SPOF

Jeden bod selhání

Jedinečná cesta nebo zdroj služby, aktivity a / nebo procesu.


SPOF

Single Point of Failure

A unique pathway or source of a service, activity, and/or process.

Použito v metodice