GDPR Data Protection Leader

2 roky klíčových zkušeností ve 2 denním interaktivním kurzu. Vlastní implementaci GDPR zakončíte certifikací ISO 27701. Ale tím to nekončí. Simulovaná kontrola ÚOOÚ na základě stížnosti vám podá objektivní report, zda vaše implementace obstojí před sankcemi.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určen

Od implementace, po GDPR audit 

Data Protection Leader (DPL) je určen absolventům základního 2 denního kurzu Data Protection Officer (DPO), resp. v českém legislativním prostředí: Pověřenec Ochrany Osobních údajů

Cílová skupina
 • Pověřenci pro ochranu osobních údajů
 • Statutární orgány, prokuristé i ředitelé
 • Advokáti, firemní právníci, personalisté
 • Zaměstnanci veřejné správy, neziskové organizace
 • Pracovníci v obchodním oddělení, ale i marketingu
 • Správci dat, databází, operátoři. Vedoucí IT, bezpečnosti
Data Protection Officer. Next level of GDPR DPO

Co vám kurz přinese

 • Praktický rozbor 140 judikátů Evropské Rady
 • Know-how z 1.000 + velkých i malých projektů
 • 2 roky klíčových zkušeností ve 2 interaktivních dnech
 • Tipy pro GDPR implementaci, ISO 27701 certifikaci a kontrolu ze strany ÚOOÚ

  Proč tento kurz

  Kdy GDPR Pověřenec ochrany osobních údajů (Data Protection Officer, DPO) potřebuje znalosti GDPR Data Protection Leadera (DPL)

  Pověřenec nestačí

  Pověřenec ochrany osobních údajů je operativní role. Takže kurz DPO cílí ředevším na Správce a Zpracovatele . Tedy role, které jsou zodpovědné za agendu zpracování osobních údajů a další činnosti.

  Data Protection Leader je exekutivní / výkonná manažerská role. Zodpovídá za správnou implementaci GDPR v praxi a celkovou koncepci zpracování osobních údajů.

  Rozsáhlejší organizace tak mohou mít několik DPO, kteří zastupují jednotlivá oddělení,  ale pouze jednoho "executive" leadera ve funkci DPL (Data Protection Leader).


  Co vás čeká

  Zažijete skutečný chaos. Poznáte slabá místa a uvědomíte si, jak nedostatek znalostí brzdí vaši organizaci, zvyšuje byrokracii a zbytečně porušuje legislativu.

  Musíte opravit chybné datové toky, provést analýzu rizik, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Opravit chyby, jako jsou neoprávněné požadavky na zpracování os. údajů ve směrnicích. A tak dále...

  Aha efekt není nic výjimečného. Ten zažijete jej několikrát.  pomůžeme vám prakticky a efektivně vyřešit dříve nesrozumitelné.

  To nejzásadnější z judikátů

  Těšit se můžete na praktický rozbor 140 judikátů Evropské Rady na 388 stranách jsme pro vás s vedoucím právního odd. ÚOOÚ

  V kurzu získáte unikátní know-how, jak maximalizovat využití osobních údajů, ale nepřekročit hranice rozhodovací praxe soudů a úřadu pro ochranu osobních údajů. Praxe je doplněna o přestupky prvoinstančních i druhoinstančních rozhodnutí ÚOOÚ. 

  • Judikatura soudního dvora k jednotlivým oblastem GDPR
  • Vybraná stanoviska, metodiky a doporučení ÚOOÚ (cookies, DPIA)
  • Praktická zkušenost z kontrolní činnosti ÚOOÚ. Ukázky výstupů z implementací
  • Vybraná vodítka WP 29 (incidenty, profilování) Aktuální situace v ČR i EU (pokuty, incidenty).
  140 judikátů Evropeského dvoru pro GDPR

  Judikatura se zaměřuje na tyto oblasti:

  ► DNA

  ► Genetika

  ► GPS Data

  ► Sledování


  ► Fotografie

  ► Odposlechy


  ► Videozáznamy


  ► Osobní identita


  ► Svoboda projevu

  ► Právo na informace

  ► Zdravotní informace

  ► Souhlasy subjektů údajů


  ► Data pro odborné aktivity

  ► Přístupy k osobním údajům

  ► Právo na soukromí v práci

  ► Zpracování os. údajů policií

  Harmonogram

  První den
  Skrýt agendu
  Otevřít agendu

  09:00 – 10:30

  Mapování datových toků
  Audit identifikuje oblasti spadající do GDPR.

