Certifikace ITIL®

Certifikační schema ITIL® se skládá z řady kvalifikací, které jsou zaměřené na různé aspekty osvědčených postupů "best practice" na základě IT specializací. Celkové schema obsahuje 5 úrovní rozdělených do dílčích témat.

  ITIL® schéma

  Kariérní mapa ITIL certifikací

  Axelos uplatňuje systém kreditů, které získáváte za každou úspěšně absolvovanou certifikaci. 

  Za každou úroveň získáte ekvivalentní počet bodů, které je přímo úměrný náročnosti a obsahu zkoušky. Každý kandidát tak po absolvování Axelos certifikace tak získá nejenom certifikát, ale zároveň i odpovídající kredity.

  ITIL® Practitioner je nová a nepovinná certifikace. Nicméně oceněná +3 kredity, které jsou vyžadované pro překonání hranice 17 kreditů. Poté můžete složit komplexní zkoušku ITIL MALC a následně získat certifikaci ITIL Expert, nebo ITIL Master. 


  ITIL® Foundation certifikace

  Základní (vstupní) certifikace tohoto "best practice" IT frameworku

  Absolventi kurzu skládají zkoušku z klíčových prvků metodiky, konceptů a terminologie. Musí prokázat znalosti vazeb mezi etapami v celém životním cyklu IT služeb. Včetně jednodlivých procesů a zdůvodnění jejich přínosů pro řízení IT.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 60min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 65% (26 otázek ze 40)

  ITIL® Foundation kurz>

  ITIL® Foundation certifikace>

  ITIL® Foundation certifikace

  ITIL Practitioner certifikace

  Nejnovější program v portfoliu ITIL® rozvíjí znalosti získané v úrovni Foundation do praktických tipů, a postupl jak s pomocí frameworku realizovat vaše IT projekty. 

  Přípravný kurz obsahuje pouze 20% teorie a 80% praktických scénářů, na kterých si skvěle procvičíte IT Service Management. 

  Mezi největší přínosy patří lepší efektivita, zvýšení produktivity, zavedení principů kontinuálního zlepšování, posílení spolupráce a koordinace mezi IT a zbytkem organizace. ITIL® Practitioner se zároveň skvěle doplňuje se standardy jako DevOps, SCRUM a další..

  Formát zkoušky:

  ITIL® Practitioner kurz>

  ITIL® Practitioner certifikace>

  ITIL Practitioner certifikace

  ITIL Intermediate

  Skupinu modulárních kurzů, které jsou určeny absolventům úrovně Foundation 

  Každý z modulů Intermediate má jiné zaměření v oblasti IT Service Managementu. Moduly jsou rozděleny do 2 kategorií Lifecycle a Capability Stream. Výhodou Lifecycle je, že se více zaměřuje na praktické a strategické řízení IT služeb.

  ITIL Service Strategy

  ITIL Intermediate Service Strategy certifikace

  Service Strategy (SS) je prvním z pěti modulů ITIL Intermediate Service Lifecycle

  Absolventi se naučí manažerské techniky zahrnující návrh, vývoj a implementace IT služeb, které reflektují strategii organizace.

  V modulu SS získáte znalosti a techniky, které vám pomohou řídit rizika, plnit a rozvíjet strategické cíle v rámci organizace nebo určitého programu. Strategie bývá v organizacích často podceňována. Uplatňováním best practice ITIL zlepšíte komunikaci a posílíte zainteresovanost jednotlivých členů týmu.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 90 min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 70% (28 otázek ze 40)

  ITIL® Service Strategy kurz>

  ITIL® Service Strategy certifikace>

  ITIL Service Strategy

  ITIL Service Design

  ITIL Intermediate Service Design certifikace

  Service Design (SD) je certifikace v úrovni ITIL® Intermediate v kategorii Service Lifecycle stream

  Zaměřuje se na návrh IT služeb a zahrnuje témata IT architektury, procesů, principů a dokumentace. Absolventi budou připraveni pracovat na projektech návrhu IT služeb, které odpovídají potřebám organizace. 

  Naučíte se techniky pro neustále zlepšování v rámci životního cyklu IT. Ukážeme vám jak řídit vývoj a integraci IT služeb až do nasazevní v procesech organizace.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 90 min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 70% (28 otázek ze 40)
  • Povinné předpoklady: ITIL Foundation level (certificate)
  • Pomůcky u zkoušky: Nejsou povoleny. Politika uzavřené knihy.

  ITIL® Service Design kurz>

  ITIL® Service Design certifikace>

  ITIL Service Design

  ITIL Service Operation

  ITIL® Intermediate Service Operation modul

  Další z modulů ITIL® Service Lifecycle. SO se zaměřuje se na principy, procesy, provozní činnosti a funkce, které pomáhají organizacím úspěšně řídit výkon svých produktů a služeb. 

  Service Operation také prokazatelně zlepšuje správu IT služeb. Uplatňováním těchto principů pomáhá organizací zvládat provozní činnosti efektivně.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 60min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 65% (26 otázek ze 40)

  ITIL® Service Operation kurz>

  ITIL® Service Operation certifikace>

  ITIL Service Operation

  ITIL Service Transition

  ITIL® Intermediate Service Transition

  Tento modul se zaměřuje na procesní a praktické prvky a techniky řízení potřebné pro vytváření, testování a implementaci produktů a služeb. 

  Modul ST vás naučí plánovat a řídit přechod na nové, nebo revidované aplikace / služby / produkty vytvořené v průběhu fáze "Service Strategy and Service Design" v životním cyklu ITIL.

  Techniky, které si osvojíte v modulu ST pomáhají organizacím lépe zvládat a řídit změny IT služeb v souladu s požadavky uživatelů a v návaznosti na obchodní strategii. Service Transition je také potřebné pro flexibilní řízení změn a zlepšování poskytovaných služeb.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 90 min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 70% (28 otázek ze 40)
  • Povinné předpoklady: ITIL Foundation level (certificate)
  • Pomůcky u zkoušky: Nejsou povoleny. Politika uzavřené knihy.

  ITIL® Service Transition kurz>

  ITIL® Service Transition certifikace>

  ITIL Service Transition

  ITIL Continual Service Improvement

  ITIL Intermediate Continual Service Improvement

  Se zaměřuje na techniky "neustálého zlepšování IT služeb" v celém životním cyklu ITIL

  Díky CSI mohou organizace strategicky řídit rozvoj produktů a služeb, které jsou vytvořené dle principů ITIL Strategy, Design, Transition a Operation cyklu IT služeb

  Obsahuje také pokyny o nástrojích a technologiích, které mohou být použity k podpoře CSI, jakož i hodnocení rizik a řízení kritických faktorů úspěchu. CSI pomáhá organizacím přizpůsobovat se měnícím potřebám koncových uživatelů a také zvyšovat efektivitu a návratnost investic.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 90 min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 70% (28 otázek ze 40)
  • Povinné předpoklady: ITIL Foundation level (certificate)
  • Pomůcky u zkoušky: Nejsou povoleny. Politika uzavřené knihy.

  ITIL® CSI kurz>

  ITIL® CSI certifikace>

  ITIL Continual Service Improvement

  Chcete získat dárek k narozeninám?