Podpůrný úřad

Formální nebo neformální skupina lidí, kteří mohou poskytovat služby na podporu implementace MoV v rámci organizace při její aplikaci na projekty.


Support office

A formal or informal group of people who can provide services to support the implementation of MoV within the organization in its application to projects.

Použito v metodice