  Jak správně mapovat

  • Forma, výstupy
  • Ne vždy je nutný souhlas
  • Vypracování analýzy účelů a titulů

  Mapování na úrovni

  • Datových toků
  • Samostatných procesů

  Mapování dle témat

  • Rolí, IS/IT
  • Procesů, souhlasů
  • Mapování dokumentace

  10:30 - 10:45

  Coffee Break

  10:45 - 12:15

  GAP Analýza - postup
  Dopad Nařízení 679/2016 EU na organizaci

  • Definice údajů
  • Způsob jejich vedení
  • Posouzení pozice Pověřence
  • Nutné zásahy (IT, Právo, HR..)

  GAP Analýza - výstupy

  • Jmenování DPO
  • ICT a nutné změny
  • Právo a nutné změny
  • Řízené dokumentace a změny
  • Působnost GDPR na organizaci

  12:15 – 13:15

  Oběd | Lunch menu

  13:15 – 14:30

  Analýza Rizik GDPR

  • Charakteristiky incidentu
  • Hrozby a zranitelnosti GDPR
  • Identifikace a ohodnocení aktiv
  • Kvalitativní a kvantitativní odhady -Postupy při analýze (určování) rizik

  Reporting

  • Jak na manažerský report
  • Seznam rizik dle velikosti a charakteristik
  • Vyhodnocení a reporting zjištěných výsledků

  Způsoby ošetření rizik

  • snižování
  • strpění (akceptace)
  • vyhnutí se a přenos rizika

  GDPR Risk Management

  • Kontext řízení rizik dle GDPR
  • Možnosti a výhody komparace s ostatními riziky v organizaci za účelem přijetí potřebných rozhodnutí.

  DPIA

  Data Protection Impact Assesment - Analýza dopadů na ochranu osobních údajů

  Principy

  • Kdy je riziko přijatelné
  • Právní požadavky na DPIA
  • Pokyny regulačních orgánů
  • Zásady posuzování ochrany osobních údajů

  DPIA Assesment

  • Jak vytvořit procedury DPIA
  • Praktické modely analýzy rizik
  • Generické hrozby a zranitelnosti
  • Odvození rizika a jeho zhodnocení

  16:30 – 17:00

  Závěr

  Shrnutí implementačního dne

  Druhý den
  Skrýt agendu
  Otevřít agendu

  09:00 – 12:30

  ISO certifikace

  • Principy, Procesy
  • ISO 27001, ISO 27701

  ISO 27702

  • Bezpečnost IT
  • Fyzická bezpečnost
  • Personální bezpečnost
  • Organizační bezpečnost
  • Upgrade pro správce os. údajů
  • Upgrade pro zpracovatele os. údajů

  GDPR a ISO 27701

  • Vazba na Nařízení 679/2016
  • Pravidla práce auditora dle ISO 27701

  ** ISO 27701 Certifikace**

  Jak jsme získali certifikaci v oblasti ochrany osobních údajů a vy můžete také!

  • Case study Microsoft
  • GDPR Compliance postup

  12:30 – 13:30

  Oběd | Lunch menu

  13:30 – 16:30

  ÚOOÚ - kontrolní den

  3 podněty pro kontrolu ÚOOÚ

  • útoku od konkurence
  • hackerský útoku na data
  • využití a zpracování dat v cloudu

  Průběh auditu

  • Incidenty
  • Kontrola ÚOOÚ
  • Co, jak a proč dokládat

  Znalost Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů.a českého prováděcího předpisu je již široce známa stejně tak jako postupy a techniky implementace GDPR do organizace, připravili jsme kurz jiného ražení. 

  Je značně složité dohledávat aktuální stanoviska UOOU, WP 29 nebo judikáty soudního dvora v oblasti osobních údajů. Jedná se o zdlouhavou a náročnou práci, kterou jsme se rozhodli Vám zjednodušit a zpříjemnit. 

  Připravili jsme pro Vás přehled posledních 2 let v oblasti GDPR v rozsahu právě jmenovaných stanovisek, důležitých judikátů v oblasti ochrany osobních údajů, přehled situace v rámci EU i doma, pokuty, kontrolní a dohledová činnost i aktuality. 

