ISO 27001 Lead Auditor

Jako absolvent kurzu ISMS ISO 27001 Lead Auditor systému řízení informační bezpečnosti budete ovládat práci se standardy norem ISO/IEC 2700x, ale také související legislativou – např. zákonem o kybernetické bezpečnosti. Naučíte se používat základní vzory formulářů pro program / plán auditu, ale i postup jak sestavit zprávu z auditu. To vše na praktických příkladech.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určen

ISO/IEC 27001 Lead Auditor poskytuje cennou zpětnou vazbu o stavu systému řízení informační bezpečnosti. Samotná auditorská zpráva vám dále pomůže upravit související procedury, realizovat interní audit, nebo řídit projekt zavedení ISMS až do úrovně splnění podmínky pro certifikaci. Auditor je také schopen začlenit systém ochrany informací do integrovaného systému.

Cílová skupina

 • Auditoři, kteří chtějí realizovat externí audity ISMS
 • Techničtí experti, kteří se podílejí na bezpečnostních projektech
 • Manažeři a konzultanti, kteří chtějí dostat pod kontrolu proces auditu
Komu je určen

Cíle kurzu

 • Vytvořit Follow-up Auditu: plán, program, i rerecertifikaci
 • Osvojit si principy, včetně parciálního srovnávání a skutečných opatření
 • Naučit se sestavit vlastní auditní zprávu; kontrolu plnění neshod a připomínek
 • Pracovat s auditorskými formuláři dle ISO 17021-1. Prezentovat nálezy externího auditu a závěrečné zprávy.

Přínosy pro organizaci

Systém ISMS může být zaveden pro organizační složku společnosti, informační systém nebo jeho část, případně může zahrnovat celou organizaci. Proč organizace investují do ISMS? Níže uvádíme nejčastější benefity, které vnímají manažeři, jejichž organizace pravidelně spoléhá na audit ISMS

 • Efektivní řízení investic vkládaných do bezpečnosti
 • Inventura vlastních aktiv, jejich ocenění a klasifikace
 • Řízené odstranění nebo snížení rizik v oblasti informačních systémů
 • Zavedení systémového a systematického přístupu při používání IT/IS
 • Zvýšení povědomí a odpovědnosti zaměstnanců při práci s informacemi
 • Naplnění legislativních požadavků; Zvýšení důvěryhodnosti pro partnery; 
 • Kultivace image a firemní kultury; ISMS lze implementovat do jakékoli společnosti / organizace, bez omezení.

Přínosy pro organizaci

ISMS Dokumentace (šablony, vzory)

Vyzkoušejte ISMS ISO 27000 Toolkit™ - šablony a vzory ISMS dokumentece

S tímto produktem získáte do rukou nástroj, který vám pomůže udržet správný směr při přípravě na certifikaci, ale zároveň i zefektivní celý implementační projekt. 

Co vše ISMS Toolkit od TAYLLORCOX obsahuje
 • Komplexní sada "ready to use šablon"
 • Plně přizpůsobitelné všem společnostem
 • Ušetříte nejenom čas, ale dosáhnete výrazné finanční úspory
 • Je plně kompatibilní se standardy jako např. ISO 9001, GDPR, ISO 22301
 • ISMS dokumentace je verifikována akreditovanými Auditory pro ISO/IEC 27001

ISMS vzorová dokumentace >

ISMS Dokumentace (šablony, vzory)

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Úvod do auditů

 • Principy systému ISMS

 • Přínosy a rizika systému

 • Práce s normou ISO 27001

 • Principy akreditované certifikace

 • Analýza rizik v ISMS dle ISO 27001

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

 • Politika - cíle ISMS
 • Dokumentace ISMS
 • Prohlášení o aplikovatelnosti

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 14:45

 • ISMS z pohledu Interních auditů
 • Opatření k nápravě
 • Ošetření rizik, bezpečnostní incidenty

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

Příloha A

Práce s normou ISO 27002 a dalšími

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Proces auditu

 • EN ISO 19011
 • Návrh auditního plánu
 • Práce s normou a checklisty
 • Principy auditu dle ISO 27001

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

 • Tvorba programu auditů
 • Plán auditu
 • Rozdělení rolí v průběhu auditu
 • Činnosti při On-Site auditu

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 14:45

 • Požadavky v ISO 17021-1 na auditory
 • Certifikační cyklus

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:45

Cvičení

 • Příprava dokumentace k auditu

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Příprava programu auditů

 • Praktické cvičení

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Příprava plánu auditu

 • Praktické cvičení

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 14:45

Simulace auditu v prostředí firmy

 • Praktické cvičení

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:50 – 16:45

Závěr

 • Hodnocení provedených cvičení

Certifikace

 • Tipy pro test
 • Certifikační zkouška ISO 27001 Lead Auditor

Absolventi budou seznámeni s rolí  auditora bezpečnosti v systému managementu, budou připraveni plánovat, realizovat a vyhodnocovat interní i certifikační audit. 

