11+1 nejlépe placených certifikací

Certifikace mají jistou a rychlou návratnost vstupní investice. Ať už v podobě kariérního růstu, nebo zajímavější pracovní náplní, která je také lépe placena.

TOP 11 +1 nejžádanějších (a nejlépe placených) certifikací v roce 2019

Firmy si navíc uvědomují, že v dobách, kdy ekonomika neustále roste a na trhu chybějí další odborníci, je právě zvýšení kvalifikace defacto jediným způsobem, jak doplnit chybějící personál. Pracovat efektivněji a chytřeji.

TAYLLORCOX analyzoval vzdělávací plány získané od HR manažerů významných společností, kteří patří mezi největší zaměstnavatele v ČR. Neopomněli jsme do statistik zahrnout i malé a střední společnosti napříč segmenty.

Na rozdíl od spekulací na finančních trzích představují tyto znalosti potvrzené mezinárodně akreditovaným certifikátem aktivum s trvalou hodnotou.

Níže uvedené manažerské znalosti jsou aktuálním nedostatkovým zbožím, kde poptávka převyšuje nabídku. Maximální užitek a profit získáte za předpokladu, že tyto manažerské znalosti podtrhnete certifikátem od uznávané autority s mezinárodní platností u spol. TAYLLORCOX.

Prokázání znalostí je velmi důležité, zejména pokud

 • je vaše kariéra na samém počátku,
 • chcete změnit vaše dosavadní zaměření
 • nebo zkrátka pomýšlíte na povýšení a kvalifikovaněší, lépe placenou pozici.

Certifikace a nové know-how jako investice

Každý nový rok aktualizujeme žebříček nejžádanější a nadstandardně placených certifikací. Pokud budete rozvíjet níže uvedené dovednosti, můžete si přijít na obrovské odměny.

Rozhodli jste se rozšířit si znalosti a získat potřebnou kvalifikaci s mezinárodně uznávanou certifikací? Ukážeme vám nejlépe placené pozice na trhu. Cílem této studie je vás motivovat, nebo zkrátka dodat chuť udělat pro svou kariéru něco nového.

Akreditovaný certifikát je vaší osobní značkou, která reprezentuje nezávislou autoritou odpovídající znalosti a zkušenosti. Chcete-li zvýšit svoji hodnotu na trhu práce, nebo přemýšlíte jak zaujmout budoucího zaměstnavatele, toto je nejjistější a nejrychlejší cesta.

Certifikát za vás transparentně deklaruje, že jste investovali do znalostí, absolvovali trénink v akreditovaném středisku a úspěšně složil závěrečné zkoušky, které ověřují schopnost využívat nově nabité znalosti v manažerské praxi. Nenechte se převálcovat konkurencí! Vaši konkurenti již dost možná absolvovali mezinárodně certifikované kurzy , čímž výrazně zvýšili svá aktiva.

Certifikát vám otevře dveře k lepším pohovorům

Protože váš životopis je zároveň vaším marketingovým billboardem

Možná máte dostatečné předpoklady i zkušenosti potřebné pro lepší práci. Ale pokud nejste schopni ve správný moment prokázat vaši kvalifikaci… Je více, než pravděpodobné, že propadnete do skupiny 75% uchazečů, kteří jsou odmítnuti.

V horším případě vás vyhledávací robot, který využívá většina personálních agentur ani nenajde. Jejich strojové vyhledávání talentů probíhá právě na základě klíčových slov, jako např.:

 • IT bezpečnost
 • Certified ethical hacker
 • Projektový manažer PRINCE2

10 nejlepších investičních příležitostí do certifikací

Z průzkumu nabídky na pracovních místech vyplývá, že průměrná roční mzda u těchto TOP 10 certifikacích je 2,7mil. Platy v České Republice jsou stále o něco nižší, než je trend v západních zemích. To ale nic nemění na tom, že manažeři s těmito kompetencemi patří mezi nejlépe placené na trhu.

Pokud deklarujete svoji profesní kvalitu mezinárodně uznávaným certifikátem, váš plat poroste o desítky procent. Společnosti si navíc stěžují na nedostatek těchto odborníků a netají se tím, že jsou ochotni za kvalifikované profesionály připlatit.

