín.

Certifikační test je homologován do českého prostředí, takže výuka kurzu i závěrečné zkoušky jsou v češtině. 

Detail zkoušky

 • Délka: 60min.
 • Styl: Výběr správné odpovědi
 • Formát: papírový test, nebo e-Voucher
 • Min. úspěšnost: 60% , tj. 45 otázek z 75
 • Knihy a elektronické pomůcky u zkoušky nejsou povoleny

Vše o certifikaci GDPR >

Certifikace

Vydání certifikátu

Autorizovaného dle European e-Competence Framework. Akreditovaný obsah dle e-Competence Framework (e-CF) je zárukou odpovídající odbornosti zejména pro níže uvedené role. 

Vydání certifikátu je ve shodě s ISO/IEC 17024 General requirements for bodies operating certification of persons a The General Data Protection Regulation (GDPR Regulation EU 2016/679), resp. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, včetně příslušných dalších právních předpisů a e-CF.

Certifikát je vydaný ve 2 verzích (CZ a EN)

 • EU GDPR Data Protection Officer
 • Pověřenec pro Ochranu Osobních Údajů
 • Poplatek za zkoušku a vydání certifikátu je již součástí kurzu!
Vydání certifikátu

Hledáte více, než školení?

+10 let zkušeností TAYLLORCOX s ochranou osobních údajů ve 4 krocích

#1. GDPR Audit Tool

Udělejte si audit shody s GDPR v profesionální kvalitě a zdarma. Výstupy vám ukáží co a v jakém rozsahu upravit.

Zahájit audit >

#2. GDPR vzory dokumentace

GDPR Accelerator Toolkit™ je sada všech klíčových dokumentů, která nám šetří čas na velkých i malých projektech.

Pořídit dokumentaci >

#3. Příručka pro DPO

Praktická příručka pro Pověřence na ochranu osobních údajů se zabývá profesionální přípravou na roli "Pověřence" 

Zakoupit knihu >


Další GDPR služby >

Nejzajímavější informace ze světa GDPR

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

Poptávka po odbornících v oblasti ochrany osobních údajů stále stoupá. V tomto roce jich bude chybět až 75tisíc.

Zobrazit celý článek

GDPR Audit Tool

GDPR Audit Tool

Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

Zobrazit celý článek

Jakou kvalifikaci a jaký kurz potřebuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Jakou kvalifikaci a jaký kurz potřebuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Má to být právník, nebo je lepší agendu delegovat na IT? Jakou roli hraje HR, Marketing, Interní Audit? Kdo má nejlepší předpoklady stát se DPO?

Zobrazit celý článek

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

To musíte mít

Jak kurz hodnotí absolventi?

Excelentní hodnocení od 1280 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Klára B.
 • 29.07.20
 • Základní škola Brigádníků

S kurzem jsem velice spokojená, líbí se mi okamžité převedení teorie do praktických příkladů a situací. Lektor je odborník, dává užitečné tipy a dokáže zodpovědět i záludné dotazy, děkuji.

 • Jana D.
 • 29.07.20
 • ČSOB

Vřele doporučuji. Školitel je výborný, do kurzu zahrnuje, spoustu praktických ukázek.

 • GDPR Anonymizováno
 • 29.07.20
 • Freelancer

Byla jsem maximálně spokojená.

 • GDPR Anonymizováno
 • 26.06.20
 • Súrao

Velmi dobře provedený kurz. Známku 9 berte jako maximum, protože označení "fantastické" mi připadne jako příliš bombastické až nereálné.

 • GDPR Anonymizováno
 • 26.06.20
 • ČEZ

Nemám žádné náměty.

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.06.20
 • B2 Kapital

Kurz byl pro mě velice přínosný. Oceňuji zejména praktické zkušenosti školitele, které mi pomohly problematiku lépe pochopit.

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.06.20
 • Freelancer

Ačkoliv se může zdát, že kurz bude nezáživný skrze tematiku GDPR, opak je pravdou. Pan Lidinský přednáší svižně, znale a velmi poutavě a zábavně. Rozhodně mohu kurz doporučit.

 • Pavel P.
 • 27.02.20
 • Freelancer

Výborný.

 • Jiří L.
 • 27.02.20
 • Freelancer

Výborný.

 • Jana L.
 • 27.02.20
 • Freelancer

Velice dynamický efektivně a přínosný seminář profesionálně připravený, prezentovaný a vedený.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?