BladeLogic

Řešení pro automatizované řízení a vynucování konfiguračních změn v datovém centru. Poskytuje řešení pro různé platformy pro správu fyzických i virtuálních aktiv - v tradičním datovém centru a v cloudu.

Použito v metodice