Pověřenec ochrany osobních údajů

Akreditovaný kurz nejen pro Pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer). Metodika principy a povinnosti demonstrujeme na praktických příkladech. Získáte zkušenosti, které spolu s GDPR vzory pomohou každému, kdo chce být v souladu s GDPR.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cílová skupina

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro řadu společností nová role. Je na zodpovědnosti každé firmy či organizace, aby si zajistila takového pověřence, který bude schopen plnit stanovený rozsah povinností při správě osobních údajů.

Evropský Úřad na ochranu osobních údajů však doporučuje zřídit funkci Pověřence i u těch organizací, na které tato povinnost přímo nespadá. Jaké to bude mít pro vás do budoucna výhody si můžete přečíst zde

GDPR navíc výslovně nařizuje "včasné zapojení pověřence" a nařizuje, aby si správce vyžádal jeho posudek v souvislosti s Posouzením vlivu na ochranu osobních údajů..

Cílová skupina

Na jakých pozicích kurz využijete

Díky své komplexnosti je vhodný nejenom pro Pověřence na ochranu osobních údajů. Stejně tak získané znalosti a dovednosti využijí Zpracovatelé osobních údajů: fyzické i právnické osoby.

Mimo uvedené pozice je kurz otevřen i všem zájemcům o komplexní problematiku z pohledu v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

Např. jde o malé a střední firmy, nemocnice, orgány veřejné moci a další subjekty, kteří zpracovávají osobních údaje. Na koho se vztahuje EU nařízení ukazuje GDPR infografika >

Nejčastěji jsou absolventi na těchto pozicích
Na jakých pozicích kurz využijete

Cíle kurzu

 • Připravit vás na výkon role Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Vysvětlit implementaci na praktických scénářích a best practice řešení
 • Ukázat přístup ke splnění právních, provozních a technických aspektů
 • Vytvořit si RoadMapu  (Data Audit, nastavení procesů, GDPR Compliance)

Kdy a proč jmenovat DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů | Data Protection Officer

Obecné nařízení v článku 37, odst. 1 požaduje jmenovat pověřence ve 3 případech. Pokyny pro Pověřence GDPR si můžete zdarma stáhnout zde > 

 • Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt;
 • Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů;
 • Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů, nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů;

Organizaci, která nechce dobrovolně jmenovat pověřence a nemá k tomu ani zákonnou povinnost, nebrání nic v najmutí zaměstnanců nebo externích konzultantů pro úkoly související s ochranou osobních údajů;

Kdy a proč jmenovat DPO

V čem je vyjímečný

 • Zpracování osobních údajů a jeho pravidla na příkladech
 • Činnosti Správce, Pověřence a jejich výstupy, včetně dokumentace
 • Jaké má ÚOOÚ požadavky na GDPR a jejich způsob doložení organizací
 • Dokumentace vedená společností pro případ kontroly ÚOOU

Máme jeden lék na všechny potíže s GDPR

V čem jsou naše GDPR kurzy unikátní a odlišné? Díky akreditované osnově kurzu získáte přesně ty informace, které potřebujete pro vypořádání se s požadavky GDPR. Mezi hlavní benefity dále patří

eCF
EU Akreditace

Evropská akreditace dle frameworku 
e-CF

RoadMapa
Implementace

Know-how v podobě GDPR RoadMap implementace

Právo
GDPR v legislativě ČR

Jsme kompetentní tým advokátů i auditorů

Best Practice
Praktické scénáře

Základem jsou reálné scénáře a best-practice řešení

360°
Komplexní přístup

Splnění právních, technických a provozních částí

Case Study
GDPR scenario

 Analýza dopadů, audit a nastavení procesů

Legislativní standardizace do ČR

Akreditovaný program standardizovaný do českého právního prostředí

V rámci akreditace jsme využili GDPR Cross Reference Model, který mapuje požadavky Evropského nařízení na aktuální platné zákony, nařízení a vyhlášky.