Tento seznam (neurčuje pořadí popularity) obsahuje akreditované programy, po kterých je největší hlad. Jsou to témata v kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, řízení projektů a rozvoji enterprise architektury.

Řízení projektů, programů a portfolia

Enterprise Architektura

Kybernetická bezpečnost

Řízení rizik

Řízení IT

Procesní řízení

Manažerské hry (tip)

(Business Simulation, Business Games). Nejde vlastně o certifikace. Ale o praktické tréninky, které nasimulují ty nejsložitější problémy pro praktické osvojení výše uvedených metodik. Tento interaktivní přístup je prokazatelně nejefektivnější způsob, jak překlopit teoretické znalosti do praxe a využít je při řešení problémů i projektů v organizacích. A právem sem patří. organizace, ve kterých jsme tyto programy školili jsou nadšené.

AgileSHIFT |agilní transformace i mimo IT

Agilita je schopnost, po které prahne téměř organizace. Ano, máme tu SCRUM, ale jde o metodiku, které se 15 let neinovovala a tyto principy byly určené explicitně na rychlé generování programového kódu. 

Zapomeňte na SCRUM Mastery, Product Ownery a další výhradně IT pozice. Organizace ale chtějí být agilní v HR, marketingu, obchodu. Jak vlastně implementovat agilní principy mimo developery? Jak nastartovat v organizaci agilní transformaci?

Agilní transformace vyžaduje komplexnější metodiku, než jsou principy SCRUM, Kanban a další. AgileSHIFT od Axelos je odpovědí na požadavek agilního řízení napříč organizací. Nejenom v IT.

AgileSHIFT je nejvyspělejší řešení pro agilní transformaci organizací. A to nejen v oblasti IT a projektů. Metodika navazuje tam, kde končí SCRUM, Kanban a další. Hodně jsme se o tom rozepsali v článku: Agilní transformace má svůj standard.

Pomůže vám nastartovat a odřídit změnu prostředí a kultury v rámci organizace, jejíž cílem je lépe reagovat na požadavky zákazníků, pružněji spolupracovat napříč organizací a maximalizovat přínosy agilního přístupu.

 • 68% respondentů plánuje v tomto roce rozvíjet agilní transformací
 • Průměrný měsíční plat = 123.852 CZK

AgileSHIFT Certified >

PRINCE2 | Project Management 

Poptávka po kvalitních projektových manažerech je obrovská ve všech odvětvích a převyšuje nabídku. Nezávislé analýzy jsou alarmující, do konce roku 2020 bude zapotřebí 15,7 milionu nových projektových manažerů.

Žádná jiná metodika pro řízení projektů nebyla populárnější. Navíc je na vzestupu její sestra PRINCE2® Agile, takže oblíbenost metodiky strmě roste. Osvědčených 7 Principů, Procesů zatím nikdo nepřekonal. 

PRINCE2® nabízí oproti jiným rámcům / metodikám / standardům řízení s pomocí 6 měřitelných parametrů projektu. Ano, čas + kvalita + náklady již dávno nestačí. Abyste si udrželi pozici projektového manažera, musíte zapojit navíc rozsah, rizika a přínosy. Díky koncepci řízení lze s PRINCE2® tyto parametry skutečně efektivně měřit a řídit. Pokud chcete skutečně odřídit projekty, je PRINCE2 jasná volba.

Agilní řízení samo o sobě vyžaduje samo řiditelné týmy a má řadu dalších specifických vlastností, díky kterým není samospasitelné a rozhodně ne vhodné na všechny typy projektů. Přesně to si Axelos (vlastník metodiky PRINCE2) včas uvědomil. 

Zapojil do svého týmu přední autory i architekty metodiky SCRUM bylo snadné. Tato metodika je více jak 15 let stále stejná a rozhodně nevyhovuje komplexnějším projektům 21. století.

