GDPR vzory dokumentů a směrnic pro implementaci

Vaše první pomoc při tvorbě dokumentace GDPR

Stáhněte si ukázky dokumentů

Obsahuje Směrnice pro nakládání s informacemi, Projekt GDPR Implementace - Starter Kit a Licenční smlouvu.

Stáhnout zdarma

Řádně zdokumentovat, že vaše organizace splňuje nová pravidla pro ochranu osobních údajů, je jeden z nejnáročnějších požadavků Nařízení GDPR.

 • 95% úspora za právníky a poradce
 • Komplexní, přesto anti-byrokratická GDPR dokumentace
 • Všechny šablony a GDPR vzory ověřené na 1000+ klientech
 • Garance kvality od TAYLLORCOX a dlouholetého vedoucího pracovníka ÚOOÚ
 • Pokryje i oblasti, které žádný software nevyřeší. Vše ve formátu kombatibilním s MS Office
GDPR vzory dokumentů a směrnic pro implementaci
od 5 990 KčPůvodní cena: 20 000 KčZjistit více

EU

Představujeme vám nejkomplexnější vzory GDPR dokumentů. Dokáží vám vyřešit to, co žádný software nedokáže. Pokrýt komplexní problematiku do potřebné hloubky v rekordně nízkém čase (šablony jsou z 80% předvyplněné) a v tom kvalitě, garantované certifikačním orgánem se specializací na ochranu osobních údajů.

S GDPR vzory od TAYLLORCOX dokážete jednoduše a srozumitelně splnit požadavky EU Nařízení (EU) 2016/679 pro ochranu osobních údajů (GDPR).

GDPR šablony v nepřekonatelné v kvalitě

Jednoznačně nejúspěšnější GDPR vzory a šablony dokumentů

Celá sada vzorových dokumentů byla tvořena týmem certifikovaných auditorů a soudních znalců TAYLLORCOX, kteří se řadu let specializují na oblast ochrany osobních údajů. S těmito GDPR vzory budete vytvářet jasná a přesná pravidla, které vyžaduje evropské nařízení.

Tyto materiály mají za cíl usnadnit implementaci GDPR ve vašem podnikání či společnosti a snížit celkové náklady na její implementaci. GDPR Akcelerátor Toolkit obsahuje dokumenty, jejichž individuální pořízení pro vás může znamenat nepoměrně vyšší náklady.

Výstupní kontrolu nad dokumentací zastřešil expert, který se tématice práva a praxe zpracování osobních údajů věnuje více než 10 let. Dlouholetý vedoucí pracovník právního oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů, František Nonnemann. Mj. autor bestselerů a užitečných nástrojů v portfoliu TAYLLORCOX.

Jak konkrétně Vám pomůže se zavedením nových pravidel na ochranu osobních údajů?

Chcete-li plnit požadavky GDPR , musíte vědět CO vytvořit, nebo aktualizovat a JAK to upravit. A potřebujete kvalifikovanou (nejlépe certifikovanou) personu, která bude za ochranu osobních dat v organizaci zodpovídat: Data Protection Officer (v českém překladu Pověřenec ochrany osobních údajů).

Některé požadavky jsou jednoduché a zvládnete je sami. Ty složitější vyžadují např. změnu obchodních procesů, nastavení procesů a směrnic. A přesně pro tyto účely jsme připravili tuto dokumentační základnu.

GDPR Accelerator Toolkit

obsahuje kompletní dokumentační základnu ready-to-use šablon, pracovních listů, politik, procesů, principů a schémat homologovaných do českého legislativního prostředí.

GDPR vzory dokumentů a směrnic pro implementaciod 5 990 KčPůvodní cena: 20 000 KčZjistit více

Kompletně v češtině a v plném rozsahu zde naleznete

 • Analýzu relevantních požadavků z pohledu GDPR
 • Bezpečnostní opatření pro pokrytí identifikovaných rizik
 • Metodické šablony a formuláře pro organizační i technická opatření
 • Šablony pro splnění legislativních požadavků v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Formát dokumentační základny GDPR Accelerátoru

 • Šablony
 • Vzorové scénáře
 • Metodické pokyny k produktu GDPR Accelerator

Získáte tak vše. Od identifikace požadavků, přes provedení kontroly souladu až po zavedení systému ochrany osobních údajů.

Struktura GDPR Accelerator Toolkit

GDPR A.T. obsahuje komplexní výbavu, bez které se žádný projekt nemůže obejít. Metodické šablony vznikly z úspěšných, realizovaných projektů.

