SAFe® Certification

SAFe® certifikace je dnes standard v oblasti Lean Agile Enterprise. Jde o mezinárodně uznávanou metodiku pro agilní transformaci organizací. SAFe certifikace jsou globálně uznávané a stojí za řadou úspěšných transformací na agilní řízení.

  SAFe<sup class='sup'>®</sup> Certification

  Certifikace SAFe rozdělené podle rolí

  Certifikační zkoušky jsou rozdělené dle rolí, odpovědností a kompetencí v agilním prostředí. Před samotnou certifikační zkouškou je povinné absolvovat přípravný kurz, který je i zárukou dodržení přísné kvality.

  Leading SAFe

  Certified SAFe Agilist Exam

  Certifikace je určená leaderům a manažerům zodpovědným za rozvoj agile, nastavení principů a aplikování Scaled Agile Framework® (SAFe®).

  Absolventi s touto certifikací mají ty nejlepší předpoklady pro vedení týmů, projektů a programů. Jsou schopni koordinovat agilní aktivity a aplikovat lean & agile transformaci v globálním měřítku.

  Leading SAFe

  SAFe<sup class='sup'>®</sup> 4 Practitioner Exam

  SAFe for Teams

  Certified SAFe® Practitioner exam

  Scaled Agile Framework® (SAFe) Practitioner je plně kvalifikovaný člen týmu, který  dokáže navrhnout, implementovat a otestovat v krátkých časových sprintech jakýkoliv produkt / službu.

  Je zcela připraven využít na projektech metodiky Scrum, Kanban a Extreme Programming (XP) v prostředí SAFe. Mezi klíčové dovednosti patří plánování interací, definování user stories,  vývoj a řízení kvality, včetně řešení problémů, které souvisí s agilním vývojem.

  Přejít na kurz >

  SAFe<sup class='sup'>®</sup> 4 Practitioner Exam

  SAFe SCRUM Master

  Certified SAFe SCRUM Master exam

  Jak název napovídá, jde o kurz pro budoucí SCRUM Mastery, kteří se chtějí dozvědět co nejvíce v kontextu role SCRUM Mastera v prostředí Scaled Agile Framework.

  Naučíte se efektivní facilitaci tůmu a všech programových úrovní. Osvojíte si agendu SCRUM Mastera jak z pohledu organizace, nadřízených i podřízených tým. Ukážeme vám, jak SAFe SCRUM Master pomáhá agilním týmům vytvářet přidanou hodnotu a dosahovat očekávaných cílů s pomocí SAFe.

  SAFe SCRUM Master

  SAFe<sup class='sup'>®</sup> 4 Scrum Master Exam

  Důvěryhodnost

  Scaled Agile Framework® (SAFe) byl vyhodnocen jako nejpoužívanější framework pro "scaling agile", resp. úpravu agile na míru potřebám organizace.

  Více, než 70% společností, patřících do žebříčku největších zaměstnavatelů využívá, nebo má zkušenosti s metodikou SAFe. Poptávka po profesionálech a certifikacích exponenciálně roste.

  • Jedna z nejvlivnějších certifikací
  • V korporacích uznávána více, jak SCRUM
  • Síla metodiky je v propojení SCRUM, Kanban a Lean Enterprise
  Důvěryhodnost

  Kariéra

  Certifikace SAFe otevírá nové kariérní příležitosti

  Ať už se chcete zdokonalit na svém stávajícím pracovišti, nebo hledáte motivaci pro další kariérní rozvoj, držitelé certifikace SAFe potvrzují své kvality v oblasti škálovatelsnosti Agile.

  • Organizace preferují absovlenty SAFe
  • Jdeo komplexnější certifikaci, než např. SCRUM
  • Poptávka po scaling agile exponenciálně roste i mimo IT
  Kariéra

  Chcete získat dárek k narozeninám?