ARA

Automatizace uvolňování aplikací

Nástroje, skripty nebo produkty, které automaticky nainstalují a správně nakonfigurují danou verzi aplikace v cílovém prostředí připraveném k použití.


ARA

Application Release•Automation

Tools, scripts or products that automatically install and correctly configure a given version of an application in a target environment, ready for use.

Použito v metodice