  V rozsahu 2 dní Vám připravíme řadu aktuálních informací s dopadem na výkon Vámi vykonávané profese včetně diskuse s ostatními účastníky.

  Kurz je unikátní zejména svou aktuálností, kdy se snaží profesionály držet ve středu dění a poskytnout cenné podněty pro další zlepšení jejich práce jak ze strany lektora, tak vzájemnou výměnnou informací a zkušeností. 

  Věříme, že prostor pro Váš rozvoj v problematice osobních údajů spojíme se zábavou v zajímavém kolektivu Pověřenců.

  • Délka bloku 90 minut
  • Vyučovacích hodin 16 hodin
  • Občerstvení Ano
  • Zkouška Ano, praktická. Simulovaný audit ÚOOÚ
  • Předpoklady

   Certifikát "Pověřenec ochrany osobních údajů", nebo ekvivalentní.

  František Nonnemann

  Tématice práva a praxe zpracování a ochrany osobních údajů věnuje již déle než deset let. Po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil řadu let ve vedoucích pozicích na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mj. jako vedoucí právního oddělení. 

  Podílel se rovněž na přípravě akreditovaného kurzu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, je autorem Příručky pro pověřence, věnuje se i rozvoji dalších GDPR služebvzorových dokumentů, metodik, vytvořil online bezplatný nástroj pro GDPR Audit a nyní spolupracuje v pracovní skupině pro certifikaci v rámci GDPR Compliance.

  Nelze opomenout ani aktivní činnosti v evropských pracovních skupinách pro ochranu osobních údajů i na mezinárodních kontrolních aktivitách. Je spoluautorem komentáře k zákonu č. 110/2019Sb., o ochraně osobních údajů, i komentáře k GDPR, stejně jako řady odborných článků.

  • 2016 - nyní | Auditor (TAYLLORCOX)
  • 2019 - nyní | Compliance & Operational Risk Manager (MALLPay)
  • 2016 - 2019 | GDPR Pověřenec (Moneta)
  • 2009 - 2016 | ÚOOÚ: právní odd.
  • 2006 - 2009 | ÚOOÚ: tajemník dozoru
  • 2000 - 2006 | Právnická fakulta UK v Praze

  Vít Lidinský

  Ing. Vít Lidinský, Ph.D. je vedoucí komise pro akreditaci GDPR v oblasti produktů, procesů, služeb a také personálních osvědčení Data Protection Officer

  Aktivně působí jako Lead Auditor pro standardy ISO/IEC 27001 (Information Security Management System), BS 10012 (Personal Information System) GDPR a eIDAS. V neposlední řadě vykonává praxi soudního znalec v oboru.

  • Od roku 2012 vykonává praxi soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací na informační systémy a ochranu osobních údajů.
  • Více jak 5 let byl vedoucí odd. a vrchní ředitel na Ministerstvu Informatiky, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Státní pokladně Centrum sdílených služeb (odbory ICT).
  • Vystudoval Provozně Ekonomickou fakultu, obor informační managemen - ČZU. Zde získal postupně magisterský (Ing.) a doktorský titul (Ph. D.)

  Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

  Certifikace

  GDPR DATA PROTECTION LEADER

  1 kurz, 2 certifikace

  V ceně certifikačního kurzu GDPR Data Protection Leader je i vydání nového certifikátu GDPR Data Protection Officer (DPO), resp. Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

  certifikace ochrany osobních údajů

  V čem je kurz vyjímečný

  Akreditace

  Kurz GDPR Audir připravila stejná pracovní skupina, která stojí za programem DPO (Data Protection Officer, resp. Pověřenec pro ochranu osobních údajů), který je akreditován dle evropského kompetenčního modelu pro standardizací rolí eCF (European Competence Framework).


  Kvalita

  Garantem po technické a procesní stránce je Ing. Vít Lidinský, soudní znalec v oboru, akreditovaný auditor ISO 27001. Tento standard se stal předlohou pro EU Nařízení GDPR. Výstupní kontrolu nad samotným obsahem zajišťuje Ing. František Nonnemann, dlouholetý ředitel ÚOOÚ, kde strávil více než 10 let.

  Navrženo experty

  Kurz je veden skutečnými profesionály, kteří mají doloženou praxi v oblasti ochrany osobních údajů 10+ let a to dle mezinárodních standardů bezpečnosti informací a ochrany os. údajů BS 10012, ISO 27001, aktuálně navíc dle ISO 27701.

