Peer review

Konkrétní přezkoumání projektu nebo jakéhokoli jeho produktu, kdy pracovníci z organizace a nebo jiné organizace provádějí nezávislé hodnocení projektu. Peer review lze provést v jakémkoli bodě projektu, ale často se používají v bodech koncového bodu.

Použito v metodice