Jedná se tedy o sadu best practice, která je ověřena 1000+ hodin auditorů, právníků a soudních znalců v oboru ochrany osobních údajů. Mnohem snadněji tak aktualizujete stávající a vytvoříte nové směrnice, postupy a procedury.

Tyto dokumenty doslova akcelerují přístup k ochraně a zpracování osobních údajů do úrovně "GDPR Compliance", tedy plné shody s EU Nařízením 2016/679.

GDPR Accelerator Toolkit dokumentace je kompletně ve formátu Microsoft Office, tedy plně editovatelná a snadno přizpůsobitelná, pro okamžité použití

Šablony dokumentů dle oblastí

Mapování

 • Metodika mapování
 • Šablona mapování účelů a použití

Bezpečnost

 • Analýza rizik
 • Seznam rizik
 • Metodika analýzy rizik

Práva subjektů

 • Spisový a skartační řád
 • Specifikace požadavků na systémy
 • Pravidla pro nakládání s informacemi

Právo

 • Registr porušení
 • Záznam o zpracování
 • Smlouva se zpracovateli
 • Checklist bezpečnostních opatření
 • Požadavek subjektu na přístup
 • Souhlas se zpracováním
 • Souhlas se zpracováním dětí
 • Odvolání souhlasu
 • Odvolání souhlasu dětí

Přínosy GDPR Akcelerátoru

1 Garantujeme aktualizaci dokumentů v rámci během až na 2 roky od zahájení účinnosti GDPR, tj. 25.5. 2018

2Za zlomek ceny získáte profesionálně zpracované know-how od vedoucích auditorů a členů legislativní rady pro GDPR.

3Dokumentační základna povinných i doplňkových šablon je použitelná u malých i velkých organizací napříč odvětvími.

4S tímto řešením nebude problém integrovat ochranu osobních údajů GDPR do aktuálních směrnic, pravidel a procesů.

5Vytvoříte si i nová pravidla a nastavíte principy zodpovědnosti. V profesionálně připravených a naformátovaných šablonách.

6Dokumentace vznikala postupně z úspěšných projektů GDPR Compliance přímo z rukou GDPR Lead Auditorů a soudních znalců v oboru.

7Všechny šablony jsou snadno použitelné a jednoduše přizpůsobitelné. Jde o ideálního pomocníka pro zajištění souladu s Evropským nařízením GDPR.

8Získáte více, než projektovou dokumentaci. Jde o kompletní dokumentační základnu, která vám ušetří finance i čas investovaný do zajištění shody s GDPR.

9Je určen všem, kteří pracují s osobními údaji v elektronické i tištěné podobě. Na základě získaných zkušeností obsahuje řadu vylepšení, které vám usnadní úplné pokrytí požadavků GDPR.

Reference mluví za nás…

Věděli jste, že naše školení, certifikace, audity, praktické workshopy a další služby využívají Czech TOP 100…?

Bonus navíc

Nemusíte mít obavy, že si s GDPR Akcelerátorem nebudete vědět rady. Ukážeme vám, jak implementovat procesní změny, organizační opatření, záznamy o činnostech, nebo jak nastavit spolupráci s dozorovým orgánem.

Pro tyto a další životní situace tu jsou GDPR Workshopy. Nejlepší forma podpory pro zajištění shody s nařízením na ochranu osobních údajů. To Vám garantujeme.

Využijte tuto odbornou platformu workshopů vedených GDPR Lead Auditorem!

Implementace GDPR v jednotlivých krocích

Audit i samotnou implementaci zvládnete s nejpropracovanější dokumentační základnou šablon, checklistů, vzorových smluv, směrnic, procedur a metodik.

V následujícím přehledu je vyjmenován seznam dostupných šablon ve verzi STANDARD/BUSINESS včetně konkrétních ukázek a použití. Zpracováním uvedených checklistů dosáhnete ve vašem podnikání/ společnosti shody s nařízením GDPR.

 1. Úvodní analýza

  1. Identifikace slabých míst souladu s GDPR pomocí nástroje GDPR self assessment
  2. Stanovení priorit pro implementaci GDPR
 2. Zmapování stavu zpracování osobních údajů

  1. Zmapování informačních toků a stavu zpracování údajů pomocí metodiky pro mapování datasetů
  2. Zpracování uceleného výstupu z mapování datasetů
 3. Nastavení odpovědnosti

  1. Specifikace požadavků na změnu či vývoj systémů pro dosažení shody s GDPR
  2. Příprava vnitřního předpisu: Směrnice o zpracování osobních údajů
  3. Příprava vnitřního předpisu: Směrnice o zpracování žádostí o výkon práva subjektu údajů
  4. Příprava vnitřního předpisu: Spisový a skartační řád
  5. Vypracování Statutu pověřence pro ochranu osobních údajů
  6. Zavedení organizačních a technických opatření k ochraně osobních údajů
  7. Posouzení a nastavení vnitřních pravidel pro práci s foto a video záznamy
 4. Bezpečnost dat

