APSCP

Associate Profesionální kontinuita ve veřejném sektoru

Úroveň APSCP je určena jednotlivcům, kteří mají méně než dva roky zkušeností z oboru, ale mají minimální znalosti v řízení kontinuity a splnili kvalifikační zkoušku veřejného sektoru.


APSCP

Associate Public Sector Continuity Professional

The APSCP level is designed for individuals with less than two years of industry experience, but who have minimum knowledge in continuity management, and have passed the Public Sector qualifying exam.

Použito v metodice