Certified Compliance Officer

Předáváme zkušenosti, jak aplikovat opatření pro ochranu ekonomických a etických zájmů organizace. Pokud je celý soubor opatření a metod nastaven správně, tak ve své optimální podobě slouží také jako prevence před trestní odpovědností právnických osob (TOPO).

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Praktický výklad zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO). Ten zavádí metodiku compliance. Ukážeme, jak chránit sebe a společnost s ISO 37301 (ex ISO 19600) a ISO 37001.

Komu je CCO určen

Certified Compliance Officer (CCO)

Odpovědní zástupci firem a korporací pozor: tyto znalosti potřebujete!

Kurz Vás atraktivní formou praktických příkladů zasvětí do problematiky Compliance management systému, který chrání firmu jak před trestněprávní odpovědností, tak i před ekonomickými a etickými škodami způsobenými jejími zaměstnanci a pověřenými osobami.

Absolventi Compliance akademie jsou:

 • majitelé firem
 • statutární orgány, právnické osoby
 • interní compliance management / officer
Certified Compliance Officer (CCO) TAYLLORCOX

Pro firmy

Na základě dlouholetých zkušeností z praxe ukážeme

Jak se na každodenní firemní život dívat zdravě kritickým pohledem, vnímat prvotní signály závadového jednání, dokázat je identifikovat, pojmenovat a efektivně řešit. Co Vám může Compliance management system nabídnout?

Nenechte ohrozit svou firmu, které jste věnovali úsilí, čas a finanční prostředky, tím, že ponese následky za nezodpovědné a lehkovážné jednání druhých.

compliance ISO 37301

Co vás kurz naučí

 • Soudní praxe vs. Compliance
 • Certifikace ISO 37301 Compliance Management System
 • Tipy pro implementaci 37001 Anti-Bribery Management System
 • Přínosy certifikace (zákon č. 418/2011 Sb.) o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO)

3 tématické bloky

Jestli Vám není lhostejná budoucnost Vaší firmy a chcete se naučit novým a užitečným dovednostem, které využijete i v běžném životě, je tento kurz určen přímo pro Vás. Kurz se zabývá třemi tematickými bloky, které vycházejí z mezinárodních norem ISO 37301 (ex ISO 19600) a ISO 37001.

Praktické příklady možných nežádoucích jevů:

 • Máte pocit, že zaměstnanec profituje na úkor firmy?
 • Šokovalo Vás, že Váš vedoucí pracovník náhle podal výpověď?
 • Chcete mít přehled, co se děje ve firmě, kterou jste léta budoval?
 • Zklamalo Vás, že se ve firmě nectí etika a společenská odpovědnost?
 • Měl jste pocit, že se ve firmě děje něco nekalého a nemohl to prokázat?
 • Trápí Vás, že je Vaše konkurence bez zjevných příčin vždy o krok před Vámi?
 • Přemýšlíte často nad tím, jak si může Váš pracovník dovolit žít na tak vysoké noze?
 • Byl jste svědkem nějakého protiprávního jednání ve firmě a nevěděl jste, jak to citlivě řešit?
 • Setkal jste s nestandardními finančními požadavky na firemní výdaje od klíčových zaměstnanců?

Další životní situace, která patří do TOP 3 základních pilířů Compliance Management System je nastavení a prevence rizik plynoucích z obchodních vztahů. Praktické příklady možných nežádoucích jevů:

 • Víte, s kým zamýšlíte dělat byznys?
 • Máte přehled o aktivitách spřízněných firem?
 • Záleží Vám na Vašich dobrých dlouhodobých obchodních vztazích?
 • Víte, v jaké finanční kondici jsou Vaši klíčoví dodavatelé a odběratelé?
 • Jste schopni rozeznat potenciální problémy u Vašich obchodních partnerů?
 • Víte, jakými vnitřními standardy a normami se řídí, jaká je jejich firemní kultura?
 • Máte nastavený systém, který by Vás upozorňoval na možné problémy stávajících či budoucích obchodních partnerů?

Věděli jste, že každý rok je v ČR stíháno několik stovek právnických osob?

Nejrozšířenější trestné činy páchané odpovědnými pracovníky firem jsou z oblasti veřejných zakázek, daní, podvodů, zpronevěr, praní špinavých peněz a další. Praktické příklady možných nežádoucích jevů:

 • Máte jistotu, že klientelismus neprorostl Vaší firmou?
 • Jednají Vaši zaměstnanci tak, aby se nedopouštěli trestné činnosti?
 • Máte objektivní (nikoliv formální) přehled o finančních tocích ve Vaši firmě?
 • Jsou odpovědné osoby seznámeny s okolnostmi, které mohou vyplynout z jejich jednání?
 • Setkal jste se situací, která by mohla trestněprávně ohrožovat Vaši firmu a nevěděl jste jak toto řešit?
 • Víte, že mezi Vašimi pracovníky a třetími stranami probíhá transparentní komunikace a profesionální vztahy?

