ITIL® Intro: objevte přínosy manažerského řízení IT

ITIL® Intro za 1/2 dne přesvědčilo většinu manažerů o přínosech nejpopulárnější metodiky IT Service Managementu

Zabýváte se řízením IT služeb, aniž byste využívali metodiku ITIL®? Přijďte na kurz ITIL® Intro zjistit, o co přicházíte. A nejspíš dojdete k závěru, že tento soubor osvědčených best practices může vaší firmě jenom prospět.

ITIL shrnuje "best practice" osvědčené techniky

Je jedno, na jaké pozici v IT pracujete. IT Service Management je dnes všude. S jeho pomocí poskytujete produkty a služby svým zákazníkům. Ať již externím, nebo interním v rámci organizace. A vaši klienti by měli být s dodávanými službami bezvýhradně spokojeni. Očekávají garanci kvality, včasnou reakci na problémy, optimalizaci vynaložených nákladů. A co rizika? Ty chtějí mít pod kontrolou všichni. To ale není vše. Stíháte také držet krok se změnami v požadavcích zákazníků?

Pokud je vaše odpověď ANO, pak už ITIL® nejspíš nepotřebujete, resp. best practice, které tato metodika obsahuje u vás fungují. Ale pokud není všechno ideální, pak určitě stojí za to se seznámit s metodikou ITIL®, souborem best practices, jež všechny tyto oblasti řízení IT služeb pokrývají a nabízejí pro ně osvědčené postupy IT Service Managementu.

Možná už jste o ITILu někdy slyšeli a zajímalo by vás, zda by mohl vaší práci nějak prospět. Možná ho již používají vaši kolegové a vy chcete vědět, o čem mluví. Možná „jen“ hledáte cestu, jak se v kariéře IT odborníka posunout dál a získat vyšší kvalifikaci. Ať je to, jak chce, kurz ITIL® Intro vám během jednoho dopoledne tuto metodiku představí v kostce – a vy se pak budete moct informovaně rozhodnout, zda má pro vás smysl absolvovat kompletní kurz zakončený certifikací ITIL®.

ITIL využije velká i malá firma, v jakémkoliv odvětví

Ne, ITIL® vám neposkytne přesný a kompletní návod, který vyřeší všechny vaše problémy. Nedostanete jednoznačný recept, jenž by vám zaručil stoprocentní zlepšení. Získáte ale komplexní rámec doporučení, který vás nasměruje. Praxí vyzkoušené postupy, které vás inspirují. A konkrétní příklady, které vás naučí. Co? Vybudovat strukturu a postup řízení efektivního IT, jež bude vytvářet trvalou přidanou hodnotu a plnit strategické cíle vaší firmy, minimalizovat náklady a naplňovat požadavky zákazníků.

ITIL benefits

Velkou výhodou je možnost využívat ITIL® v jakékoli firmě. Sepsané praktiky fungují ve veřejném i soukromém sektoru, malých i velkých podnicích, interně i externě, bez ohledu na odvětví.


ITIL pokrývá celý životní cyklus IT služeb

V souladu s reálnou praxí pokrývá ITIL® všechny fáze, jimiž IT služby v dnešní dynamické době prochází. Detailně se zaměřuje na jednotlivé otázky, s nimiž se v těchto fázích firmy běžně setkávají, a dává doporučení, jak k nim přistupovat, aby vše fungovalo co nejefektivněji.

Strategie služeb: V této fázi se definuje perspektiva, pozice, plány a schémata, jež musí být poskytovatel služeb schopen realizovat tak, aby se dosáhlo obchodních výstupů firmy.  Patří do ní správa: vztahů s byznysem, portfolia služeb, financí a poptávky.

Návrh služeb: Účelem této fáze je navrhnout IT služby a řídicí postupy, procesy a politiky tak, aby se realizovala strategie poskytovatele služeb. Zároveň usnadnit zavedení služeb do podporovaných prostředí a zajistit kvalitní dodávku a hospodárné provedení služby, stejně jako spokojenost zákazníka. Součástí je koordinace návrhu a správa: katalogu služeb, úrovně služeb, dostupnosti, kapacit, kontinuity služeb, dodavatelů a bezpečnosti informací.

Přechod služeb: V této fázi je potřeba zajistit, aby zavedení nových, modifikace stávajících nebo vyřazení nepotřebných služeb uspokojilo očekávání byznysu tak, jak je definováno ve fázích strategie a návrhu. Zahrnuje plánování i podporu přechodu a správu: změn, releasů a nasazení, aktiv služby a konfigurací, znalostí.