V čem je tento kurz unikátní?

 • GDPR je komplexní projekt IT, Procesů a Práva
 • Oblasti ochrany osobních údajů se věnujeme 10+ let
 • Jsme členy legislativní rady vlády pro implementaci GDPR
 • Zapojili jsme se do pracovní skupiny ÚOOÚ pro akreditaci a certifikaci GDPR
Legislativní standardizace do ČR

e-Competence Framework (e-CF)

Kurzy EU GDPR akreditované dle European e-Competence Framework (e-CF) jsou zárukou splnění specifických požadavků pro kompetenci definovanou  Evropským Nařízením a Radou EU: General Data Protection Regulation

 • kurzy homologované do češtiny
 • autorizace dle evropského (e-CF)
 • akreditace v souladu s ISO/IEC 17024
e-Competence Framework (e-CF)

Naše kvalifikace v GDPR

Máme obrovský kompetení náskok. Díky přesahu do dalších oblastí, které s GDPR souvisí, nebo se dokonce staly základem pro toto Evropské Nařízení.

Problematice ochrany osobních údajů se věnujeme více než 10let (nikoliv poslední rok, jako většina "expertů). Jde o jednu z vůbec prvních akreditací, kterou jsme získali. Máme široké portfolio referencí a zkušeností z realizovaných projektů.

Jmenovitě jde zejména o zákon 101/200Sb., M_o_R (Řízení rizik ochrany osobních údajů), ISMS (bezpečnost informací a informačních toků) dle ISO/IEC_27001 & ZoKB_181/2014Sb. (zákon o kybernetické bezpečnosti), eIDAS (obdoba GDPR pro elektronickou identifikace a důvěryhodné služby), BS10012 Personal Information Management System (standard, který poskytl framework pro GDPR), ISVS (Informační Systémy Veřejné Správy) a další..

Naše kvalifikace v GDPR

Proč je nejvyšší čas začít?

EU Nařízení zavádí princip “odpovědnosti”.

Je povinností správců a zpracovatelů osobních dat implementovat procesní změny, organizační opatření, záznamy o činnostech a spolupráci s dozorovým orgánem.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů na poslední chvíli nevyřešíte: GAP Analýza, Mapování Datových toků, Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, Analýza rizik GDPR... 

Významně urychlit zajištění souladu vám pomůže i GDPR Akcelerátor Toolkit™ Ale pospěšte si! Práce je více než dost.

Proč je nejvyšší čas začít?

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Co je GDPR

 • Základy GDPR
 • Práva a povinnosti
 • Působnost a vyjímky

Právní úprava ochrany osobních údajů

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Osobní údaje

 • Právní tituly zpracování
 • Zvláštní kategorie (citlivé údaje)

Práva subjektů údajů, změny a dopady

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 15:00

Bezpečnost osobních údajů

 • Technická
 • Organizační

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 16:45

DPO

 • Povinnosti správce a zpracovatele
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Sankce za nesplnění povinností dle GDPR

16:45 – 17:00

Závěr

 • Shrnutí
 • Další dotazy

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

GDPR Compliance

 • Kroky správce pro zajištění compliance
 • Cross reference § 110/2019Sb. vs. GDPR

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

DPO Prakticky

 • Data Protection Officer
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Postavení pověřenců a požadované znalosti

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Úkoly pověřenců

 • Poskytování informací
 • Zpracování osobních údajů v praxi
 • Jak být DPO: audit, komunikace,  činnosti

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

Závěr

 • Cvičné testy
 • Certifikace GDPR DPO

Absolventi kurzu budou připraveni plnit faktické dopady Evropské Nařízení v rámci svých pravomocí a odpovědnosti v organizaci

Kurz obsahuje pouze 20% teoretických informací a 80% praktických příkladů a scénářů, které patří do agendy Pověřence. Jmenovitě jde např. o: 

Zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů, pseudonymizaci, správu záznamů, nastavení komunikace s dozorovým orgánem atd..