Harmonogram CCO

09:00 – 10:30

Úvod do CMS

 • ISO 37301
 • ISO 37001
 • Best Practice

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Procesy

 • Klíčové procesy
 • Trestní odpovědnost (TOPO)

Požadavky

 • Ochrana TOPO
 • CMS vs ABMS
 • Vyjmutí odpovědnosti

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 14:45

Implementace

 • CMS
 • ABMS
 • Oborové rozdíly
 • Odlišnosti dle velikosti firmy

Systém

 • Řízení
 • Kontroly
 • Analýza a revize rizik

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 17:00

Prevence

 • Návrh opatření
 • Implementace

Rizika

 • Minimalizace škod
 • Detekční mechanismy
 • Problémy v procesech

Incidenty

 • Jak reagovat
 • Protiprávní jednání
 • Ohrožení právnické osoby

Máme dlouholeté zkušenosti z praxe a nebojíme se je ukázat. Ukážeme, jak se na každodenní firemní život dívat zdravě kritickým pohledem, vnímat prvotní signály závadového jednání, dokázat je identifikovat, pojmenovat a efektivně řešit. 

Vše se staví a prezentuje na příkladech z praxe. S čím se lidé v byznysu mohli setkat a také na příkladech ze soudní praxe.

Cílem je zábavnou a záživnou formou na příkladech, případových studiích a diskuzi (žádný formalizmus) zajistit účastníkům vhled do problematiky CMS / TOPO.

Certifikační zkouška probíhá v rámci školení poslední den kurzu. Kandidáti, kteří se účastní kurzu formou virtuální třídy, absolvují certifikační zkoušku rovněž online.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 8 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Nejsou

František Nonnemann

Tématice práva a praxe zpracování a ochrany osobních údajů věnuje již déle než deset let. Po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil řadu let ve vedoucích pozicích na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mj. jako vedoucí právního oddělení. 

Podílel se rovněž na přípravě akreditovaného kurzu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, je autorem Příručky pro pověřence, věnuje se i rozvoji dalších GDPR služebvzorových dokumentů, metodik, vytvořil online bezplatný nástroj pro GDPR Audit a nyní spolupracuje v pracovní skupině pro certifikaci v rámci GDPR Compliance.

Nelze opomenout ani aktivní činnosti v evropských pracovních skupinách pro ochranu osobních údajů i na mezinárodních kontrolních aktivitách. Je spoluautorem komentáře k zákonu č. 110/2019Sb., o ochraně osobních údajů, i komentáře k GDPR, stejně jako řady odborných článků.

 • 2016 - nyní | Auditor (TAYLLORCOX)
 • 2021 - nyní | Compliance & Risk Manager v projektu Partners banka
 • 2019 - 2021 | Compliance & Operational Risk Manager (MALLPay)
 • 2016 - 2019 | GDPR Pověřenec (Moneta)
 • 2009 - 2016 | ÚOOÚ: právní odd.
 • 2006 - 2009 | ÚOOÚ: tajemník dozoru
 • 2000 - 2006 | Právnická fakulta UK v Praze

Lukáš Chovanec

Téměř 8 let zkušeností v rámci NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu) v níže uvedených oblastech. Nyní na pozici Compliance Auditor / Lead Trainer portfolia:

 • Whistleblowing - praktická aplikace zákona o ochraně oznamovatelů;
 • Compliance dle ISO 19600 - plnění právních a legislativních povinností;
 • AML (Anti Money Laundry) - zákon a ISO 37001 finanční kriminalita a praní peněz;
 • TOPO (Trestní odpovědnost právnických osob) - odhalování trestné činnosti, kriminální vyšetřování;

Benefity

"...Já jsem to neznal, kdybych to věděl dříve.. Proč jsem to neřešil!"

Investice, která se vyplatí. Získejte know-how dříve, než bude pozdě. Chráníme majitele firem před škodami.

1 CMS/TOPO

Co funguje a nefunguje. Ukážeme soubor opatření pro Compliance podle
ISO 37301, ISO 37001.

2Praxe

Těšit se můžete na bohatou diskusi bez advokátního formalismu. A o to cenější znalosti si odnesete. 


3 Hodnota

Hodnota informací v compliance academy představuje právnické know-how, za zlomek ceny. 

Aktuálně

Přímý marketing klasickou poštou

Přímý marketing klasickou poštou

Můžete posílat obchodní nabídky poštou, zalepené v obálce? A za jakých podmínek?

Zobrazit celý článek

Česká republika: Whistleblowing v číslech

Česká republika: Whistleblowing v číslech

Ministerstvo spravedlnosti vydalo první výroční zprávu o whistleblowingu. Je totiž gesčním úřadem a zároveň provozuje tzv. externí oznamovací kanál. Co ministerstvo v roce 2023 v této oblasti řešilo?