Kurz je veden zcela v praktické rovině, důraz je kladen především na příklady z praxe, používání moderních prezenčních technik a maximální zapojení účastníků.

Certifikační zkouška probíhá v rámci školení poslední den kurzu. Kandidáti, kteří se účastní kurzu formou virtuální třídy, absolvují certifikační zkoušku rovněž online.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 24 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Podmínkou pro absolvování kurzu je úspěšné absolvování kurzu: ISO 27001 Foundation z důvodu splnění požadavků normy ISO27006 na auditory ISMS: 7.2.1.1/D A 7.2.1.2

  ISO 27001 Lead Auditor navazuje na znalosti získané v předchozí úrovni a dále je rozvíjí.

Marek Mitáček

Akreditovaný trenér, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodik a TAYLLORCOX Toolkitů (sady šablon a vzorových formulářů) pro oblast IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetické bezpečnosti dle ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vůbec prvních IT auditorů v ČR. Jeho bohatá praxe začala v roce 1996 ve spol. GiTyNásledně strávil téměř 10 let na pozici implementátora ITIL v Českém Telekomu a od roku 2007 je klíčovým auditorem, akreditovaným trenérem u certifikačnícho orgánu TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interní Auditor / Consultant

LinkedIn

Vít Lidinský

 • Od roku 2012 vykonává praxi soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací na informační systémy a ochranu osobních údajů.
 • Více jak 5 let byl vedoucí odd. a vrchní ředitel na Ministerstvu Informatiky, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Státní pokladně Centrum sdílených služeb (odbory ICT).
 • Vystudoval Provozně Ekonomickou fakultu, obor informační managemen - ČZU. Zde získal postupně magisterský (Ing.) a doktorský titul (Ph. D.)

Potřebujete rychlou odpověď na otázku? Neváhejte nám napsat a zeptat se. Umíme pomoci s řadou případných problémů. Praktické tipy a rady získáte přímo od našich Auditorů. Je to tak jednoduché. Stačí položit dotaz.

Jan Cuřín

Absolvent ČVUT FEL, následně poradce s mezinárodním přesahem v oblasti implementace a optimalizace systému řízení informační (ITSM) a kybernetické (ISMS) bezpečnosti. Získané zkušenosti aplikuje z pozice akreditovaného Lead Auditora v oblastech IT Service Managementu, ISMS a GDPR.

Certifikace

ISO 27001 Lead Auditor | ISMS Accredited

Vydání certifikátu

Absolventi získají certifikát ISO 27001 Lead Auditor od mezinárodní akreditované organizace RCB (Registered Certification Bodies) TAYLLORCOX se zaměřením na certifikaci systémů ISMS (Information Security Management System) dle normy ISO 2700x.

Akreditace certifikátu a globální uznatelnost se řídí pravidly dle mezinárodního standardu ISO/IEC 17024:2012, Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of person.

Certifikát je vydaný ve 2 verzích (CZ a EN)
 • ISMS ISO/IEC 27001 Lead Auditor
 • Vedoucí Auditor systému řízení informační bezpečnosti
 • Poplatek za zkoušku a vydání certifikátu je již součástí kurzu!

Vše o certifikaci ISMS >

Vydání certifikátu

Formát zkoušky

Témata zkoušky jsou: Principy ISMS. Základní koncepce auditu. Příprava auditu. Správa auditorského programu ISMS. Realizace a uzavření auditu ISO/IEC_27001.

Formát zkoušky
 • Délka: 1hodina
 • Politika uzavřené knihy
 • Jazyková verze zkoušky: čeština / angličtina
 • Celkem 75 otázek, s výběrem správné odpovědi
 • 5 otázek v testu je cvičných a nezapočítávají se do výsledků
 • Minimální úspěšnost je 60%, resp. 45 správných odpovědí z 75
 • Kvalifikační předpoklady: Ano. Kandidáti musí absolvovat kurz ISO 27001 Foundation

Vše o certifikaci >

Formát zkoušky

Proč TAYLLORCOX

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

To musíte mít

Nejčtenější

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

GDPR je s námi již více, než rok Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je již plně účinné déle než rok. Od letošního dubna máme i nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,...

Zobrazit celý článek

11+1 nejlépe placených certifikací

11+1 nejlépe placených certifikací

Certifikace mají jistou a rychlou návratnost vstupní investice. Ať už v podobě kariérního růstu, nebo zajímavější pracovní náplní, která je také lépe placena.

