GDPR Risk & DPIA

Součástí provedení Analýzy rizik je Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Jde o další etapu projektu v návaznosti na zhotovenou GAP Analýzu a Mapování Datasetů. Auditní zpráva, kterou se naučíte správně sestavit, je klíčovým dokumentem pro kontrolní orgány. Ostatní zvládnete s GDPR vzory jednoduše sami.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Filtrování nabídky kurzů

Měna | EUR

27Srpen 2020Čtvrtek
Místo Virtuální třída neboPraha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena bez DPH 12 214 Kč
6Listopad 2020Pátek
Místo Virtuální třída neboPraha
Délka 1 den
Obsazenost Volno
Jazyk Česky
Cena bez DPH 12 214 Kč

Komu je určen

Analýza Rizik je další povinností dle čl. 24., 25. EU Nařízení GDPR. Pokud se chcete naučit jak na Risk Assesment, toto je nejrychlejší způsob, jak na to.

Metodika je založena na řízení rizik dle standardu MoR. V rámci účelu workshopu je nostrifikována do českého legislativního prostředí.

Osvojíte si praktické aspekty analýzy a řízení rizik v organizaci v kontextu ochrany osobních údajů. A to v celém životním cyklu: od identifikace, přes klasifikaci, po aplikaci principů a opatření (pseudonymizace, úprava směrnic, omezení přístupu).

Mezi nejčastější absolventy patří:

Komu je určen

Další cílová skupina DPIA

Všichni, kteří jsou metodicky zodpovědni za GDPR Compliance. Pokud chcete prakticky zvládnout DPIA (Data Protection Impact Assesment), tohle je nejrychlejší cesta, jak na to.

Za provedení DPIA vždy odpovídá správce údajů, ale může ji vykonat i třetí osoba. Proto je tento workshop je důležitý pro všechny, kteří pracují v organizacích, které zpracovávají osobní informace jak v soukromém sektoru i státní správě.

Nejčastěji jsou absolventi na pozicích

 • Interní Auditor
 • HR, Interní právník
 • Obchod, Marketing
 • IT & Security Management
 • Konzultanti a poradci v oblasti GDPR
Další cílová skupina DPIA

Co se naučíte

 • Zpracovat analýzu rizik ve smyslu EU GDPR čl. 24., 25
 • Eliminovat rizika non-compliance (nesplnění požadavků) GDPR
 • Vypracovat doporučení pro následná organizační a technická opatření
 • Vyzkoušet si na příkladu Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Správně provést dopadovou analýzu, vyhodnotit výstupy a realizovat opatření

Co vše si na Workshopu vyzkoušíte

Pod vedením GDPR Lead Auditora provedeme posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. 
Nebudou chybět ani příklady nápravných opatření formou modelových situací a návrh změnových procesů dle EU GDPR

Principy

Principy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Rozdělení rizik

Jak rozdělit rizika na akceptovatelná a potenciální hrozby

Vypracování postupů

Jak vypracovat postupy na posuzování dopadů ochrany dat

Právní dopady

Legislativní požadavky na zpracování dopadů DPIA

Jak se připravit na DPIA 

Začínáme: jak připravit projekt analýza dopadů DPIA

Vyhodnocení výsledků

Monitorování a vyhodnocování výsledků - další kroky


Benefity pro manažery

Vypracujete si vlastní vzorovou analýzu rizik GPDR!

Vyzkoušíme si posouzení rizik pro práva a svobody subjektů. Budeme postupovat podle metodiky vycházející z požadavků GDPR. Zaměříme se na dopady subjektu údajů. Společně vypracujeme matici rizik (aktivity x hrozby x zranitelnosti).

Zaměříme se na nejvíce citlivá datová aktiva. Naučíte se metodiku hodnocení, kategorizace a realizovaných opatření pro uvedená rizika z pohledu integrity, důvěrnosti a dostupnosti.

Dále si osvojíte know-how jak:

 • Definovat kritéria pro kategorizaci rizik
 • Vyhodnotit, které rizika lze akceptovat
 • Identifikovat vysoká rizika včetně postupů řešení
 • Vysvětlíme si kdy a proč je vyžadována konzultace s dozorovým úřadem
Benefity pro manažery

Benefity pro organizaci

Naučíte se minimalizovat rizika spojená s ochranou osobních údajů. Přesně tak, jak definuje Data Protection Impact Assesment (DPIA)

Ukážeme vám, jak metodicky správně a včas vyhodnocovat dopady zpracování osobních údajů v organizaci. Probereme příklady, jak minimalizovat rizika a dodržovat zákon na ochranu osobních údajů, resp. GDPR.

Nevymýšlejte vymyšlené. 1 denní intenzivní workshop je navržený tak, abyste získali maximum informací, příkladů a doporučení. Osvojíte si metodiku, která je z mnoha důvodů ta nejefektivnější.

Na praktických příkladech si vyzkoušíte

 • Vysoce efektivní metodiku na posouzení dopadů (DPIA)
 • Scénáře, jak s pomocí DPIA minimalizovat rizika ochrany osobních údajů
Benefity pro organizaci

Harmonogram

 • 09:00 – 10:30

  Základy řízení rizik

  • Management of Risk
  • ISO 27005, ISO 31000
  • Proces řízení rizik bezpečnosti informací

  Analýza Rizik

  • Jak postupovat při analýze (určování) rizik
  • Kvalitativní a kvantitativní odhady rizik
  • Identifikace a ohodnocení aktiv
  • Hrozby a zranitelnosti GDPR
  • Charakteristiky incidentu
 • 10:30 – 10:45

  Coffee Break

 • 10:45 – 12:15

  Reporting

  • Jak sestavit manažerský report
  • Seznam rizik podle velikosti a charakteristik
  • Vyhodnocení a reporting zjištěných výsledků


  Jak pracovat s výstupy

  Správné postupy a kritéria akceptace rizik z pohledu manažera

 • 12:15 – 13:15

  Oběd | Lunch Menu

 • 13:15 – 14:45

  Způsoby ošetření rizik

  • snižování
  • strpění (akceptace)
  • vyhnutí se a přenos rizika

  GDPR Risk Management

  • Kontext se systémem řízení rizik dle GDPR

  Možnosti a výhody komparace s ostatními riziky v organizaci za účelem přijetí potřebných rozhodnutí.