Zobrazit celý článek

Implementace whistleblowingových systémů: Výzvy a praktické zkušenosti

Implementace whistleblowingových systémů: Výzvy a praktické zkušenosti

Povinnost zavést whistleblowing dopadá od konce roku 2023 na tisíce organizací. Řadě firem a úřadů jsem pomáhal s implementací a kontrolou whistleblowing systému. Na co si dát v praxi pozor?

Zobrazit celý článek

Jak na reklamní zprávy na sociálních sítích?

Jak na reklamní zprávy na sociálních sítích?

Kdy je možné uživatelům posílat reklamní zprávy na sociálních sítích? Jaká pro to platí pravidla?

Zobrazit celý článek

Jak na compliance v soutěžním právu?

Jak na compliance v soutěžním právu?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal metodiku ke compliance. Jak nastavit compliance program, aby ochránil před pokutou za porušování pravidel hospodářské soutěže?

Zobrazit celý článek

Nová ISO norma k whistleblowingu aneb jak efektivně zavést whistleblowing proces

Nová ISO norma k whistleblowingu aneb jak efektivně zavést whistleblowing proces

Whistleblowing směrnice a poslední dostupný návrh českého whistleblowing zákona počítají s tím, že by whistleblowing proces měly zavést v zásadě všechny soukromé společnosti s více než 25...

Zobrazit celý článek

Whistleblowing Officer: nová příležitost pro GDPR Pověřence?

Whistleblowing Officer: nová příležitost pro GDPR Pověřence?

Povinnost zavést whistleblowing se blíží. V předchozím článku jsme řešili kdo to vlastně je a co dělá Whistleblower, takže jen ve zkratce: jednoduše to je ten, kdo upozorní na nezákonné, neetické,...

Zobrazit celý článek

ISO 37301: Nový standard pro Compliance Management System

ISO 37301: Nový standard pro Compliance Management System

Při zavádění compliance management systému lze efektivně využít mezinárodních zkušeností a best practise postupů a zároveň svoji vůli compliance rizika řídit jednoznačně demonstrovat. Ano, řeč je o...

Zobrazit celý článek

Whistleblower? Ten, kdo hvízdá na píšťalku, když se nehraje podle pravidel.

Whistleblower? Ten, kdo hvízdá na píšťalku, když se nehraje podle pravidel.

Whistleblowing oznámení budou muset organizace s počtem 25 a více zaměstnanců pečlivě prošetřit, přijmout a dokumentovat kroky k nápravě protiprávního stavu a zabránit odvetným opatřením proti...

Zobrazit celý článek

Compliance: plnění právních povinností chytře a efektivně

Compliance: plnění právních povinností chytře a efektivně

Každý compliance management systém musí být přizpůsobený podmínkám konkrétní organizace, její struktuře, produktům, které nabízí, interním procesům a skutečným rizikům, kterým čelí. Toto jsou moje...

Zobrazit celý článek

Po GDPR přichází ePrivacy nařízení. Utáhne uzdu elektronické komunikaci?

Po GDPR přichází ePrivacy nařízení. Utáhne uzdu elektronické komunikaci?

Vyšši pokuty. Lepší ochrana elektronické komunikace a uživatelů skrz cookies. Restrikce v zasílání marketingu. To vše ePrivacy výrazně zreguluje. Je na co se připravit? A jak?

Zobrazit celý článek

Jak kurz hodnotí absolventi?

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Veronika S.
 • 26.03.24

Kurz byl velmi příjemný, strukturovaně vedený. Děkuji!

 • Elizaveta Z.
 • 19.03.24

Kurz naplnil moje očekávání, vše proběhlo v pořádku.

 • Štěpán F.
 • 12.10.23

Obsah kurzu předčil mé očekávání. Lektor měl zajímavé připomínky a odpověděl na všechny dotazy. Platforma Zoom mi moc nevyhovuje, ale asi je to o zvyku. Ocenil bych záznam :). 

 • Ladislav V.
 • 18.05.23
 • Tescoma

kurz splnil, co jsem od něj očekával, vše v pořádku

 • GDPR Anonymizováno
 • 23.03.23

Oceňuji vstřícný přístup školitele a rozbor praktických příkladů.

 • Iva K.
 • 23.03.23
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Školení bylo velmi přínosné. Výborný kurz.

 • GDPR Anonymizováno
 • 23.03.23

Jsem rád, že je kurz zaměřen takto obecně na téma compliance officer. Každá společnost to pojímá po svém a je důležité poskytovat ucelený rámec o čem to je a co tam spadá. Jsem spokojen.

 • Bohdan T.
 • 24.11.22
 • Freelancer

Velmi užitečný a důležitý kurz pro compliance managery. Jsem spokojen.

 • Ljuba K.
 • 07.06.22

Ing. Chovanec má skvělé praktické i teoretické zkušenosti. Kurz celkově shrnuje problematiku compliance management systemu i dalších souvisejících oblastí. 

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?