  1. Analýza rizik vyplývajících ze zpracování dat pro organizaci a pro subjekt údajů pomocí metodiky
  2. Zpracování uceleného seznamu identifikovaných rizik pro organizaci a pro subjekt údajů
 5. Dokumentace

  1. Příprava šablony souhlasu se zpracováním osobních údajů
  2. Příprava šablony souhlasu se zpracováním osobních údajů osoby mladší 16 let
  3. Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  4. Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů osoby mladší 16 let
  5. Formulář pro přijetí žádosti o přístup k osobním údajům
  6. Vzorová smlouva o zpracování osobních údajů pro posouzení současné smluvní dokumentace a úpravu nových smluv
  7. Vypracování záznamů o činnostech zpracování
  8. Vzorová smlouva o zpracování osobních údajů pro posouzení současné smluvní dokumentace a úpravu nových smluv

Vyberte si svou verzi GDPR Accelerator Toolkit

STANDARD

Pro živnostníky a malé podniky

5 990 Kč

Cena s DPH: 7 247,9 Kč

BUSINESS

Pro firmy a korporace

9 990 Kč

Cena s DPH: 12 087,9 Kč

UNLIMITED

Neomezený počet licencí pro další implementace

Individuální

GDPR self-assessment
Mapování datasetů (základní šablona)
Mapování datasetů (vzorové datasety)
Metodika mapování datasetů
Pravidla pro nakládání s informacemi (obecná směrnice)
Směrnice o zpracování osobních údajů (konkrétní směnice)
Směrnice o zpracování žádostí o výkon práva subjektu údajů
Statut pověřence pro ochranu osobních údajů
Specifikace požadavků na systémy (zadání pro změn systému zpracovávajícího osobní údaje)
Spisový a skartační řád
Metodika provedení analýzy rizik
Seznam rizik
Souhlas se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář) - dítě
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář)
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář) - dítě
Požadavek subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Prohlášení o aplikovatelnosti
Registr interních porušení zabezpečení osobních údajů
Záznam o zpracování osobních údajů
Check list pro zpracovatelské smlouvy
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzorová smlouva)
Metodika práce s foto a video záznamy
Vzorová technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů
Příručka pověřence pro ochranu osobních údajů

STANDARD

5 990 Kč

Cena s DPH: 7 247,9 Kč

BUSINESS

9 990 Kč

Cena s DPH: 12 087,9 Kč

UNLIMITED

Individuální

Více informací

BUSINESS

Pro firmy a korporace

9 990 Kč

Cena s DPH: 12 087,9 Kč

GDPR self-assessment
Mapování datasetů (základní šablona)
Mapování datasetů (vzorové datasety)
Metodika mapování datasetů
Pravidla pro nakládání s informacemi (obecná směrnice)
Směrnice o zpracování osobních údajů (konkrétní směnice)
Směrnice o zpracování žádostí o výkon práva subjektu údajů
Statut pověřence pro ochranu osobních údajů
Specifikace požadavků na systémy (zadání pro změn systému zpracovávajícího osobní údaje)
Spisový a skartační řád
Metodika provedení analýzy rizik
Seznam rizik
Souhlas se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář) - dítě
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář)
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář) - dítě
Požadavek subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Prohlášení o aplikovatelnosti
Registr interních porušení zabezpečení osobních údajů
Záznam o zpracování osobních údajů
Check list pro zpracovatelské smlouvy
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzorová smlouva)
Metodika práce s foto a video záznamy
Vzorová technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů
Příručka pověřence pro ochranu osobních údajů

BUSINESS

9 990 Kč

Cena s DPH: 12 087,9 Kč

Více informací

UNLIMITED

Neomezený počet licencí pro další implementace

Individuální

GDPR self-assessment
Mapování datasetů (základní šablona)
Mapování datasetů (vzorové datasety)
Metodika mapování datasetů
Pravidla pro nakládání s informacemi (obecná směrnice)
Směrnice o zpracování osobních údajů (konkrétní směnice)
Směrnice o zpracování žádostí o výkon práva subjektu údajů
Statut pověřence pro ochranu osobních údajů
Specifikace požadavků na systémy (zadání pro změn systému zpracovávajícího osobní údaje)
Spisový a skartační řád
Metodika provedení analýzy rizik
Seznam rizik
Souhlas se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář) - dítě
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář)
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (univerzální formulář) - dítě
Požadavek subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Prohlášení o aplikovatelnosti
Registr interních porušení zabezpečení osobních údajů
Záznam o zpracování osobních údajů
Check list pro zpracovatelské smlouvy
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzorová smlouva)
Metodika práce s foto a video záznamy
Vzorová technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů
Příručka pověřence pro ochranu osobních údajů