Výsledkem je hybridní metodika PRINCE2 Agile, která kombinuje to nejlepší z waterfall i agile. A reakce projektových manažerů jsou fantastické. Hybridní metodika je tedy cesta, jak udržet pořádek v dnešních náročných projektech.

 • 75% respondentů plánuje v tomto roce rozvíjet projektové řízení
 • Měsíční plat = 121.393 CZK

PRINCE2® Foundation >

MoP|Management of Portfolio

Mnozí se domnívají, že Management of Portfolio není nic jiného, než vyšší úroveň projektového řízení.

Portfolio Management je především o tom, jak realizovat změny a zároveň maximalizovat přínosy, udávat projektům správné priority, efektivně rozdělovat omezené zdroje. Projektový management je především o tom jak dělat věci správně, zatímco portfolio se zaměřuje na realizaci správných věcí.


Metodika Management of Portfolio (MoP) vám pomůže realizovat změny a maximalizovat přínosy. Udávat projektům správné priority, efektivně rozdělovat zdroje a zlepšovat návratnost investice (ROI)

MoP pomáhá organizacím odpovědět na klíčovou otázku "Jsme si jisti, že tato investice je pro nás správná a jak přispěje ke splnění našich strategických cílů?" dříve, než učiníme manažerské rozhodnutí k realizaci projektu / změny. Termín investice je zcela oprávněný, protože portfolio management je o investicích do správných změn, ve správný čas a správným způsobem.

 • 52% respondentů plánuje v tomto roce implementovat portfolio management
 • Měsíční plat = 254.028 CZK

MoP Foundation >


P3O|Portfolio, Programme and Project Offices (P3O®)

Pomáhá vybudovat a řídit strukturu pro podporu řízení projektů, programů a portfolia. Snadněji tak budete z pozice senior / top managementu realizovat jakékoliv změny v organizaci. Metodika je využitelná u velkých i malých organizací - jednoduše se přizpůsobuje svojí strukturou. Je zcela nezávislá na odvětví a zaměření organizace.

V jednoduchosti je síla. A právě to je účelem P3O (Portfolio, Programme & Project Offices). Tento framework vám dodá všeobecně použitelné metodické postupy, které manažerům a jejich organizacím umožní vytvářet, rozvíjet a udržovat efektivní hierarchické struktury pro podporu řízení PRINCE2 projektů, MSP programů a MoP portfolia.

Osvojíte si pokročilé techniky návrhu, implementace a řízení P3O, resp. PPM (Project, Programme, Portfolio Office). Tato disciplína je o manažersko / strategickém řízení a plnění cílů prostřednictvím technik pro návrh, optimalizaci a dohledem nad investicemi do projektů a programů. Naučíte se manažerské techniky řízení a rozhodování na základě řady klíčových metrik. Krásný příklad je i tento článek, který popisuje, jak vybudovat funkční P3O kancelář.

 • 69% respondentů plánuje v tomto roce upgradovat na P3O
 • Měsíční plat = 249.547 CZK

P3O Foundation >

ArchiMate|enetrprise architecture

ArchiMate® je technický standard od The Open Group, který nabízí společný jazyk pro popis, výstavbu a provoz podnikových procesů, organizačních struktur, informačních toků, IT systémů a technické infrastruktury, stejně jako architektonický návrh u klasické budovy. 

Využijete jej pro popis a specifikaci podnikových procesů, operací, organizačních struktur, informačních toků, systémů, nebo infrastruktury. Od roku 2019 bude ještě větší tlak na vytvoření a dlouhodobé udržování architektury úřadů. Seznamte se s klíčovými dokumenty a metodikami. Jak splnit požadavky OHA, jsme psali zde.

Odbor hlavního architekta (OHA) na Ministerstvu vnitra předpokládá podle zahraničních zkušeností, že za 3 roky od účinnosti usnesení vlády č. 889/2015, resp. po účinnosti novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zakotvující posuzování ze strany OHA, tj. k 1. 1. 2019, již budou mít všechny klíčové organizace veřejné správy vytvořenu a udržovanou architekturu úřadu, takže připravovat žádosti o stanovisko OHA budou dostatečně předem, na základě úplných architektonických informací a s využitím dostupných vlastních architektonických dovedností.

