BladeLogic

Řešení pro automatizované řízení a vynucování konfiguračních změn v datovém centru. Poskytuje řešení pro různé platformy pro správu fyzických i virtuálních aktiv - v tradičním datovém centru a v cloudu.


BladeLogic

Is a solution for automated management, control, and enforcement of configuration changes in the data center. It provides a cross-platform solution for managing both physical and virtual assets — in the traditional data center and in the cloud.

Použito v metodice