Díky praktickému přesahu a kvalifikovaným expertům máte jedinečnou příležitost diskutovat vaše problémy přímo s GDPR Lead Auditorem!

Certifikační zkouška probíhá v rámci školení poslední den kurzu. Kandidáti, kteří se účastní kurzu formou virtuální třídy, absolvují certifikační zkoušku rovněž online.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 16 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano

František Nonnemann

Tématice práva a praxe zpracování a ochrany osobních údajů věnuje již déle než deset let. Po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil řadu let ve vedoucích pozicích na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mj. jako vedoucí právního oddělení. 

Podílel se rovněž na přípravě akreditovaného kurzu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, je autorem Příručky pro pověřence, věnuje se i rozvoji dalších GDPR služebvzorových dokumentů, metodik, vytvořil online bezplatný nástroj pro GDPR Audit a nyní spolupracuje v pracovní skupině pro certifikaci v rámci GDPR Compliance.

Nelze opomenout ani aktivní činnosti v evropských pracovních skupinách pro ochranu osobních údajů i na mezinárodních kontrolních aktivitách. Je spoluautorem komentáře k zákonu č. 110/2019Sb., o ochraně osobních údajů, i komentáře k GDPR, stejně jako řady odborných článků.

 • 2016 - nyní | Auditor (TAYLLORCOX)
 • 2021 - nyní | Compliance & Risk Manager v projektu Partners banka
 • 2019 - 2021 | Compliance & Operational Risk Manager (MALLPay)
 • 2016 - 2019 | GDPR Pověřenec (Moneta)
 • 2009 - 2016 | ÚOOÚ: právní odd.
 • 2006 - 2009 | ÚOOÚ: tajemník dozoru
 • 2000 - 2006 | Právnická fakulta UK v Praze

Lucie Balýová

Problematice ochrany osobních osobních údajů se věnuje již více než 10 let, a to zejména s ohledem denní užívání v praktické aplikaci, provádění auditů ochrany osobních údajů, lektorské a poradenské činnosti. V advokátní praxi se zaměřuje nejen na ochranu osobních údajů, ale také na IT právo a kybernetickou bezpečnost, kdy se jednotlivé specializace zásadně doplňují pro řešení konkrétních případů. 

Lucie hojně publikuje v odborných periodikách, je členkou odborného spolku gdpr.cz a autorkou několika odborných knih, a často se vyjadřuje k dotazům problematiky osobních údajů, IT práva či kybernetické bezpečnosti a vyučuje i na několika vysokých školách.

Jan Cuřín

Absolvent ČVUT FEL, následně poradce s mezinárodním přesahem v oblasti implementace a optimalizace systému řízení informační (ITSM) a kybernetické (ISMS) bezpečnosti. Získané zkušenosti aplikuje z pozice akreditovaného Lead Auditora v oblastech IT Service Managementu, ISMS a GDPR.

Certifikace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zkouška je součástí 2 denního intenzivního kurzu. Účastníci v tomto školení získají informce na důkladnou přípravu k certifikaci. Přestože úspěšnost u certifikace je 96%, termíny zkoušek je možné po domluvě realizovat v náhradní termín.

Certifikační test je homologován do českého prostředí, takže výuka kurzu i závěrečné zkoušky jsou v češtině. 

Detail zkoušky

 • Délka: 90min.
 • Počet otázek: 75
 • Styl: Výběr správné odpovědi
 • Formát: papírový test, nebo e-Voucher
 • Min. úspěšnost: 60% , tj. 45 otázek z 75
 • Knihy a elektronické pomůcky u zkoušky nejsou povoleny

Vše o certifikaci GDPR >

Certifikace

Vydání certifikátu

Autorizovaného dle European e-Competence Framework. Akreditovaný obsah dle e-Competence Framework (e-CF) je zárukou odpovídající odbornosti zejména pro níže uvedené role. 