 • 87 respondentů plánuje v tomto roce standardizovat architekturu
 • Měsíční plat = 174.992 CZK

ArchiMate Foundation >

TOGAF | enterprise architecture

Poptávka po Enterprise (podnikové) Architektuře poslední roky rapidně roste. To ukazují i průzkumy společností Forrester Research, Gartner a dalších… 


The Open Group Architecture Framework (TOGAF) je nejpopulárnější EA framework a statisíce organizací po celém světě jej využívají k rozvoji a řízení IT z komplexního pohledu (strategie, procesy, informace a technologie). Proč potřebujeme TOGAF jsme rozebírali zde.

O co vlastně v EA jde? TOGAF rozděluje Enterprise Architekturu do 4 klíčových oblastí:

 • Business: procesy, design a optimalizace
 • Applications: strategické řízení architektury
 • Data: umístění, požadavky, údržba a reporting
 • Infrastructure: sítě, hardware, operační systémy, bezpečnost a další…

Nejrozšířenější certifikační kurz v oblasti EA zůstává TOGAF Foundation. Tento intenzivní 3 denní kurz vám pomůže osvojit si základy pro budování a rozvoj celkové koncepce IT Architektury. Součástí jsou i TOGAF šablony. Pokud si myslíte, že tento program je pouze pro IT Management, chyba! Stále více je tato dovednost vyžadována i od členů projektového týmu a dalších zainteresovaných stran, včetně dodavatelů.

 • 91% respondentů potvrdilo, že plánují využít pro EA právě TOGAF.
 • Měsíční plat = 174.992 CZK

TOGAF Foundation >

Certified Ethical Hacker | EC-Council

Každá organizace má své kritické systémy připojeny do internetu, musí být schopna efektivně a účinně čelit bezpečnostním výzvám, reagovat na incidenty, koordinovat činnosti při jejich řešení a účelně působit při předcházení incidentům.

Kdo je vlastně Certified Ethical Hacker? Jde defacto o inženýra v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Je vyškolen tak, aby byl schopen myslet jako skutečný Hacker. Používá identické nástroje a postupy. Jeho posláním je identifikovat slabá místa dříve, než zranitelnost objeví hacker. Ethical Hacker.

Bezpečnost je hlavním problémem jak pro jednotlivce, tak pro podniky. Získání etických dovedností pomáhá člověku chránit sebe a svou organizaci. Garantujeme vám, že žádný jiný program nenabízí takovou škálu znalostí, nástrojů a technik, než C|EH v10.

Ponořte se do života skutečného Hackera a odneste si to nejlepší. Náš přístup je zcela odlišný. Založený na praktickém přístupu k osvojení si etického hackování. Pouze 10% teorie a 90% praxe.

 • 55% respondentů z IT Security plánuje kurz Etického Hackingu
 • Průměrný měsíční plat = 150.061 CZK

Certified Ethical Hacker v10 >

Information Security Management System (ISMS)

Tento standard dnes vyžaduje většina technologických, bankovních, finančních a dalších institutů a firem od svých partnerů, dodavatelů, externích IT security specialistů a nejinak je tomu u interních zaměstnanců a jejich vzdělávacích plánů. A tento trend se jen tak nezastaví, naopak.

Stoupající zájem o IT služby, které spravují naše data, platební transakce a osobní informace se z tohoto standardu stává defacvto vstupenka do světa IT bezpečnosti. A to opakovaně. Že je ISMS Lead Auditor dream job jsme psali už zde.

Naše certifikáty jsou nejenom ve shodě s požadavky na kvalifikaci interních i vedoucích auditorů. Zároveň splňují požadavky zákona o kybernetické bepečnosti, resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.

Mimochodem pouze TAYLLORCOX je mezinárodně akreditované ATO (Accredited Training Organisation) a zároveň RCB (Registered Certification Bodie) pro bezpečnostní standardů ISO/IEC 27001. Náš tým patří mezi průkopníky certifikace na českém a slovenském trhu s největším počtem certifikovaných organizací, ale i úspěšně proškolených ISO 27001 Lead Auditorů.

