Agilní transformace má svůj standard: AgileSHIFT by Axelos

Agilní transformace vyžaduje komplexnější metodiku, než jsou principy SCRUM, Kanban a další. AgileSHIFT od Axelos je odpovědí na požadavek agilního řízení napříč organizací. Nejenom v IT.

Agilní transformace má svůj standard: AgileSHIFT by Axelos

Agilní transformace: V mnoha společnostech je tendence transformační změny provádět tradičním tzv. „waterfall“ způsobem. Tedy například jako předem podrobně naplánovaný projekt nebo program. Tento přístup ale není pro dynamicky se měnící prostředí vhodný a je třeba aplikovat agilní přístup vycházející například z konceptů jako je agilní manifest, PRINCE2 Agile, scrum, kanban a.j. 

Řada organizací mění své staré procesní návyky a investují svůj čas, kapacity a finance do implementace agilního řízení projektů, ale i ostatních aktivit (business as usual). Namísto agilnější organizace přichází další problémy a plány na flexibilnější organizaci krachují. 

Jedna z klíčových příčin selhání je nekompromisní střet tradiční (waterfall) kultury s tou agilní. Nejznámější a jedna z nejstarších metodik SCRUM byla vyvinuta za účelem zefektivnit vývoj v IT. Ale zavádět agilní metodiku pouze v IT oddělení nestačí.

První komplexní framework, který zastřeší agilní transformaci

Axelos, vlastník metodik PRINCE2, PRINCE2 Agile, ITIL, MSP, MoP, P3M3, MoR a dalších vytvořil framework, metodiku a QCR (Quick Reference Card). Ten bezpečně připraví vaše týmy (napříč organizací) na transformaci do agilního řízení. V principu vám QCR pomáhá absolvovat transformační změnu kultury na enterprise agile.

Jak vám pomůže překlenout propast mezi současným a cílovým stavem?

Odpovědí je “Delta AgileSHIFT”. S pomocí Delta realizujete postupně celou řadu agilních, strukturovaných a hybridních přístupů napříč organizací. Tím postupně mizí rozkol mezi stávajícím způsobem fungování a transformací na agile. 

Abychom vyhověli tomu, co musíme udělat, rámec AgileSHIFT definuje podnikovou agilitu, zásady a postupy. Agility společnosti je schopnost organizace rychle se pohybovat a přizpůsobovat se reakcí na posun zákaznických a tržních potřeb.

AgileSHIFT doplňky: Agendas & Canvases

AgileSHIFT přináší i velmi praktické doplňky v podobě tzv. „Agendas & Canvases“. Jedná se o praktické šablony pomáhající se například připravit na denní stand-up, retrospektivu či co by měl obsahovat výsledek start-upu či co by měla obsahovat „road-mapa“.

Více o AgileSHIFT metodice >


Jaké překážky AgileSHIFT odbourá

Kromě agilního přístupu k transformační změně („change the business“) je potřeba citlivě nastavit vztah ke standardnímu chodu organizace („run the business“) a to tak, aby nedošlo k ohrožení stávajících funkcí a služeb. Každá společnost má individuální absorpční schopnost a tempo změn.

Typické překážky k transformaci směrem k agilitě:

 • nezájem o změnu 
 • spokojenost se stavem
 • ustálená, dlouhodobá kultura
 • zastaralé, překonané procesy, nástroje a postupy
 • přílišní tlak na krátkodobé cíle (př. cíl tržeb na tento měsíc)
 • sila moci (vertikální politická „sila“ s bariérami pro komunikaci s dalšími odděleními)

Černá labuť

Přílet „černé labuti“ je naprosto nepředvídaná událost, která v daném oboru naprosto změní podmínky a způsob podnikání. Výše uvedené „narušovače“ jsou indikátory, které signalizují, že k takovéto události může v daném oboru dojít.

„Narušovače“ klidu

Společnosti fungující v zavedeném, tradičním prostředí by měly být obezřetné v případě, že fungují v prostředí, které umožňuje příchod tzv. narušovačů (disruptors).  Toto jsou typické indikátory, které předvídají příchod nečekaných změn:

 • cloudové služby – snadno zprovoznitelné a nastavitelné IT služby a prostředí
 • vzdálená práce – home-working, „hot-desking“ a práce nezávislá na konkrétní lokalitě
 • „gig economy“ – dynamické prostředí v personální oblasti, možnost vytváření ad-hoc pracovních vztahů
 • online prostředí – prostředí umožňující i nově vzniklým subjektům rychle a snadno oslovit velké množství zákazníků

„Kde jsme“ vs. „kde chceme být“

Společnosti, které se chtějí dobře připravit na „zítřek“ a chtějí uskutečnit transformační změny by měly umět definovat svůj budoucí stav. Budoucí stav z pohledu přidané hodnoty pro své zákazníky a jakými změnami v organizaci toho lze dosáhnout z pohledu např. lidí, procesů.

Podcenění měnícího se prostředí

AgileSHIFT skvěle vysvětluje, proč potřebujete organizační agilitu. A to v reakci na současné dynamické podmínky v mnoha oblastech. Nové technologie, možnosti outsourcingu, home-work, on-line marketing, práce na dálku, a další vytváří prostředí kde jsou „tradiční“ společnosti ohroženy. Tyto aspekty AgileSHIFT označuje jako VUCA a svám přístupem je úspěšně eliminuje. VUCA je varováním pro společnosti, které podceňují měnící se prostředí a spoléhající se na jistotu včerejška. 

VUCA znamená:

 • Volatility – těkavost
 • Uncertainity – nejistota
 • Complexity – komplexnost
 • Ambiquity – nejasnost


Závěr: AgileSHIFT je mocný nástroj pro transformaci na agilní řízení

AgileSHIFT přináší 5 základních principů, na kterých by transformační změna. Pro efektivní provádění transformačních změn AgileSHIFT definuje 5 tzv. praktik, které by měly bát součástí změn. AgileSHIFT také doporučuje maximální množství lidí v týmech určených pro agilní změnu a také se věnuje podmínkám za jakých by tým měl efektivně fungovat – jako například 5 elementů

AgileSHIFT denní stand-upy jsou každodenní krátkou událostí, které týmu pomáhá pochopit postup prací (co se dodalo a co se dodá) a je to také možností komunikovat případná nová rizika či otevřené body, které je nutno řešit. AgileSHIFT retrospektiva probíhá rovněž poslední den iterace a cílem této aktivity je zlepšit řízení agilní transformace – např. fungování a komunikace týmu.

Přijďte na manažerský úvod AgileSHIFT Intro v rozsahu 1/2dne, nebo absolvujte rovnou intenzivní 2 denní kurz AgileSHIFT Certification.
AgileSHIFT kurzy a certifikace >

Chcete získat dárek k narozeninám?