Vydání certifikátu je ve shodě s ISO/IEC 17024 General requirements for bodies operating certification of persons a The General Data Protection Regulation (GDPR Regulation EU 2016/679), resp. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, včetně příslušných dalších právních předpisů a e-CF.

Certifikát je vydaný ve 2 verzích (CZ a EN)

 • EU GDPR Data Protection Officer
 • Pověřenec pro Ochranu Osobních Údajů
 • Poplatek za zkoušku a vydání certifikátu je již součástí kurzu!
Vydání certifikátu

Hledáte více, než školení?

+10 let zkušeností TAYLLORCOX s ochranou osobních údajů ve 4 krocích

#1. GDPR Audit Tool

Udělejte si audit shody s GDPR v profesionální kvalitě a zdarma. Výstupy vám ukáží co a v jakém rozsahu upravit.

Zahájit audit >

#2. GDPR vzory dokumentace

GDPR Accelerator Toolkit™ je sada všech klíčových dokumentů, která nám šetří čas na velkých i malých projektech.

Pořídit dokumentaci >

#3. Příručka pro DPO

Praktická příručka pro Pověřence na ochranu osobních údajů se zabývá profesionální přípravou na roli "Pověřence" 

Zakoupit knihu >

Nejzajímavější informace ze světa GDPR

Přímý marketing klasickou poštou

Přímý marketing klasickou poštou

Můžete posílat obchodní nabídky poštou, zalepené v obálce? A za jakých podmínek?

Zobrazit celý článek

EU udává tón, ať se nám to líbí nebo ne

EU udává tón, ať se nám to líbí nebo ne

Množství a složitost předpisů vzbuzují vášně. Rozumět jim a dodržovat je není lehké. Avšak při obchodování přes hranice zjišťujeme, že složitost může být vyvážena univerzálností.

Zobrazit celý článek

Etika a nástroje využití AI v souvislosti s GDPR

Etika a nástroje využití AI v souvislosti s GDPR

Amerika aj Čína sú pri vývoji a implementácií AI s obrovským náskokom pred EÚ. Okrem iných dôvodov sú to obrovské finančné a vedecké zdroje, ale aj nezaťažovanie sa rôznymi etickými a morálnymi...

Zobrazit celý článek

Padla nejvyšší pokuta za porušení GDPR v ČR: 351 milionů Kč!

Padla nejvyšší pokuta za porušení GDPR v ČR: 351 milionů Kč!

Dočkali jsme se historicky nejvyšší pokuty od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za co přesně ÚOOÚ udělil společnosti Avast Software s.r.o. sankci 351.000.000,- Kč a co si z jeho rozhodnutí vzít pro...

Zobrazit celý článek

Žádost o poskytnutí informací a GDPR

Žádost o poskytnutí informací a GDPR

Věčné téma poskytování informací a ochrany osobních údajů a soukromí dotčených osob. Jaká jsou základní pravidla pro povinné subjekty podle informačního zákona?

Zobrazit celý článek

Open source a GDPR

Open source a GDPR

Kybernetická bezpečnost dnes z významné části souvisí s open source software. Open source je však nutno hodnotit i z pohledu ochrany osobních údajů a GDPR.

Zobrazit celý článek

Generativní AI, rizika pro ochranu údajů a jak jim předcházet

Generativní AI, rizika pro ochranu údajů a jak jim předcházet

Co to vlastně je generativní umělá inteligence (AI), jak pracuje, co umí a co neumí? Jaká jsou její rizika obecně a pro ochranu osobních údajů zvláště?

Zobrazit celý článek

GDPR revize 2024: Jak to dopadne?

GDPR revize 2024: Jak to dopadne?

Evropská komise spustila další evaluaci GDPR. V čem GDPR funguje dobře a v čem hůře? Jak se do hodnocení zapojit?

