Hodnota

Přínosy jsou poskytovány v poměru ke zdrojům, které byly získány.


Value

The benefits delivered in proportion to the resources put into acquiring them.

Použito v metodice