  Hands-on výuka

  Kurz obsahuje pouze 20% teorie a 80% praxe se zaměřeným na audit procesů v oblasti ochrany osobních údajů. Nechybí case study, role-play simulace.

  GDPR aktuálně

  Kritický update: GDPR v roce 2021+

  Kritický update: GDPR v roce 2021+

  28. ledna si již řadu let připomínáme Mezinárodní den ochrany osobních údajů. I letos to jistě je vhodná příležitost na chvíli se zastavit a s odstupem zhodnotit aktuální vývoj praxe i právního...

  Zobrazit celý článek

  TOP 6 GDPR pokut aktuálně: nedodržování může vyjít i na miliardu korun

  TOP 6 GDPR pokut aktuálně: nedodržování může vyjít i na miliardu korun

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Dat Protection Regulation, GDPR) je účinné již dva a půl roku. Přijato bylo ještě o dva roky dříve, na jaře roku 2016, takže všechny organizace...

  Zobrazit celý článek

  GDPR certifikace, pečetě a známky pro doložení souladu s nařízením o ochraně osobních údajů

  GDPR certifikace, pečetě a známky pro doložení souladu s nařízením o ochraně osobních údajů

  Jednou ze změn, kterou obecné nařízení ochraně osobních údajů (GDPR) přineslo, je povinnost každé organizace dokládat soulad své činnosti s právními požadavky na řádné zpracování osobních...

  Zobrazit celý článek

  ​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

  ​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

  GDPR je s námi již více, než rok Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je již plně účinné déle než rok. Od letošního dubna máme i nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,...

  Zobrazit celý článek

  Bezpečnostní hrozby a rizika kamerových systémů v době GDPR

  Bezpečnostní hrozby a rizika kamerových systémů v době GDPR

  Provozování kamerových systémů, jejichž účelem je identifikace konkrétních fyzických osob, je podle ustáleného výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů i soudů považováno za zpracování osobních údajů.

  Zobrazit celý článek

  ★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

  ★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

  Věděli jste, že máte povinnost na vyžádání předložit GDPR Dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů, v rámci principu doložitelné odpovědnosti?

  Zobrazit celý článek

  GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

  GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

  Poptávka po odbornících v oblasti ochrany osobních údajů stále stoupá. V tomto roce jich bude chybět až 75tisíc.

  Zobrazit celý článek

  3 klíčové zdroje na implementaci GDPR ve zdravotnictví

  3 klíčové zdroje na implementaci GDPR ve zdravotnictví

  Poskytovatelé zdravotních služeb musí chránit osobní údaje. V případě sporu, či kontroly doložit plnění GDPR. Tyto 3 tipy by vám neměli uniknout!

  Zobrazit celý článek

  Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

  Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

  ISO 27001 má s GDPR mnoho společného. Určitě víc, než se vám na první pohled zdá. Jak může ISO 27001 pomoci se zajištěním shody EU Nařízením GDPR?

  Zobrazit celý článek

  Ignorujete pozici Pověřence, protože se na vás přímo nevztahuje? Děláte chybu!

  Ignorujete pozici Pověřence, protože se na vás přímo nevztahuje? Děláte chybu!

  Nevztahuje se na vás povinnost pověřence, proto se jím nemusíte zabývat? Omyl. Informace a zejména ty, které mají povahu osobních údajů, jsou cenným aktivem každé organizace. A GDPR nařízení se...

  Zobrazit celý článek

  GDPR Audit Tool

  GDPR Audit Tool

  Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

  Zobrazit celý článek

  Jakou kvalifikaci a jaký kurz potřebuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

  Jakou kvalifikaci a jaký kurz potřebuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

  Má to být právník, nebo je lepší agendu delegovat na IT? Jakou roli hraje HR, Marketing, Interní Audit? Kdo má nejlepší předpoklady stát se DPO?

  Zobrazit celý článek

  10 nejčastějších omylů o GDPR

  10 nejčastějších omylů o GDPR

  Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

  Zobrazit celý článek

  Jak nás hodnotí

  V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

  Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

  Vaše hodnocení
  *****

  Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

  Zavolejte nám a my vám poradíme.

  Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

  *položky označené hvězdičkou jsou povinné

  Chcete získat dárek k narozeninám?