 • 88% respondentů potvrdilo, že plánují v posílit znalosti kybernetické bezpečnosti
 • Měsíční plat = 100.771 CZK

ISO 27001 Lead Auditor >

MoR | Management of Risk

Téměř 2 firmy z 10 poskytujících finanční služby plánují v následujících dvou letech zvýšit své investice do správy rizik. Přitom ale každou společnost přímo či nepřímo ohrožují rizika.

Tak jak stále roste na významu řízení rizik, stejně rychle ustupuje model, kdy je "risk management" vyhrazená zvláštní role. Schopnosti a dovednosti spojené s řízením rizik jsou dnes běžně vyžadovány na většině manažerských pozic, nejvíce v oblasti:

 • řízení projektů
 • programů a portfolia
 • enterprise architektury, nebo ICT

M_o_R vám pomůže zakotvit do procesů základní principy řízení rizik. Metodiku lze využívat v organizacích bez rozdílu velikost či zaměření. A díky flexibilitě ji lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala všem interním či externím projektům / aktivitám / procesům. Jak pomáhá MoR se můžete podívat zde.

 • 51% respondentů chce zlepšit v organizaci systém řízení rizik
 • Měsíční plat = 159.245 CZK

MoR Foundation >

ITIL 4 | nové verze řízení IT service managementu

HR manažeři plánují posílit své týmy v oblasti IT. A to až o 30%. Důvodem je snaha o zvyšování efektivity pomocí IT. Udržení si konkurenceschopnosti bez podpůrných aplikací, výkonného software a dalších IT služeb je dnes prakticky nemožné.


ITIL 4 je doslova evolucí stávající verze ITIL v3. Oproti starším aktualizacím umožňuje flexibilní přechod na nový styl řízení IT služeb (IT Service Management), který vyžaduje moderní digitální doba. Z první recenze jsme byli nadšeni. Vše o tom jaký je ITIL 4 najdete zde.

Aktualizace (zatím jen EN verze) reaguje na turbulentní a složité IT prostředí, ve kterém se dnes nacházíme. Přináší zcela nové best practice pro řízení, které je agilnější a manažersky vyspělejší více, než kdykoliv předtím. Od roku 2007 nejvýraznější update je flexibilnější, agilnější, propojený s DevOps a připraven akcelerovat vaši kariéru!

ITIL 4 Foundation kurz je určen všem IT manažerům, konzultantům a ostatním profesionálům, kteří si potřebují osvojit framework IT Service Managementu, nebo chtějí upgradovat své znalosti na nejnovější verzi ITIL.

ITIL 4 nemíří jen na IT Management a profesionální konzultanty. Základní kurz v úrovni ITIL 4 Foundation lze doporučit všem, kteří se věnují IT projektům, nebo digitální transformaci. Kurz je vhodný i jako bridge z ITIL v3.

 • 95% respondentů plánuje upgradovat ITIL v3 na ITIL 4
 • Měsíční plat = 189.512 CZK

ITIL 4 Foundation >

Lean Six Sigma | procesní řízení

Performance by systematically removing waste and reducing variation. Tato manažerská metodika určená ke zvýšení kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snížení nákladů zažívá obrovský boom. Jejím autorem je Motorola. Další firmy jak Ford, Toyota a General Electric se postarali o její propagaci po celém světě, napříč obory.


Současný obraz na trhu práce lze jednoduše rozdělit na ty, kteří již mají statut “profesionála v oboru” - jichž je díky rostoucí ekonomice nedostatek. Druhou skupinu tvoří čerství absovlenti, bez zkušeností, ale s ambicemi vypracovat na pozici “profesionála v oboru”. A právě tato skupina stále častěji kompenzuje své menší praktické zkušenosti celosvětově uznávanými certifikacemi Lean Six Sigma: Yellow Belt, Green Belt.

Řada zaměstnavatelů a HR již má preferuje nábor absolventů s certifikací Six Sigma. Jde defacto o manažerský titul. Znalosti vám dodají více sebevědomí, best practice - jak se vypořádat s riziky, problémy u kvality, zefektivnit řízení a eliminovat zbytečné vícenáklady.