UNLIMITED

Individuální

Více informací

STANDARD

5 990 Kč

Cena s DPH: 7 247,9 Kč

BUSINESS

9 990 Kč

Cena s DPH: 12 087,9 Kč

UNLIMITED

Individuální

Copyright © 2018 TAYLLORCOX. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným způsobem bez písemného souhlasu majitelů autorských práv. Autorská a jiná díla odvozená z tohoto díla podléhají ochraně autorských práv vlastníků.

Nejžádanější materiály

GDPR Šablony
GDPR Dokumentace Standard verze

GDPR pro živnostníky, malé podniky atd. Předvyplněné vzory všech potřebných dokumetů. Snadné řešení od A - Z

Akce
Bestseller

Cena5 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional Package

Kompletní sada všech čtyř ITIL Managing oblastí

Bestseller

Cena9 949 Kč

GDPR Šablony
GDPR Dokumentace Business verze

GDPR vzory dokumentů a směrnic určené pro firmy, korporace a veřejnou správu 

Akce
Bestseller

Cena9 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional: Create, Deliver and Support

Publikace ITIL 4 Create, Deliver and Support pokrývá hlavní činnosti správy služeb a zaměřuje se na integraci různých hodnotových toků a činností za účelem vytváření, poskytování a podpory produktů a služeb s podporou IT.

Bestseller

Cena2 400 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional Drive Stakeholder Value

ITIL® 4 Drive Stakeholder Value: Ideální pro profesionály, kteří se zaměřují na customer experience, user journeys nebo jsou odpovědní za externí relationship management

Bestseller

Cena2 400 Kč

ISO
ISO 27001:2013 ISMS Dokumentace

Auditory ověřené vzory dokumentace postavené na standardu ISO/IEC 27001:2013 jsou nejprodávanějším nástrojem, který využívá 80% našich klientů.

Bestseller

Cena9 990 Kč

PRINCE2 knihy
PRINCE2 Agile® Guidance

Komplexní manuál přináší nejaktuálnější návod jak zvládnout agilní řízení projektů

Bestseller

Cena2 600 Kč

ITIL knihy
Kniha ITIL® Foundation, ITIL 4 edition

Kniha poskytuje praktickou osvětu metodiky ITIL 4. Pro dokonalou ilustraci jsou všechny příklady postaveny na fiktivní společnosti.

Akce
Bestseller

Cena1 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional High-velocity IT

ITIL 4 Managing Professional High-velocity IT odkrývá způsoby, kterými digitální organizace a digitální operační modely fungují v High-velocity IT prostředí.

Bestseller

Cena2 400 Kč

Whistleblowing
Whistleblowing vzorová dokumentace

Rychlé a efektivní zavedení whistleblowing procesu. Plně v češtině, z 80 % s hotovým textem.

Bestseller

Cena14 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Digital and IT Strategy

The ITIL 4: Digital and IT Strategy forms one publication of the higher-level guidance towards the Strategic Leader designation, following ITIL 4 Foundation.

Bestseller

Cena2 400 Kč

PRINCE2 knihy
Managing Successful Projects with PRINCE2 v.17

Nejnovější PRINCE2 Manuál zavádí nové termíny a pojmy, v přehlednější struktuře

Bestseller

Cena1 990 Kč

GDPR Knihy
Praktická příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů

Praktická příručka (nejen pro pověřence) pomůže všem, kteří zpracovávají osobní údaje, nebo nastavují pravidla dle GDPR.

Akce
Bestseller

Cena299 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional: Drive Stakeholder Value

ITIL Specialist Drive Stakeholder Value je zaměřen na odborníky odpovědné za správu a integraci zúčastněných stran, na ty, kteří se zaměřují na cestu a zkušenosti zákazníka, a ty, kteří jsou odpovědné za podporu vztahů s partnery a dodavateli.

Bestseller

Cena2 400 Kč

PRINCE2 knihy
PRINCE2® 7 Managing Successful Projects
Nejnovější PRINCE2 Manuál zavádí nové termíny a pojmy, v přehlednější struktuře
Bestseller

Cena1 990 Kč

Chcete získat dárek k narozeninám?