Zobrazit celý článek

Jak na compliance v soutěžním právu?

Jak na compliance v soutěžním právu?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal metodiku ke compliance. Jak nastavit compliance program, aby ochránil před pokutou za porušování pravidel hospodářské soutěže?

Zobrazit celý článek

5 aktuálních výzev k 5. narozeninám GDPR

5 aktuálních výzev k 5. narozeninám GDPR

GDPR je pořád stejné. Ani český zákon o zpracování osobních údajů z roku 2019, který nahradil do té doby platnou „stojedničku“, čili zákon č. 101/2000 Sb., zatím nedoznal žádných změn. Znamená to...

Zobrazit celý článek

Úřady začnou kontrolovat GDPR Pověřence

Úřady začnou kontrolovat GDPR Pověřence

Pověřenci pro ochranu osobních údajů v hledáčků úřadů. Dozorové úřady z celé Unie, včetně toho českého, se zaměří právě na to, jestli správci a zpracovatelé jmenovali pověřence. A pokud ano, jestli...

Zobrazit celý článek

3+1 zásadních změn v GDPR pro rok 2022+

3+1 zásadních změn v GDPR pro rok 2022+

Téměř nikdo si nevšiml, že nám pod rukama utekl mezinárodní den ochrany osobních údajů (28. ledna). Asi není co slavit :-) Naopak, jsou zde 3+1 výzvy v oblasti zvyšujícího se tlaku na ochranu...

Zobrazit celý článek

Kritický update: GDPR v roce 2021+

Kritický update: GDPR v roce 2021+

28. ledna si již řadu let připomínáme Mezinárodní den ochrany osobních údajů. I letos to jistě je vhodná příležitost na chvíli se zastavit a s odstupem zhodnotit aktuální vývoj praxe i právního...

Zobrazit celý článek

TOP 6 GDPR pokut aktuálně: nedodržování může vyjít i na miliardu korun

TOP 6 GDPR pokut aktuálně: nedodržování může vyjít i na miliardu korun

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Dat Protection Regulation, GDPR) je účinné již dva a půl roku. Přijato bylo ještě o dva roky dříve, na jaře roku 2016, takže všechny organizace...

Zobrazit celý článek

GDPR certifikace, pečetě a známky pro doložení souladu s nařízením o ochraně osobních údajů

GDPR certifikace, pečetě a známky pro doložení souladu s nařízením o ochraně osobních údajů

Jednou ze změn, kterou obecné nařízení ochraně osobních údajů (GDPR) přineslo, je povinnost každé organizace dokládat soulad své činnosti s právními požadavky na řádné zpracování osobních...

Zobrazit celý článek

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

GDPR je s námi již více, než rok Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je již plně účinné déle než rok. Od letošního dubna máme i nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,...

Zobrazit celý článek

Bezpečnostní hrozby a rizika kamerových systémů v době GDPR

Bezpečnostní hrozby a rizika kamerových systémů v době GDPR

Provozování kamerových systémů, jejichž účelem je identifikace konkrétních fyzických osob, je podle ustáleného výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů i soudů považováno za zpracování osobních údajů.

Zobrazit celý článek

Vyřešte navždy GDPR pro eshop, či webové stránky

Vyřešte navždy GDPR pro eshop, či webové stránky

GDPR poradna dlouholetého vedoucího pracovníka právního oddělení ÚOOÚ, tentokrát na téma internetových prezentací a elektronických obchodů.

Zobrazit celý článek

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

Věděli jste, že máte povinnost na vyžádání předložit GDPR Dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů, v rámci principu doložitelné odpovědnosti?

Zobrazit celý článek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

Poptávka po odbornících v oblasti ochrany osobních údajů stále stoupá. V tomto roce jich bude chybět až 75tisíc.

Zobrazit celý článek

Metodika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Metodika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

GDPR přináší řadu nových postupů pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s právními požadavky. Například Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assesment, DPIA),...