  DPIA Principy

  • Zásady posuzování ochrany osobních údajů

  Právní požadavky na DPIA

  • Pokyny regulačních orgánů
 • 14:45 – 15:00

  Coffee Break

 • 15:00 – 16:45

  Začínáme

  • Jak provést DPIA
  • Kdy je riziko přijatelné

  DPIA Assesment

  • Jak vytvořit procedury DPIA
  • Audit výsledků a další kroky

  Workshop - praktická cvičení

  • Praktické modely analýzy rizik
  • Generické hrozby a zranitelnosti
  • Odvození rizika a jeho zhodnocení

Naučte se analýzu rizik a DPIA osobních údajů přímo od GDPR Lead Auditora!

Tento kurz v aktualizované podobě vás naučí identifikovat, analyzovat, vyhodnocovat a implementovat opatření rizik v oblasti ochrany osobních údajů i kybernetické bezpečnosti.

Samotné analýzy rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů byť i se zajímavými výsledky, nemají valný význam, pokud nejsou zjišťovaná rizika systematicky zvládána (ošetřována). 

Naučíte se realizovat analýzu GDPR a DPIA v celkovém kontextu řízení rizik.

Zvládnete plánovat a specifikovat požadavky na detailní a problémově orientovanou analýzu rizik. Zkušený auditor Vám představí rozličné přístupy i metodiky, jejich úskalí a doporučí vhodná řešení.

 • Délka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodin 8 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ne
 • Předpoklady

  GDPR Analýza Rizik, jehož součástí je DPIA (Data Protection Impact Assesment), resp. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů lze kategorizovat jako pokročilý kurz, který obsahuje 80% praktických scénářů a pouze 20% teorie. 

  Proto je vyžadována znalost GDPR na základní implementační úrovni, nebo alespoň v kvalifikaci Pověřenec ochrany osobních údajů

Workshop Leader

Vít Lidinský

Ing. Vít Lidinský, Ph.D. je vedoucí komise pro akreditaci GDPR v oblasti produktů, procesů, služeb a také personálních osvědčení Data Protection Officer

Aktivně působí jako Lead Auditor pro standardy ISO/IEC 27001 (Information Security Management System), BS 10012 (Personal Information System) GDPR a eIDAS. V neposlední řadě vykonává praxi soudního znalec v oboru.

 • Od roku 2012 vykonává praxi soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací na informační systémy a ochranu osobních údajů.
 • Více jak 5 let byl vedoucí odd. a vrchní ředitel na Ministerstvu Informatiky, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Státní pokladně Centrum sdílených služeb (odbory ICT).
 • Vystudoval Provozně Ekonomickou fakultu, obor informační managemen - ČZU. Zde získal postupně magisterský (Ing.) a doktorský titul (Ph. D.)

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Hledáte více, než školení?

+10 let zkušeností TAYLLORCOX s ochranou osobních údajů ve 4 krocích

#1. GDPR Audit Tool

Udělejte si audit shody s GDPR v profesionální kvalitě a zdarma. Výstupy vám ukáží co a v jakém rozsahu upravit.

Zahájit audit >

#2. GDPR vzory dokumentace

GDPR Accelerator Toolkit je sada všech klíčových dokumentů, která nám šetří čas na velkých i malých projektech.

Pořídit dokumentaci >

#3. Příručka pro DPO

Praktická příručka pro Pověřence na ochranu osobních údajů se zabývá profesionální přípravou na roli "Pověřence" 

Zakoupit knihu >


Další GDPR služby >

GDPR aktuálně

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

Věděli jste, že máte povinnost na vyžádání předložit GDPR Dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů, v rámci principu doložitelné odpovědnosti?

Zobrazit celý článek

Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

ISO 27001 má s GDPR mnoho společného. Určitě víc, než se vám na první pohled zdá. Jak může ISO 27001 pomoci se zajištěním shody EU Nařízením GDPR?

Zobrazit celý článek

GDPR Audit Tool

GDPR Audit Tool

Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

Zobrazit celý článek

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

To musíte mít

Jak nás hodnotí

Excelentní hodnocení od 1280 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • GDPR nonymizováno
 • 04.11.19
 • Letiště Praha

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04.11.19
 • 2K Consulting

Velmi dobré.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04.11.19
 • Letiště Praha

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.06.19
 • Metropolnet

Celková spokojenost. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.06.19
 • Ministerstvo financí

Praktický kurz. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.06.19
 • Oblastní nemocnice Jíčín

Splnil očekávání. Srozumitelný přednes. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.06.19
 • Metropolnet

Vše srozumitelně podáno. Dotazy vysvětleny. Kurz je výborně připraven i veden. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.06.19
 • Home Credit

Přínosné co se týče vysvětlení metodiky. Příklady z praxe, názorné zpracování. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.06.19
 • Oblastní nemocnice Kolín

Praktické ukázky, podrobné. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.06.19
 • Česká pošta

Prezentování složitého tématu srozumitelným způsobem a s přihlédnutím k praktickému použití. 

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?