Cíle výkonnosti

Cíle plánu na čas, náklady, kvalitu, rozsah, výhody a riziko.


Performance targets

A plan’s goals for time, cost, quality, scope, benefits and risk.

Použito v metodice