Zobrazit celý článek

3 klíčové zdroje na implementaci GDPR ve zdravotnictví

3 klíčové zdroje na implementaci GDPR ve zdravotnictví

Poskytovatelé zdravotních služeb musí chránit osobní údaje. V případě sporu, či kontroly doložit plnění GDPR. Tyto 3 tipy by vám neměli uniknout!

Zobrazit celý článek

Ignorujete pozici Pověřence, protože se na vás přímo nevztahuje? Děláte chybu!

Ignorujete pozici Pověřence, protože se na vás přímo nevztahuje? Děláte chybu!

Nevztahuje se na vás povinnost pověřence, proto se jím nemusíte zabývat? Omyl. Informace a zejména ty, které mají povahu osobních údajů, jsou cenným aktivem každé organizace. A GDPR nařízení se...

Zobrazit celý článek

GDPR Audit Tool

GDPR Audit Tool

Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

Zobrazit celý článek

Jakou kvalifikaci a jaký kurz potřebuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Jakou kvalifikaci a jaký kurz potřebuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Má to být právník, nebo je lepší agendu delegovat na IT? Jakou roli hraje HR, Marketing, Interní Audit? Kdo má nejlepší předpoklady stát se DPO?

Zobrazit celý článek

10 nejčastějších omylů o GDPR

10 nejčastějších omylů o GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Zobrazit celý článek

Poslední měsíce do platnosti GDPR

Poslední měsíce do platnosti GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), vstoupí v platnost za méně než rok. Euro komisařka Věra Jourová vydala zajímavé tiskové prohlášení.

Zobrazit celý článek

Jak splnit nová pravidla GDPR?

Jak splnit nová pravidla GDPR?

Po veřejné správě, ale i soukromých společnostech se vyžaduje mj. zřízení pozice Data Protection Officer (DPO), Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Zobrazit celý článek

Jste připraveni na GDPR? Ukážeme vám, jak na to.

Jste připraveni na GDPR? Ukážeme vám, jak na to.

GDPR (General Data Protection Regulation). Mj. zavádí povinnou pozici Data Protection Officer a další.

Zobrazit celý článek

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

To musíte mít

Jak nás hodnotí

Excelentní hodnocení od 1420 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Ivana L.
 • 14.06.24

Skvělá základní vědomostní platforma pro nováčky příjemně stravitelnou a srozumitelnou formou, doplněné praktickými příklady. Velmi příjemné školící prostory a občerstvení.

 • GDPR Anonymizováno
 • 14.06.24

Vynikající způsob zpracování podkladů a způsob podání.

 • GDPR Anonymizováno
 • 14.06.24

Výborný kurz se spoustou praktický použitelných informací. Školitelka byla výborná.

 • Denis V.
 • 14.06.24

Velmi přínosný kurz, obzvláště kvalitní lektorka, která e velmi dobře vyzná v uvedené oblasti. 

 • David V.
 • 04.06.24

Vynikající podání a vysvětlení všech témat v této složité legislativě.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04.06.24

Školení bylo přínosné a dozvěděli jsme se vše podstatné.

 • Iveta H.
 • 04.06.24

Lektorka Lucie Balýová je skvělá a ráda se k ní vrátím na další kurz.

 • Jakub T.
 • 11.04.24

Kurz nebyl pouhým úvodem do problematiky, ale relativně podrobným nálevem s profesionálem z oboru.

 • ROman V.
 • 11.04.24

Velmi dobře postavený kurz. Měl jsem možnost identifikovat rozdíly v implementaci GDPR na Slovensku a v Čechách. S kurzem jsem velmi spokojený.

 • Kateřina K.
 • 15.03.24
 • Ennovi Energy & Power Sikztuibs Czech republic

Kurz byl super - velice obsáhlý, plný důležitých a potřebných informací. Paní školitelka byla skvělá, je vidět, že má v dané problematice přehled.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?