ITIL® 4 certifikace

Certifikační schéma ITIL 4 je vyvinuto tak, aby zůstalo kompatibilmní se stávajícím certifikačním schématem. To znamená, že všechny stávající certifikace zůstávají v platnosti, dokud nebudou nahrazeny aktualizací. Pokud sbíráte i body v rámci Axelos programu, zůstávají vám i všechny kredity, které můžete jednoduše přenést do nového certifikačního schématu.

  ITIL<sup class='sup'>®</sup> 4 certifikace

  ITIL 4 certifikační schéma

  Certifikační schéma ITIL 4 nabídne několik úrovní. Základem zůstává ITIL 4 Foundation. Další modul je ITIL Specialist, který obsahuje 3 programy, dále ITIL Strategist, ITIL Leader, ITIL Master.

  Jak přejít na ITIL 4?

  ITIL 4 Transition | Roadmapa přechodu z ITIL v3 a starší na ITIL 4

  Upgrade z ITIL v3 na ITIL 4 mý smysl. Nezastavujte se v kariérním růstu IT Service Managementu!

  Pro ty z vás, kdo jste absolvovali školení ITIL s certifikací Axelos, nebo sbíráte kredity, jsme připravili certifikačního průvodce. 

  Níže uvedené tipy vám pomohou upgradovat z ITIL v3 na ITIL 4 ve formě doporučené roadmapy, která vám pomůže přejít na ITIL 4 a přitom maximálně využít získané znalosti, dovednosti a certifikace.

  ITIL 4 Transition

  ITIL v3 Foundation

  Absolvent ITIL v3 Foundation, nebo ITIL 2011 Foundation

  Pokud váš nejvyšší certifikát je ITIL v3 Foundation, ITIL 2011 Foundation, nebo starší, doporučujeme absolvovat celý kurz včetně certifikace ITIL 4 Foundation.

  Tak se jednoduše upgradujete do nového certifikačního schématu a získáte nové znalosti, dovednosti v oblasti štíhlého řízení, agile, propojení developmentu s  IT Operations atd.. Tento kurz je dostupný od 28. února 2019. Aktuální termíny zde:

  ITIL 4 Foundation kurz >

  ITIL v3 Intermediate (3 až 4 kredity)

  Absolventi ITIL Practitioner, nebo 1 kurzu ITIL Intermediate

  Ti z vás, kdo máte minimálni počet kreditů nad rámec ITIL Foundation, mají 2 možnosti jak přejít na ITIL 4 v závislosti na tom, jakých cílů chcete dosáhnout.

  1. Varianta

  Pokud nemáte nejvyšší ambice, ale chcete se spíše specializovat a využít pouze dílčí části ITIL 4 Update, doporučujeme získat certifikaci ITIL 4 Foundation a následně si vybrat preferrovanou oblast zájmu, ITIL Specialist, Strategist nebo Leader. Tyto moduly budou postupně spuštěné v průběhu roku 2019-2020.

  2. Varianta

  Máte-li motivaci, určitě pokračujte ve sbírání kreditů. Jakmile dosáhnete 17 kreditů, máte nárok na ITIL Managing Professional Modul (bude spuštěn). Výhodou je, že můžete rychle navázat na získané znalosti, dovednosti a získat výhodně ITIL Managing Across the Lifecycle certifikaci. 

  ITIL Intermediate (6+ kreditů)

  Jestliže jste získali 6 a více kreditů, není zde důvod přemýšlet

  Určitě pokračujte ve sbírání kreditů dle stávajícího schématu. Jde o nejvýhodnější cestu, jak využít vaše získané certifkace a připravit se na snadný upgrade do ITIL 4 s kurzem ITIL Managing Professional. K získání tohoto modulu je nutné dosáhnout celkem 17 kreditů.

  ITIL v3 Expert

  Dosáhli jste nejvyššího levelu ITIL Expert, gratulujeme! 

  Jakmile bude spuštěn nový transition kurz ITIL Managing Professional, je to jediný kurz, kterým upgradujete svoji kvalifikaci na ITIL 4 Update.

  Pokud jsou vaše ambice ještě vyšší, doporučujeme následně certifikační kurz Strategic Leader ITIL, který získáte tak, že absolvujete pouze modul ITIL Leader Digital & Strategy.

  Chcete získat dárek k narozeninám?