Provoz služeb: V rámci provozu se koordinují a realizují činnosti a procesy potřebné pro správu služeb na dohodnutých úrovních a pro jejich dodávku zákazníkům. Patří sem i průběžné řízení technologie používané pro dodávku a podporu služby. Zaměřuje se na správu: událostí, incidentů, problémů a přístupů a na plnění požadavků.

Neustálé zlepšování služeb: Vychází z nutnosti propojit IT služby s měnícími se potřebami byznysu. K tomu slouží identifikace a implementace zlepšení do IT služeb, které podporují procesy byznysu. Skládá se ze sedmi kroků: stanovení, co by se mělo měřit, určení, co lze měřit, sběru dat, zpracování dat, analýzy dat, prezentace a využívání informací, implementace kroků k nápravě.

  ITIL je potřeba zažít v praxi.
  I to vám ukážeme na kurzu ITIL Intro

  Informací o ITILu lze na internetu i v tištěných zdrojích nalézt nepřeberné množství. Nebudeme vám bránit v samostudiu a snaze dozvědět se co nejvíce svépomocí. Nicméně osobní účast na školení pořádaném společností TAYLLORCOX má řadu nesporných výhod:

  • pro mnohé lidi je to efektivnější a více motivující forma učení než samostudium,
  • nebudete muset hledat, které informace jsou skutečně relevantní – již jsme je vybrali za vás,
  • se školitelem budete moct diskutovat o tom, co vám není jasné, i o reálných příkladech z vaší praxe
  • získáte certifikát o absolvování základního manažerského kurzu pod vedením certifikovaného trenéra,
  • ITIL® vám vysvětlíme na konkrétních příkladech a praktických scénářích, s nimiž se běžně setkává každé IT oddělení,
  • naši školitelé nejsou jen lektory, ale také ITSM auditory, kteří mají s implementací frameworku ITIL® unikátní zkušenosti.

  ITIL® Intro vám pomůže zorientovat se ve využití ITSM

  ITIL Foundation

  Pochopíte, co je vlastně ITIL®, na co se dá použít, čemu prospěje – a nejspíš zjistíte, že pro vaši práci bude velkým přínosem. Seznámíte se s pojmy a terminologií, takže vám řeč zasvěcených kolegů či obchodních partnerů již nebude cizí. Dozvíte se, že má smysl získat hlubší znalost metodiky ITIL® v komplexním kurzu. Vaše firma totiž jistě ocení tyto přínosy ITILu®:

  • podporuje obchodní cíle,
  • napomáhá neustálému zlepšování,
  • optimalizuje zákaznickou zkušenost,
  • ukazuje hodnotu získanou za peníze,
  • řídí rizika v souladu s potřebami byznysu,
  • usnadňuje řízení změn (change management).

  Pár tipů, jak začít a nastartovat kariéru IT manažera

  Rozhodnete-li se ve studiu ITILu® dále pokračovat, pak máte několik možností. Záleží jen na tom, co má pro vaši práci a pro potřeby vaší firmy největší smysl. Ten správný kurz si můžete zvolit v našem přehledu nabízených kurzů a certifikací ITIL®.

  Kurz ITIL® Foundation vás detailně seznámí s celou metodikou ITIL®. Na praktických příkladech vám ukáže, jak stabilizovat kvalitu IT služeb, zefektivnit řízení rozpočtu i čerpání zdrojů a zlepšit komunikaci IT s managementem včetně obhájení investic do rozvoje IT.

  Kurz ITIL® Practitioner vás naučí, jak osvojený framework ITIL® aplikovat v praxi a využít k řízení IT na operativní i strategické úrovni. K tomu, jak ho efektivně implementovat, poslouží praktické scénáře, které tvoří 80 procent náplně tohoto kurzu.

  Chcete ještě více praxe? Manažerská simulace Apollo 13 vám umožní vyzkoušet si práci s principy ITIL® v reálné situaci, kdy musíte v týmu vyřešit zásadní úkoly. Díky skutečnému prožitku tak dostanete ITIL® doopravdy „pod kůži“.

  ITIL® Intermediate – Service Lifecycle se skládá z pěti modulů odpovídajících uvedeným fázím životního cyklu IT služeb. Nabízí strategický přehled a detailní pochopení každé z nich.

  ITSM ISO 20000 Manager perfektně doplní vaše znalosti z kurzu ITIL® Foundation: zatímco ITIL vám poskytne best practice na řízení IT služeb, ITSM je rámcem, procesním modelem, ve kterém má tento systém fungovat.

  Způsobů, jak své odborné znalosti doplnit o ITIL®, máme mnoho. Pokud jste na začátku, vyzkoušejte ITIL® Intro: kurz, který vám zodpoví základní otázky a nasměruje vaši cestu dál. 

  Chcete získat dárek k narozeninám?