Peer review

Konkrétní přezkoumání projektu nebo jakéhokoli jeho produktu, kdy pracovníci z organizace a nebo jiné organizace provádějí nezávislé hodnocení projektu. Peer review lze provést v jakémkoli bodě projektu, ale často se používají v bodech koncového bodu.


Peer review

Specific review of a project or any of its products where personnel from within the organization and/or from other organizations carry out an independent assessment of the project. Peer reviews can be done at any point within a project but are often used at stage-end points.

Použito v metodice