Primární funkce

Funkce s úzkou a přímou vazbou na cíle studie.


Primary function

A function with a close and direct link to the study objectives.

Použito v metodice