Požadavek

Generic - Formální vyjádření toho, co je potřeba.

ITIL - Formální vyjádření toho, co je potřeba - například požadavek úrovně služeb, požadavek projektu nebo požadované výstupy pro proces.

PPM - Popis potřeb uživatele.


Requirement(s)

Generic – A formal statement of what is needed.

ITIL – A formal statement of what is needed – for example, a service level requirement, a project requirement or the required deliverables for a process. See also statement of requirements.

PPM – A description of the user’s needs.

Použito v metodice