Zobrazit celý článek

Bezpečnostní hrozby a rizika kamerových systémů v době GDPR

Bezpečnostní hrozby a rizika kamerových systémů v době GDPR

Provozování kamerových systémů, jejichž účelem je identifikace konkrétních fyzických osob, je podle ustáleného výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů i soudů považováno za zpracování osobních údajů.

Zobrazit celý článek

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

★ GDPR Dokumentace (šablony i vzory)

Věděli jste, že máte povinnost na vyžádání předložit GDPR Dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů, v rámci principu doložitelné odpovědnosti?

Zobrazit celý článek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

Poptávka po odbornících v oblasti ochrany osobních údajů stále stoupá. V tomto roce jich bude chybět až 75tisíc.

Zobrazit celý článek

Metodika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Metodika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

GDPR přináší řadu nových postupů pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s právními požadavky. Například Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assesment, DPIA),...

Zobrazit celý článek

3 klíčové zdroje na implementaci GDPR ve zdravotnictví

3 klíčové zdroje na implementaci GDPR ve zdravotnictví

Poskytovatelé zdravotních služeb musí chránit osobní údaje. V případě sporu, či kontroly doložit plnění GDPR. Tyto 3 tipy by vám neměli uniknout!

Zobrazit celý článek

Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

ISO 27001 má s GDPR mnoho společného. Určitě víc, než se vám na první pohled zdá. Jak může ISO 27001 pomoci se zajištěním shody EU Nařízením GDPR?

Zobrazit celý článek

GDPR Audit Tool

GDPR Audit Tool

Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

Zobrazit celý článek

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Připraveni? Příjem žádostí o získání příspěvku na vzdělávací kurzy v rámci III. výzvy projektu POVEZ II bude zahájen 1.11.2017 v 11 hodin!

Zobrazit celý článek

10 nejčastějších omylů o GDPR

10 nejčastějších omylů o GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Zobrazit celý článek

Váš dream job díky zákonu 181/2014 Sb.

Váš dream job díky zákonu 181/2014 Sb.

ISO/IEC 27001 - mezinárodní cyber security standard se rychle stává základním pilířem budování kybernetické bezpečnosti. ČR jej využila i jako páteř zákona §181/2014Sb.

Zobrazit celý článek

Téma měsíce: Business Continuity

Téma měsíce: Business Continuity

Stále větší počet organizací závislých na dostupnosti služeb považuje za jeden z klíčových problémů vytvoření imunity a odolnosti (resilience) organizace. 

Zobrazit celý článek

Management of Risk (MoR)

Management of Risk (MoR)

Téměř 8 firem z 10 poskytujících služby plánují v následujících dvou letech zvýšit své investice do správy rizik.

Zobrazit celý článek

Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

Přinášíme vám otisk zajímavého rozhovoru s vedoucím auditorem kybernetické bezpečnosti. Zákon č. 181/2014 Sb. a vzdělání bezpečnostních manažerů.

Zobrazit celý článek

Jak nás hodnotí

Excelentní hodnocení od 757 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • GDPR Anonymizováno
 • 15.03.24

Velmi dobrý kurz i osobnost školitele.

 • Vladimír K.
 • 15.03.24
 • ATS-TELCOM Praha

Velmi dobrý kurz, výbioný výklad a příklady z praxe.

 • Ján D.
 • 15.03.24
 • Kolas s.r.o.

Školení s vysokou přidanou hodnotou. Školitel prezentuje množství praktických příkladů vycházejících z praxe. Velmi cenné školení i příprava na praxi auditora ISMS.

 • Dagmar V.
 • 15.03.24
 • Kolas

Děkuji za organizaci tohoto kurzu, považuji ho za velmi přínosný a splnil očekávání. Oceňuji odborné zkušeností a profesionální přístup pana Cuřína, příjemné prostředí školení. Informace získané za čas školení jsou pro mně cenné. Nemám co bych vytkla, vše bylo v pořádku.

 • GDPR Anonymizováno
 • 15.03.24

Skvělý lektor, praktické příklady z praxe. Jsem spokojena.

 • GDPR Anonymizováno
 • 06.10.23

Pokračování kurzu ISO 27001 Foundation, značné rozšíření znalostí jak v rámci ISMS, tak ohledně auditů. Školitel má obrovský přehled a dává skvělé příklady z praxe.

 • GDPR Anonymizováno
 • 06.10.23

Přináší vhled na audit z pohledu Lead Auditora a potřebné znalosti.

 • Jan Š.
 • 04.08.23
 • Seyfor, a.s.

Srozumitelnou a efektivní cestou probraná problematika včetně příkladů z praxe.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04.08.23

Perfektní kurz - věcné příklady z praxe.

 • Leo L.
 • 04.08.23

Velmi zajímavý a poučný kurz z praxe. Vynikající školitel pan Cuřín.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?