 • 61% respondentů plánuje v tomto roce získat certifikaci Six Sigma
 • Měsíční plat = 182.015 CZK

Six Sigma | Green Belt >


Business Simulation | klíč k osvojení si teorie

Nejde vlastně o certifikace. Manažerské hry (Business Simulation, Business Games) nasimulují ty nejsložitější problémy pro praktické osvojení metodik ITIL, PRINCE2, DevOps, SCRUM a dalších. Tento interaktivní přístup je prokazatelně nejefektivnější způsob, jak překlopit teoretické znalosti do praxe a využít je při řešení problémů i projektů v organizacích. A právem sem patří. organizace, ve kterých jsme tyto programy školili jsou nadšené.

Apollo 13 | ITIL 4


Odpočítáváme poslední hodiny do ukončení úspěšného projektu. Nebo neúspěšného? Nenechte si ujít manažerskou hru, která vám ihned a prokazatelně zvýší návratnost investice do vývoje, správy a řízení IT služeb ve vašem IT týmu. Nejlepší simulace pro osvojení si IT Infrastructure Library metodiky ITIL a IT Service Managementu dle ITSM.

Tento interaktivní přístup je prokazatelně nejefektivnější způsob, jak překlopit teorietické znalosti do praxe a využít je při řešení problémů i projektů v organizacích. A právem sem patří. organizace, ve kterých jsme tyto programy školili jsou nadšené.

Apollo 13 >

Grab Pizza | IT & Business alignment

Profesionální simulace vás dostane na různé IT, projektové, provozní a strategické pozice jedné z největších firem na trhu. Té se posledních 6 měsíců nedaří, je v červených číslech a IT v rozkladu. Jediný způsob, jak se vrátit na vrchol je precizní týmová spolupráce. Ukážeme vám, jak ITIL správně aplikovat pro manažerské řízení organizace. A co je nejlepší? Vůbec nepotřebujete vědět, co to ITIL je. 100% praxe, 0% teorie.

Grab @ Pizza >


Phoenix Project | DevOps

The Phoenix Project je sice fiktivní, ale v realitě se odrážející příběh neefektivního IT. Firmě se přestává dařit, problémem jsou časté výpadky. Špatná kvalita a kondice se odráží na negativním cashflow. To vše nahrává konkurenci. Hlavní roli hraje tým IT Developmentu a IT Supportu, tedy DevOps. Dokážete jako tým DevOps nastartovat projekt Phoenix a zachránit tak firmu před krachem? Recenzi na tuto hru již máme také.

S pomocí DevOps dokážete software vyvíjet rychleji, v lepší kvalitě, s méně vadami, nižším rizikem a v kratších dodacích lhůtách. Kurzy softwarového inženýrství pro všechny profesionály, kteří chtějí získat náskok před konkurencí.

Phoenix Project >

Challange of Egypt | Agile nebo Waterfall Project Management

PRINCE2, Agile a SCRUM jsou nejvýkonnější metodiky pro řízení projektů. Má však váš tým ty správné dovednosti, aby je naplno využil? Nejpropracovanější simulace pro řízení projektu. Ve variantách PRINCE2® (Waterfall), nebo SCRUM (Agile). 

Věděli jste, že principy projektového řízení spadají až do období 3.000 let před naším letopočtem a využívali se pro výstavbu pyramid? Přestože jde o tisíce let starý projekt, tato pokročilá simulace projektového řízení obsahuje všechny výzvy, kterým čelíte ve vysoce konkurenčním prostředí na aktuálních projektech. Jste připraveni odřídit projekt se svým týmem do úspěšného konce.

Challenge of Egypt


Další certifikace?

Chystáte se již některou z uvedených znalostí? Vaše schopnosti budou v tomto vysoká finanční aktiva! Tušíte, v čem se vzdělávají vaši zákazníci, nebo konkurence? Podívejte se na ty, kteří v minulém roce certifikaci úspěšně získali >

Chcete získat dárek k narozeninám?