BCM

Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM) je sada bezpečnostních best-practice, která pomáhá organizacím a manažerům eliminovat dopady a ztráty v důsledku bezpečnostních incidentů, včetně okamžité obnovy klíčových procesů.


BCM

Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM) is a set of security best practices that helps organizations and managers eliminate the impact and loss of security incidents, including the immediate recovery of key processes.

Použito v metodice