Bower

Systém správy balíčků pro programování na straně klienta na World Wide Web. Záleží na Node js a npm. Spolupracuje s repozitáři git a GitHub.


Bower

Is a package management system for client-side programming on the World Wide Web. It depends on Node.js and npm. It works with git and GitHub repositories.

Použito v metodice